Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 maj, 2022|Pressmaterial

Bottennapp för de flesta partierna i WWFs valgranskning

WWF har i en valenkät ställt frågor om de politiska partiernas miljö- och klimatpolitik de kommande åren. –Majoriteten har svaga miljöambitioner. Utan blåslampa på politikerna och skärpta krav blir klimat-och miljömålen omöjliga att uppnå, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.


Partierna har fått svara ja eller nej på 24 olika frågor på allt från klimatmål till skydd av natur. Enkäten utgör ett urval av vad WWF anser är de viktigaste frågorna för partierna under kommande mandatperiod. Skillnaden mellan olika partier är väldigt stor.

–Det är ett förbluffande dåligt resultat. Mitt i den existentiella krisen för planeten så kör man på med skygglappar för vad vetenskapen säger. Om partierna inte ändrar sig kommer vi att se oåterkalleliga negativa konsekvenser för naturen, klimatet och samhället, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Såväl Moderaterna och Socialdemokraterna som aspirerar på statsministerposten har svaga miljö- och klimatlöften till väljarna, enligt granskningen. Ljuspunkterna är fem områden där det i dagsläget finns en riksdagsmajoritet att driva igenom viktiga miljöbeslut.

–Det handlar om konsumtionsbaserade utsläppsmål, en regel som ger boende i flerbostadshus rätt att installera en laddplats på sin parkeringsplats, en omfattande satsning för att ställa om svensk industri, styrmedel för att minska energikonsumtionen och ekonomisk ersättning till kommuner som säger ja till vindkraftsutbyggnad, säger Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik på WWF.

Sveriges utsläpp är på väg att slå i taket för 1,5-gradersmålet och en majoritet av befolkningen vill se en utsläppsbudget som sätter ett tak för Sveriges totala klimatutsläpp, enligt en Sifo undersökning i WWFs Klimatbarometer.

Förslagen om utsläppsbudget stöds hittills av två partier (MP och V). De vill även se minskad biltrafik och skyndsamt stoppa industrier från att gratis släppa ut inom EUs utsläppshandel – och att flygresorna ska minska. Miljöpartiet vill dessutom införa ett indirekt stopp för nybilsförsäljning av fossildrivna bilar från 2025.

Tre partier (Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) har ställt sig bakom ett svenskt etappmål att skydda 30 procent av land och hav, vilket regeringen sagt ja till på EU-nivå. Dessa tre partier vill se mål och åtgärder för ökad andel hyggesfritt skogsbruk samt höjt krav på långsiktigt lämnad miljöhänsyn vid avverkning. Samma partier vill se ett generellt fiskeförbud i svenska skyddade områden och förbjuda att vattendrag torrläggs i anslutning till nya och befintliga vattenkraftverk.

WWF ser ett svagt stöd i Sveriges riksdag för att utveckla och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

–Valgranskningen visar tyvärr att en majoritet av partierna i Sveriges riksdag inte inser värdet av biologiskt rika och fungerande ekosystem. Det riskerar att slå tillbaka på Sveriges trovärdighet både inom EU, globalt och på svensk ekonomi, säger Gustaf Lind.

– Men vi är glada att fyra partier; C, L, MP och V vill lyfta frågan på den politiska agendan genom att anta en nationell plan för biologisk mångfald som motsvarar klimathandlingsplanen, säger Gustaf Lind.

Fakta: Valgranskningen görs inför valet 11 september 2022. Den vill lyfta miljö- och klimatfrågor på den politiska dagordningen och informera väljarna om partiernas politik på området. Den kommande mandatperioden är helt avgörande för miljöarbetet i Sverige. Valenkäten innehåller exempel på frågor som WWF anser att regeringen och riksdagen bör prioritera.

Valgranskningen finns här.

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik WWF, 070-292 44 12

Peter Roberntz, senior skogsexpert WWF, 073-342 32 27

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Fler WWF-citat om valkompassen:

–Valenkäten visar att en majoritet av svenska partier inte är villiga att möta de förväntningar och krav på skogen som håller på att utvecklas inom EU. Svensk skogspolitik drivs i en ohållbar riktning och Sverige möter inte upp EUs initiativ till ett mer naturnära skogsbruk på ett konstruktivt sätt, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

–Restaurering av äng- och betesmarker är helt avgörande för bevarande av biologisk mångfald, men vi är förvånade att inte alla partier kan skriva under på detta i en tid av kris för jordbruket och arterna, säger Jenny Jewert, sakkunnig jordbrukspolitik på WWF.

–Strömmande vatten är enormt artrika, men tyvärr har många av dessa miljöer försvunnit på grund av vattenkraftsutbyggnad. När man dämmer upp ett vattendrag kan stora områden torrläggas där få arter kan leva. Att ålägga kraftverk att släppa igenom en mindre mängd vatten för att säkra ett konstant vattenflöde är en viktig miljöåtgärd och det är beklagligt att så få partier vill arbeta för detta, säger Karin Glaumann, sakkunnig sötvattensfrågor på WWF.

– Våra skyddade havsområden måste få tydligare regelverk för fiske och annan mänsklig aktivitet. Idag tillåts bottentrålning i områden med skydd trots att det anses vara det enskilt största hotet som påverka flest arter i våra hav. Genom fiskeförbud i skyddade områden kan viktig och känslig bottenstruktur skyddas och fiskar och andra arter får möjlighet återhämta sig. Även bifångst i fiskenät av oönskade arter minskar, säger Inger Näslund, senior havsexpert WWF.

– Trots att flera partier tävlat om vem som kan försvaga artskyddet vill Kd, L, Mp och V genomföra huvuddelen av artskyddsutredningen. S har inte svarat på frågan här men har tidigare meddelat att de stödjer en proposition. Vi hoppas att det leder till en ambitiös proposition i riksdagen nästa mandatperiod, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy.

– När vi är mitt inne i en klimatkris är det uppseendeväckande och djupt oroande att en majoritet av partierna lovar väljarna skattesänkningar och rabatt på bensin och diesel. Vi har inte råd att låsa fast oss i ett fossilberoende som leder till ohållbara utsläpp och är förkastligt ur ett säkerhetsperspektiv, säger Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik på WWF

– Flera prognoser pekar på att det kommer att vara omöjligt att nå våra klimatmål utan en minskad biltrafik. Ändå är det bara två partier som vill se mål för att minska trafiken, säger Madeleine vad der Veer.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 28/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se