Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 maj, 2022|Pressmaterial

Premiär för livesändning ”slow TV” av gäddvandring i Bottenhavet

Nu är  WWF Sverige återigen igång med livesändning av gäddvandring, denna gång från Höga Kusten i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Livesändningen, i form av “slow TV” under ytan visar hur fisken från Bottenhavet vandrar upp till skyddade lekområden i sötvatten för att leka. WWF uppmanar allmänheten att hjälpa till och rapportera in!

WWF ber allmänheten rapportera vilka fiskar de ser under livesändningen i Bottenhavet. Den pågår till och med 30 maj. Foto: Johan Hammar –   Förra året kunde vi se vad som hände under havsytan i Stockholms skärgård. Nu är det fiskarna i Bottenhavet som står på tur. Vi vet att fiskvandringsvägar som denna i Höga Kusten är väldigt värdefulla för rovfiskar som gäddan. De är viktiga för att få hela Östersjön att må bra på sikt, säger Yvonne Blombäck, senior programsamordnare Kust och Skärgård, WWF. Allmänheten kan titta och rapportera in här. Hoten är flera mot gäddorna och abborrarna i Östersjön, bland annat för att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning, samtidigt som övergödning och ett långvarigt överfiske till havs förändrat det känsliga innanhavets ekosystem. Direktsändningen är en del i projektet “Återskapa Östersjöns livskraft”. Ett projekt där WWF i tre områden utmed Östersjökusten tillsammans med Länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och Kristianstads Vattenrike med finansiering från Svenska Postkodlotteriet, bland annat ska återskapa fria vandringsvägar för rovfiskar som gädda och abborre. I Höga Kusten finns inte lika många grunda havsvikar, som abborre och gädda kan leka i, som det finns längs Östersjöns andra kuststräckor. – Ett sätt att hjälpa abborre och gädda är att se till att de har tillgång till lämpliga lekområden i sötvatten som de kan simma upp till. De behöver också grunda havsvikar som inte har problem med övergödning eller annan störning. I projektet arbetar vi därför med att åtgärda vandringshinder, minska näringsläckaget från land samt att anlägga lämpliga lekområden, så kallade ’gäddfabriker’, säger Lotta Nygård, marinbiolog på Länsstyrelsen Västernorrland. WWF ber allmänheten samt skolklasser att titta på livesändningen, observera och rapportera vilka fiskar de ser. Om du ser en gädda, abborre eller andra arter simma förbi, kan du fylla i ett webbformulär. Lärare kan förslagsvis involvera sina elever genom att avsätta en lektion för att prata om Östersjön, gäddor och varför fisken vandrar. – Syftet är att visa hur bra det kan blir för fiskarna-som gädda och abborre- när vi skyddar dem genom att skapa fria vandringsvägar till lekområden. Vi vill också förstås öka kunskapen om Östersjöns viktiga kustnära fiskarter.  Allmänhetens rapportering hjälper projektet genom att insikterna ökar om när i tiden fisken vandrar och vilka arter som vandrar upp, säger Yvonne Blombäck. Kameran är på plats från den 13 maj till och med 30 maj. Allmänheten kan följa sändningen i realtid via projektets livesändningssida, hos Naturum i Höga Kusten och Kristianstads Vattenrike samt på Baltic Sea Science Center på Skansen.  Du kan titta och rapportera in här. Fakta: Färre fiskvandringsvägar Gädda och abborre är sötvattensfiskar, men klarar även av att leva i Östersjöns bräckta vatten. De är två av Östersjöns viktigaste rovfiskar som lever och förökar sig i grunda havsvikar och vandrar även upp för att leka i sötvatten nära kusten.  Men tyvärr har de minskat i antal på grund av att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning.  Även övergödning och landhöjning har bidragit till att länken mellan vatten på land och havet har avsnörts då vassen tagit över och skapat vandringshinder. Andra skäl till att fiskarna får svårt att vandra kan vara mindre vattenkraftverk, flottningsdammar eller annan infrastruktur som människan byggt för industribehov. Fakta: “Återskapa Östersjöns livskraft”   Projektet, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, sker på tre geografiska platser i Sverige; Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. De är olika i geografin men kompletterar varandra och de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Rapporteringen från livestreamen kommer att sparas och efter nästa år kan vi samla ihop rapporter från alla tre geografier. De kan då jämföras så att vi kan se likheter och skillnader mellan Höga Kusten i norr till Kristianstads Vattenrike i söder. Läs mer om projektet här. Fakta Gädda och abborre i Höga Kusten Höga Kusten har ett vackert och dramatiskt landskap med höga berg som stupar brant ner i havet, vågorna ligger rakt på och det är stora vattendjup nära land. De miljöer som en abborre och gädda behöver för sin lek, dvs grunda vågskyddade havsvikar, är det inte helt vanligt med i Höga Kusten. I projektet Återskapa Östersjöns livskraft arbetar Länsstyrelsen i Västernorrland med Sportfiskarna att åtgärda vandringshinder, minska näringsläckaget från land samt att anlägga lämpliga lekområden, så kallade ’gäddfabriker’. Genom att live-sända fiskens vandring är förhoppningen att många får möjlighet att lära känna arter så som abborre och gädda lite mer. För frågor, kontakta:  Yvonne Blombäck, programsamordnare Kust och skärgård WWF, yvonne.blomback@wwf.se, tel 070-7977620 Lotta Nygård, marinbiolog Länsstyrelsen Västernorrland lotta.nygard@lansstyrelsen.se, tel 073-274 13 77 Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, tel 0735-862622

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 13/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se