Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|23 maj, 2018|Pressmaterial

Fiskguiden 2018: Östersjötorsken får rött ljus av WWF

Läget för Östersjötorsken har förvärrats och fisken hamnar på rött ljus i WWFs uppdaterade fiskguide som lanseras idag. Bara tre av tretton fiskarter i Östersjön finns på grönt ljus – garnfiskad abborre från Rigabukten, strömming från östra Östersjön och MSC-certifierad skarpsill från Lettland. Samtidigt som krisen fördjupas i vårt innanhav så finns positiva nyheter. Konsumenterna kan hitta gröna alternativ för 80 procent av guidens 70 arter.

Därför är torsken viktig för Östersjöns ekosystem

Fiskguiden är ett samarbete mellan WWF i 25 länder, bland annat Danmark, Norge, Finland, Sverige, Polen, Tyskland, Österrike och Holland, och ges ut på ett 20-tal språk.

–Om vi ska kunna äta lokalt fångad fisk i framtiden måste politikerna ta krafttag. Kontrollen behöver skärpas, torsken få en chans att återhämta sig och ålfisket stängas under hösten. Trots det dystra läget i vårt närområde är vi glada över att konsumenterna kan välja mellan allt fler gröna alternativ i fiskdisken, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Deppigt för Östersjöns arter

Många arter i Östersjön – som torsken, laxen, gäddan och piggvaren – har nu rött ljus. Årets dystra nyhet är att trålad torsk från östra Östersjön gått från gult till rött ljus.

– Det innebär att all östersjötorsk nu har rött ljus i WWFs fiskguide – med uppmaningen ät inte. Det är både sorgligt och upprörande och visar att förvaltningen inte fungerar fullt ut. När stora rovfiskar som torsken försvinner riskerar hela ekosystemet att förändras, säger Inger Näslund, senior havs- och fiskeexpert på WWF.

Också sillen har påverkats till det sämre och beståndet väster om Bornholm har gått från grönt till gult ljus. Läget för piggvaren (fiskad med sättgarn i Östersjön) har också förvärrats och den har flyttat från gult till rött ljus. Svårigheter att bedöma beståndet och bristande information om fångsterna ligger bakom.

Livskraftiga bestånd av torsk i Barents hav
Torsken i Barents hav, Norska havet och vid Svalbard har utvecklats positivt och får grönt ljus i årets guide (gult 2017.) Beståndet är livskraftigt och effektiva åtgärder har satts in för att stoppa illegalt fiske, minska utkasten från båtarna och förbättra fångsrapporteringen, enligt WWF.

Fortsatt grönt ljus för MSC-certifierad Västkusträka
När det gäller fisket på Västkusten får MSC- certifierad nordhavsräka fortsatt grönt ljus. Det finns också KRAV-certifierad nordhavsräka från Norska havet och Barents hav.

Läget för rödspättan fiskad med trål i Nordsjön och Skagerrak har försämrats och den får rött ljus (gult ljus förra året). Stora utkast och bifångster förekommer och trålfisket påverkar havsbotten negativt. En liten förbättring har skett med rödtunga som fiskas med snurrevad i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Arten går från rött till gult ljus.

Arter som bör undvikas helt är ål, haj, rocka, vitling och röd snapper, eftersom de saknar gröna eller gula alternativ.

Årets nykomlingar på grönt ljus
Fem nya arter har lagts till i årets guide – chilensk blåmussla, peruansk kammussla, hokkaidomussla, bäckröding och silverlax. Alla är ASC-certifierade. Andra nyheter är att MSC-certifierad marulk, lubb och havskatt samt KRAV-certifierad guldsparid och havsabborre introducerats på den svenska marknaden. Arterna har tidigare inte haft gröna alternativ.

Var noga med tonfisken
Situationen för tonfisken är fortfarande allvarlig. Blåfenad tonfisk från Medelhavet som fiskats med bur går från grönt till gult ljus och de som fiskas i samma vatten med ringnot går från gult till rött ljus. En orsak till tillbakagången är att fiskekvoterna höjts trots osäkra beståndsuppskattningar, vilket bromsat tonfiskens återhämtning.

– Konsumenternas krav på ett hållbart fiske ökar i hela Europa. Därför uppmanar vi både handeln, restauranger och storkök att fasa ut röda arter och öka andelen miljömärkt fisk. Att spårbarhetscertifiera färskvarudiskar och restauranger är viktigt för att nå ökad hållbarhet i branschen. Med fler certifierade fiskarter på menyn ökar chansen för kommande generationer att få njuta av vildfångad fisk, säger Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på WWF.

Fiskguiden app-bild

Fakta: Konsumentguiden lanserades första gången i Sverige 2002 för att underlätta för konsumenter, dagligvaruhandeln och restauranger att välja mer hållbart fångad fisk. Den är en del av WWFs arbete för att värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskningen av haven.

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: hur bestånden mår, fiskets effekter på ekosystemet och om kontrollen och förvaltningen är hållbar

  •  Cirka 90 procent av de kommersiella fiskarterna är överfiskade eller fiskade till sin gräns.
  •  Svenskarna äter nu 11 kilo sjömat per person och år, en siffra som motsvarar 25 kilo hel fisk och skaldjur (Forskningsinstitutet RISE) Fisk konsumeras i genomsnitt 1,4 gånger per vecka (Norges sjömatsråd, 2017).

Fakta Östersjön: När torskbestånden minskar leder det till att skarpsillen – som är mat åt torsken – ökar. Skarpsill äter massor av djurplankton, vilket leder till att det blir mer växtplankton i havet som göds av utsläppen av kväve och fosfor. Övergödningen och algblomningen ökar. Miljontals små torskar slängs också över bord varje år.

Fiskguiden finns på: http://fiskguiden.wwf.se/

För mer information:
Inger Näslund, senior havs-och fiskeexpert, WWF, 070-105 30 57, inger.naslund@wwf.se
Karin Glaumann, sakkunnig fisk och marknad WWF, 073-159 94 15, karin.glaumann@wwf.se
Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Dela gärna:

Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Fiskguiden från WWF finns även som egen webbplats. Sök på artens svenska eller vetenskapliga namn, alternativt sortera efter färgerna grönt, gult och rött.

Fiskguiden app-bild

Fiskguiden som app

Fiskguiden finns som gratis app för androidtelefoner och iPhone/iPad. Ladda ner den i App Store eller Google Play för att alltid ha WWFs senast uppdaterade råd nära till hands.

Trafikljus fiskguiden större

Frågor och svar om Fiskguiden

Varför får vissa arter rött ljus och vad betyder det att ett fiske är certifierat?

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se