Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|26 apr, 2023|Pressmaterial

WWF: Att restaurera naturen är nödvändigt för Europas framtid!

I höst ska EU-länderna besluta om en ny förordning om naturrestaurering. WWF menar att den är nödvändig för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimatförändringar. Redan under våren ska EU-parlamentet och rådet ta ställning till förslaget. WWF uppmanar Sverige att som ordförande i EU föra frågan framåt och agera för en stark lagstiftning.

Ojnareskogen_FotoOla Jennersten WWF.jpg
Ojnareskogen Foto: Ola Jennersten

–Vi förlorar natur snabbare än någonsin. En miljon arter är hotade globalt och många ekosystem som vi är beroende av försvinner eller förstörs. Läget är illa i såväl Sverige som Europa. Det räcker inte att skydda naturen – det krävs en storskalig restaurering och därför är den här lagstiftningen nödvändig, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

EU-kommissionen publicerade i juni 2022 ett förslag till ny lagstiftning för att återställa den biologiska mångfalden och skadade ekosystem. Europa är den kontinent där naturen har tagit störst skada och hittills har EUs naturvårdsdirektiv inte lyckats vända den negativa utvecklingen. Tanken bakom EUs förslag till restaureringsförordning är att återställa natur, som förstörts av bland annat industriellt fiske, jord- och skogsbruk.  

Det övergripande målet i det nya förslaget är att minst 20 procent av EUs land och hav ska vara under restaurering till år 2030samt att alla ekosystem som är i behov av restaurering ska åtgärdas senast år 2050. Utöver detta finns det också ekosystemspecifika krav för skog, våtmarker, strömmande vatten, jordbruksmark och hav som varje medlemsland måste uppfylla. Varje land ska också ta fram en nationell restaureringsplan enligt EUs riktlinjer och på vetenskaplig grund.

Just nu debatteras förslaget livligt i Bryssel i parlamentets olika partigrupper och det finns en oro bland vissa partier för vad lagstiftningen kan leda till. WWF anser att förordningen är ett måste för att trygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Att restaurera naturen bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och våra framtidsutsikter. Återställande av ekosystem som torvmarker, skogar och sjögräsängar är avgörande även för att tackla klimatkrisen, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare

Att restaurera natur är nyckeln för att trygga långsiktig livsmedelsproduktion, förbättra skogars motståndskraft, klimatanpassa våra samhällen, förbättra folkhälsan och säkra andra viktiga ekosystemtjänster. Vinsterna med restaurering är långsiktigt större än kostnaderna, bland annat eftersom de kan leda till nya hållbara jobbtillfällen, inte minst på landsbygden, och bidra till stärkt ekonomi.

I förra veckan gjorde över 35 stora europeiska företag ett gemensamt uttalande för en stark restaureringslagstiftning. Och över 200 organisationer från civilsamhället i Europa har gått samman i ett gemensamt upprop.

WWF och en rad andra organisationer har även tagit initiativ till ett upprop där enskilda EU-medborgare kan mejla till sin miljöminister samt EU-parlamentariker för att påverka dem att rösta för lagstiftningen här.

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 26/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se