Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|08 jul, 2020|Pressmaterial

Nio av tio av svenska folkets naturpärlor har fått skydd

Av de dryga 60 naturområden som Världsnaturfonden WWF och svenska folket mellan 2013-2015 utsåg till ”Svenska pärlor” har nu knappt 90 procent fått någon form av skydd. Men sju av områdena saknar fortfarande helt skydd och bland flera av de andra behöver det befintliga skyddet stärkas. Det visar en uppföljning från WWF.  

Gölgrodor i Björns skärgård, som är ett av mångas områden som blivit naturreservat.  Detta har skett tack vare WWF och många andra eldsjälar.

Gölgrodorna i Björns skärgård i Uppland lever numera i ett naturreservat. Detta område är en av WWFs Svenska pärlor som numera är skyddade. Foto: Ola Jennersten

– Det är fantastiskt att så många av svenska folkets framröstade naturområden, svenska pärlor, har fått någon form av skydd.  Men många fler områden behöver skyddas. Svensk natur är värd att kämpa för, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Av de totalt 63 skyddade områdena har 56 fått skydd, genom att de helt eller delvis blivit naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Sju pärlor står dock helt utan skydd. Och för flera av de områden som har eller delvis har skydd behöver detta stärkas ytterligare för att undvika ohållbart nyttjande och framtida exploatering.

– Många av pärlorna har en stor mångfald av arter och är viktiga för arternas framtida överlevnad – idag är var femte art i Sverige rödlistad enligt SLU Artdatabanken. Det är bra att vi ökar skyddet för dessa viktiga naturområden i Sverige, säger Ola Jennersten, senior expert i biologisk mångfald på WWF.  Även om det är positivt att just dessa populära naturområden fått skydd, behövs stora insatser för att långsiktigt skydda vår svenska natur. En tydlig signal är att EU i maj 2020 riktade kritik mot att Sveriges arbete med skydd av arter och naturtyper enligt Natura 2000 är otillräckligt, både på land och till havs. WWF vill se att regeringen åtar sig att skydda 30 procent av svensk natur till 2030. Det behövs ett sammanhängande nätverk av skyddade områden som representerar naturens alla arter och livsmiljöer. Idag är det formella skyddet enligt Naturvårdsverket endast på 15 procent land och sötvatten och ojämnt fördelat sett till olika naturtyper. För hav är 12 procent skyddat.

–  Det är viktigt att regeringen står upp för svensk natur. Sverige bör ta på sig ledartröjan, både genom att säkra den biologiska mångfalden på hemmaplan och vara pådrivande inom EU och globalt, avslutar Håkan Wirtén.

FAKTA:

Här är listan över de svenska pärlorna och deras befintliga skydd.

Svenska Pärlor 2013-2015

Här går det att se ett bildspel av samtliga svenska pärlor 2013-2015.

WWF vill att regeringen: 

• Åtar sig att skydda 30 procent av svensk natur till 2030.

• Ökar anslaget för skydd och skötsel av värdefull natur till 4 miljarder SEK.

• Säkrar kraftfulla insatser för att restaurera/återskapa viktiga naturmiljöer

• Ökar anslagen för handläggning av områdesskydd till Skogsstyrelsen och länsstyrelserna

• Driver på i EU för att få till lag om restaurering.

• Driver på för att EU antar en ambitiös strategisk plan för biologisk mångfald.

Om svenska pärlor:

WWFs satsning för att lyfta svensk natur pågick mellan 2013-2015. Naturvårdsexperter, svenska folket och länsstyrelser involverades för att välja ut naturpärlor i Sverige.  Totalt 21 områden per år valdes ut under tre år och WWF har arbetat för att dessa områden ska skyddas. De svenska pärlorna är ett urval av områden för att visa på olika naturtyper och deras behov av skydd. Pärlorna omfattar områden runt om i landet från Fyledalen i Skåne, Svartedalen i Västra Götaland, Ojnareskogen på Gotland till skogsområdet Jelka-Rimakåbbå i norr.

Bilder:
Ett antal bilder finns i pressmaterialet nedan. Kontakta pressjouren om ni söker en annan bild. I bildspelet finns en lågupplöst bild för varje naturområde.

För mer information, kontakta:
Ola Jennersten, senior expert på biologisk mångfald WWF, tel 070-5551402
Nina Schmieder, pressekreterare 0735-862622 eller WWFs pressteam, press@wwf.se, 08-54657500

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se