Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|03 aug, 2020|Pressmaterial

Algblomningen är igång – WWF vill ha krafttag mot övergödningen

Årets första algblomning har siktats vid Stockholms södra skärgårdskust, öster om Gotland och Hanöbukten, enligt SMHI. Under den glittrande blå ytan finns ett hav som mår dåligt – den kraftiga algblomningen som återkommer år efter år är ett tydligt tecken på det. Men alla boende i länderna runt Östersjön kan agera för att rädda vårt innanhav och därmed i förlängningen hjälpa oss själva, menar Världsnaturfonden WWF. 


Algblomning sker till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag i Sverige och utomlands. Men den drabbar Östersjön extra hårt. Foto: Päivi Rosqvist/WWF

De områden vid Östersjön som är först ut att drabbas av årets algblomning är Stockholms södra skärgårdskust, öster om Gotland och Hanöbukten. Orsakerna till den gröna sörjan är mängder av övergödande ämnen i havet som leder till syrebrist och döda havsbottnar. Enligt SMHI är idag 60 000 kvadratkilometer av Östersjöns botten helt syrefri, motsvarande 1,5 gånger Danmarks yta.

–Situationen är allvarlig. För att få ett friskt hav måste vi ta krafttag och fortsätta det miljöarbete som idag bedrivs med övriga länder i regionen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I Sverige är jordbruket den största orsaken till näringsläckage, men reningsverk, industri, enskilda avlopp och dagvatten bidrar också med övergödande ämnen som sedan hamnar i våra sjöar och Östersjön. Lantbruket har gjort viktiga insatser för att förbättra vattenmiljön, bland annat skapat gräsbevuxna skyddszoner som skiljer åkermark från vattendrag, och fångar upp näringen som läcker från åkern. Många lantbrukare anlägger också olika typer av dammar och våtmarker för att fånga upp fosfor och kväve.

– Att restaurera och anlägga våtmarker är ett effektivt sätt att minska övergödningen – det är dessutom bra för den biologiska mångfalden. Tyvärr hotas anslaget för våtmarker just nu av neddragningar från regeringen. Det är en olycklig prioritering och sänder helt fel signaler till de bönder som ligger i startgroparna för att skapa våtmarker, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Algblomningen i Östersjön påverkar flera arter i havet. Torsken är en av dem, överfiske i kombination med övergödning och parasiter har gjort att torskbeståndet i östra Östersjön är hotat och riskerar att försvinna.

–Vi vädjar till regeringen om att följa forskarnas råd om ett fortsatt torskfiskestopp under 2021, så att beståndet får chans att återhämta sig. Torsken spelar en viktig roll i näringskedjan som topprovdjur och bidrar till att hålla algblomningen på en lägre nivå, avslutar Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

FAKTA Om Östersjön:

Östersjön, som har bräckt vatten, gränsar till nio länder. Det bidrar med mat, jobb och turism – men räknas idag till ett av världens mest förorenade hav. Bland hoten finns övergödning, överfiske, ökande sjöfart och utsläpp av miljögifter.  Näringsläckaget har minskat de senaste decennierna. Men det dröjer innan vi ser de positiva effekterna av minskade utsläpp till havet. Mycket näring finns lagrat i bottensedimenten. Östersjön är också ett relativt slutet innanhav, och det tar mer än 30 år att byta ut allt vatten.

Så jobbar WWF för Östersjön:
WWF arbetar för att stoppa övergödningen och farliga utsläpp, skydda viktiga områden, stoppa ohållbart fiske, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. WWF vill öka medvetenheten om de problem Östersjön står inför, engagerar våra politiker i Östersjöfrågan, inte bara i Sverige utan i alla Östersjöländerna. Läs mer här.

WWFs Fiskguiden och Köttguiden
Fiskguiden kan hjälpa dig att köpa rätt fisk och Köttguiden att välja kött med mindre miljöpåverkan.

WWF vill att:

 •  Östersjöländerna lever upp till sina åtaganden i den gemensamma handlingsplanen för Östersjöns miljö (Baltic Sea Action Plan inom HELCOM) och minskar sina utsläpp av växtnäringsämnen.
 • Östersjöländerna gör mer för att minska jordbrukets näringsläckage och utsläpp från avloppsvatten från mindre samhällen och enskilda hushåll.
 • Regeringen beslutar om ett förlängt torskfiskestopp i Östersjön, som gäller även under 2021.
 • Utsläpp av avloppsvatten bör förbjudas för all kommersiell sjöfart, inte endast kryssningsfartyg. (Bakgrunds INFO – 1 juni 2019 förbud att dumpa  avloppsvatten började gälla för nya kryssningsfartyg, juni 2021 börjar det gälla kryssningsfartyg som redan i bruk. Finns inga krav för fraktfartyg).
 • Regeringen återställer finansieringen av miljöinvesteringsstödet för våtmarker och öppnar upp för nya ansökningar.

Detta kan du som privatperson göra för Östersjön:

 • Se till att tömma toalettvattnet från din båt i hamn och föreslår att ta upp avloppsdumpning från sjöfart istället som är även en punkt i vår BSAP Shadow plan.
 • Har du enskilt avlopp till huset eller sommarstugan? Se till att följa de senaste bestämmelserna.
 • Skrubba rent klippor under vatten som är bevuxna med fintrådiga alger. Då får blåstångslarverna en ren plats att sätta sig fast på. Blåstången är Östersjöns viktiga skogar och bidrar till att vattnet renas.
 • Var noga med att slänga skräp i papperskorgen och panta dina flaskor och burkar.
 • Använd endast miljömärkt bottenfärg till båten.
 • Bli Östersjöfadder hos WWF och hjälp oss i vårt arbete med att väcka liv i Östersjön.

För bilder och mer info:
www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:
Inger Näslund, senior havsexpert tel 070-1053057
Nina Schmieder, pressekreterare tel 08-54657500, pressjour@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se