Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|14 sep, 2023|Pressmaterial

Dags för Sverige att stå upp för haven

När världens länder enades om ett globalt havsavtal i mars i år var det ett viktigt steg för världshaven och därmed för oss människor. Men avtalet gäller inte förrän minst 60 länder har ratificerat det, det vill säga att de fullt ut formellt accepterar avtalet. WWF förutsätter att Sverige, som deltog aktivt i FNs förhandlingar om havsavtalet i våras, kommer att skriva under i New York nästa vecka. Det är också hög tid att Sverige gör nödvändiga ändringar i vårt nationella regelverk för att ratificera och implementera avtalet.

Gråval, Mexico
Gråval dyker vid Magdalena Bay, Baja California, Mexico. Foto: Mary McDonald / WWF

– Nu är det upp till bevis, för Sverige och alla andra länder, att stå upp för haven genom att underteckna och ratificera havsavtalet. Ett regelverk som är helt avgörande för den globala havsmiljön och som kan skydda exempelvis migrerande valar och även arter i djuphaven som vi inte ens upptäckt än, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Det globala havsavtalet kan för första gången skrivas under vid en ceremoni den 20 september i New York, i anslutning till att FNs generalförsamling öppnas. Det är det första steget regeringarna måste ta för att få det ratificerat. Det var först efter 17 års förhandlingar som världens länder tidigare i år enades om ett avtal. Avtalet gör det möjligt att skydda det marina livet och begränsa skadlig verksamhet i havsområden som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Det blir rättsligt bindande för alla de havsområden som finns utanför ländernas ekonomiska zoner.

– Vår planet, vars yta till två tredjedelar består av vatten, behöver det här avtalet. Ett regelverk för djuphaven behövs för att skydda inte bara djuphavens liv utan alla havens liv och för våra framtidsutsikter på planeten, säger Metta Wiese, havsplaneringsexpert WWF.

– Hela 45 procent av jordens yta är hav som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Det är en mycket stor yta, som påverkar världens klimat och biologiska mångfald enormt, så avtalet får stor betydelse, fortsätter Metta Wiese.

Det är många som vill nyttja havets möjligheter, liksom det är många som vill dela på resurserna som havet bidrar med. Både när det gäller matförsörjning, framtida mediciner och utvinning av exempelvis sand till byggnationer.

– Därför behövs ett internationellt ramverk och stöd i form av internationell finansiering så att alla länder kan ratificera havsavtalet och få till nationella juridiska regelverk till att skydda havets resurser och den biologiska mångfalden, avslutar Metta Wiese.
Havsavtalet är också en nödvändighet för genomförandet av det nya globala ramverket för biologisk mångfald, inklusive målet att skydda 30 procent av  land och hav till 2030, som Sverige och världens länder antog i december 2022, menar WWF.

Djuphaven ligger utanför de nationella gränserna och ekonomiska zonerna och börjar 200 sjömil (370 km) från fastlandet. Det är ett mycket stort havsområde, där medeldjupet är 4 000 meter.Läs mer om globala havsavtalet här.

För frågor, kontakta:
Metta Wiese, havsplaneringssexpert WWF, tel 076 – 4198955
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 073– 5862622

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se