Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|19 sep, 2023|Pressmaterial

Konstgjort stenrev ska förbättra miljön för Östersjöns fiskar

Rovfiskar som gädda och abborre har minskat kraftigt längs Östersjökusten under de senaste åren. En orsak är de stora fartygen, vars sugkraft och svallvågor eroderar strandlinjer och förstör livsmiljöer för fisk och växter. I den hårt trafikerade Södertäljeleden tar projektet Återskapa Östersjöns livskraft nu krafttag för att få tillbaka fisken och deras naturliga livsmiljöer – genom ett konstgjort rev i sten.

Bygge av stenrev_WWF
Revet byggs med hjälp av stenar som lastas ner i vattnet från en pråm. Revet kommer att utgöra en plats för fisk att både leka och söka skydd, samtidigt som det skyddar viken från erosion. Foto: WWF

– Få miljöer är så viktiga för våra fiskar som de grunda vikarna. Det är där de leker, lägger sin rom och söker skydd. Genom att bygga konstgjorda stenrev vill vi både återställa och långsiktigt skydda vikarna, vilket är ett viktigt steg för att stärka livet i Östersjön, säger Sara Dreijer, programsamordnare kust och skärgård på Världsnaturfonden, WWF.

Det konstgjorda revet kommer att byggas i Södra viken, Södertälje, som tidigare var rik på både fisk och vattenlevande växter, men som nu drabbats hårt av erosion.

Stenrevet kommer att utformas som ett halvmåneformat stenröse en bit ut i viken. Revet kommer att kunna skydda strandlinjen och bottenlevande växter mot båtarnas svallvågor och den sugkraft som skapas under ytan, och på så sätt bromsa den pågående erosionen. Samtidigt kommer revet att utgöra en plats för fisk att både leka och söka skydd. Efter att stenrevet är anlagt kommer vass att planteras innanför revet, vilket också ger skydd för strandlinje och fiskar.

– Att bygga stenrev är ett innovativt sätt att skapa naturliga skydd. Det är en viktig pusselbit i att återskapa vikarnas ekosystem. Men det behövs en kombination av åtgärder, som exempelvis sänkning av fartygens hastighetsbegränsningar, för att få så bra effekt som möjligt, säger Malin Kjellin, biolog och projektledare på Sportfiskarna som leder arbetet på plats.

Inom ramen för projektet har ett stenrev redan anlagts. Det revet byggdes under hösten 2022 i Riddersholms naturreservat, Norrtälje skärgård. På revet har blåstång satts ut för att minska erosion samt ge skydd till fiskar och andra vattenlevande djur. Både i Norrtälje och Södertälje kommer uppföljande inventeringar av fisk, växter och bottenfauna att genomföras.

Revbygget i Södra viken sker i samarbete mellan WWF, Sportfiskarna och Södertälje kommun, och är del av det större projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft som finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Om Revbygget:

Revbygget i Södertälje är del av det större projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” ett projekt som drivs av WWF och som tar krafttag för att restaurera Östersjöns undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Återskapa Östersjöns livskraft fokuserar på de viktiga miljöer som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, samt att skapa fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Tre utvalda områden ingår i projektet, Stockholms skärgård, Höga kusten och Kristianstads vattenrike. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och har pågått sedan år 2020. Läs mer här: Återskapa Östersjöns livskraft - Världsnaturfonden WWF

För frågor, kontakta:

Sara Dreijer, programsamordnare kust och skärgård WWF, 076 -317 81 33 sara.dreijer@wwf.se

Cecilia Gustavsson, pressekreterare WWF, 073- 514 34 98 cecilia.gustavsson@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se