Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|23 sep, 2020|Pressmaterial

Ny WWF rapport: Svåra skogsbränder hot mot människan och naturen

Skogsbränderna rasar i hela världen, bland annat i Amazonas och Kalifornien. Avskogningen, som ofta är inkörsporten till de ökande bränderna, fortsätter i snabb takt. Årets första fyra månader antyder att totalytan för bränderna kan överstiga siffrorna för 2019. Det visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF.

Eldssonger blir idag lngre och extrema brandperioder r vanligare i Amazonas och andra drabbade omrdenBränderna i Amazonas tränger allt längre in i skogarna och ekosystemen hotas. Foto: WWF Brasilien

Att det börjar brinna beror på flera saker, men en gemensam faktor är torrare och varmare väder, som i sin tur beror på klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter. Det torrare klimatet ger mer lättantändliga döda växtdelar. Avskogning och markomvandling för jordbruk är exempel på mänskliga faktorer, men även bristande skogsskötsel med förstörda skogar som följd. Människan är ansvarig för tre fjärdedelar av alla bränder och mycket av ökningen av bränder under 2020 kan kopplas direkt till mänskliga handlingar, enligt WWF rapporten Fires, Forests and the future, a crisis raging out of control, som släpptes i slutet av augusti.

– En stor fara med de nuvarande skogsbränderna är att de tränger längre in i de riktigt våta ekosystemen, exempelvis regnskogarna. Här blir bränderna katastrofala eftersom arter av både växter och djur inte är anpassade till ett liv med bränder, de överlever helt enkelt inte, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

I tropiska och subtropiska områden är bränning av mark en vanlig teknik för att röja och skapa nya områden för odling av exempelvis oljepalmer eller för beredning av betesmark. Ofta är det dessa bränder man tappar kontrollen över som sedan sprider sig.  I brasilianska Amazonas är bränder en del av ett mönster av ökande intrång i flera urfolksgruppers områden. Urfolk kan spela en avgörande roll i att förvalta sina skogar på ett hållbart sätt.

–Skogsbränder drabbar urbefolkningars områden och sätt att leva särskilt hårt, möjligheter till att samla, odla och leva traditionellt av skogen förstörs och begränsas. Förra årets bränder i det brasilianska Amazonas drabbade 148 urfolksområden, fortsätter Olle Forshed.

Däremot bör bränder inte stoppas i områden där de är en del av den naturliga cykeln. Flera av världens skogsekosystem är anpassade till att det brinner emellanåt. Men teknikerna idag måste anpassas så att eldens effekter på ekosystem inte riskerar att förvärra odlingssystemen. Eldsäsonger blir idag längre och extrema brandperioder är vanligare. Det verkliga problemet är när bränder sprider sig, när detta händer kan skadan vara katastrofal.

–Världen måste komma ifrån att skogsbränderna bäst bekämpas med akuta släckningsåtgärder. Långt mer skonsamt och effektivt för alla inblandade är att de helt enkelt inte uppstår, här gäller det att satsa på förebyggande åtgärder och att stoppa avskogningen, avslutar Olle Forshed.

Detta måste ske för att få stopp på de stora skogsbränderna:

  • STOPPA AVSKOGNINGEN bland annat genom den nya avskogningslagen i EU och genom att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för de som lever i eller nära regnskogen.
  • INVESTERA I FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA BRÄNDERNA genom att lyfta upp och satsa på att stärka ekosystemens motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar i respektive land.
  • SE TILL ATT LÄNDER OCH FÖRETAG MINSKAR UTSLÄPPEN I LINJE MED 1,5 GRADERSMÅLET, vilket på global nivå innebär en halvering av utsläppen varje årtionde. Vi måste nå nettonoll fram till 2050, rikare länder måste gå före.

Vad kan du som privatperson göra:

  • Läs mer här om hur du kan göra skillnad för den biologiska mångfalden i regnskogen genom maten du äter, vad du konsumerar och hur du reser.
  • Läs mer här och räkna ut hur stora klimatutsläpp du orsakar själv.
  • Läs mer här om hur du kan leva klimatsmart.
  • Hjälp oss stoppa avskogningen – skriv under namninsamlingen här för att uppmana EU-kommissionen till att instifta ny EU-lag som ser till att alla produkter som bidrar till global avskogning hålls borta från den europeiska marknaden:

–--------------------------------------

För frågor, kontakta:
Olle Forshed expert regnskog WWF, olle.forshed@wwf.se tel 0702-153643
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se , tel 073-5862622

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se