Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|04 apr, 2024|Pressmaterial

Så tycker Sveriges partier om EUs natur- och miljöfrågor

Sju av åtta partier uppger att de vill ha klimat och miljö som ett av EUs främsta prioriterade områden de kommande fem åren, men bara tre partier ställer sig bakom bindande mål för att skydda naturområden. WWF har inför EU-valet frågat de svenska riksdagspartierna hur de tänker agera för klimatet och den biologiska mångfalden i EU.

EU-flaggan och svenska flaggan

– Det är väldigt glädjande att det råder en så stor enighet bland partierna om att fortsätta prioritera miljön och klimatet. Både genom att vilja upprätthålla EUs gröna giv och att stödja en starkare klimat- och miljölagstiftning i EU, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF har skickat ut en omfattande enkät till samtliga riksdagspartier där de fått svara på 15 frågor som rör EUs arbete för miljö, klimat och biologisk mångfald. Frågorna handlar bland annat om utfasning av fossila bränslen, livsmedelssystemet och EUs havs- och fiskepolitik. Trots att EU har enorm betydelse för miljöpolitiken både i Sverige och globalt så är det frågor som ofta missas i den politiska debatten.

Svaren visar att skillnaden mellan våra svenska partier i många fall är stor. Till exempel vill hälften av partierna (Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) gradvis styra om EUs resurser för att stödja jordbrukare i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Samma partier vill dessutom se bindande mål för att stärka hållbarheten i hela livsmedelskedjan.

I vissa frågor är dock samsynen större. När det kommer till fiskeripolitiken är samtliga partier överens. Här tycker alla att EU ska arbeta för att bättre genomföra den gemensamma politiken med att bland annat stoppa överfisket.

En fråga som har stor betydelse handlar om att EU, efter valet, ska fatta beslut om unionens klimatmål till 2040. Här tycker bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet att EU ska vara klimatneutralt till dess. Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna vill att utsläppen minskar med 95 procent, medan Sverigedemokraterna vill att utsläppen minskar med mindre än 90 procent. Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte ange någon siffra.

– För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minska fortare.  EU måste ta ansvar och visa att det går att bli klimatneutral till 2040. Beslut som fattas de kommande åren avgör vilken värld vi och framtida generationer kommer att leva i, säger Gustaf Lind.

En majoritet av svenskarna vill att politiker ska göra mer för naturen och miljön. Omkring hälften anser också att politikerna är de som bär det största ansvaret för att stoppa klimatförändringarna. Det visar WWFs klimatbarometer, som släpptes den 26 mars 2024.

Så här har partierna svarat på några av WWFs enkätfrågor (de fullständiga formuleringarna och svarsalternativen, inklusive partiernas kommentarer, finns på WWF:s hemsida*):


1. Vill ni upprätthålla ”EUs gröna giv” samt stödja ytterligare och starkare klimat- och miljölagstiftning i EU?
Ja: C, KD, L, MP, M, S, V
Nej: SD

2. Vilken minskningsnivå av nettoutsläppen av växthusgaser till 2040 vill ni slå fast i EU-lagstiftningen?
Minst 100 %: MP, V
95 %: C, L, S
Lägre än 90%: SD
Inget svar: M, KD

3. Vill ni se rättsligt bindande mål om att skydda naturområden för alla EU:s medlemsstater?
Ja: L, MP, V
Nej: C, KD, M, S, SD

4. Vill ni öka EU:s och nationella investeringar i naturen till minst 50 miljarder euro per år?
Ja: C, MP, V
Vill öka jämfört med idag, men inte ange specifik siffra: L, M, S
Nej, vill inte öka jämfört med idag: KD, SD

5. Vill ni se ny lagstiftning med omfattande och vetenskapligt baserade kvantitativa mål för att stärka hållbarheten i hela livsmedelskedjan? 
Ja: C, L, MP, V
Ja, men den bör begränsas till att fastställa allmänna principer och mål - utan kvantitativa bindande mål: KD, M, S
Nej: SD


* Formuleringarna ovan är förenklade jämfört med i den fullständiga enkäten.

Läs mer vad alla partier svarat här: https://www.wwf.se/eu-valet/eu-kollen/

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 04/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se