Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 feb, 2024|Pressmaterial

WWF: Satsa på förebyggande åtgärder i stället för licensjakt på lodjur

Den 1 mars startar årets licensjakt på lodjur. Totalt får 143 stycken lodjur skjutas i Sverige. Förra året fick rekordmånga skjutas, 201 stycken. WWF är positiva till att jaktkvoten gått ner i år, men saknar långsiktiga mål från myndigheterna. Enligt WWF är det bättre att satsa på förebyggande åtgärder och mer resurser för att minska skador på tamdjur, istället för en omfattande licensjakt.

_WW214895
Lodjur i Sverige

– Lodjuren har en viktig funktion i vårt ekosystem. Den fridlysta lodjurspopulationen måste hanteras med stor försiktighet och de måste få finnas i de livsmiljöer där de hör hemma. Det är självklart att staten måste kompensera för förebyggande åtgärder och ersätta skador som orsakas av stora rovdjur. Staten måste också bidra till mer forskning inom området, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Jakt på en skyddad art är förbjuden enligt EU:s art- och habitatdirektiv, men det finns undantagsregler kring skydds- och licensjakt. WWF bevakar frågan om EU-kommissionens förslag att sänka skyddsstatusen för varg, och eventuellt även för björn och lodjur. En sänkt skyddsstatus kan få stora konsekvenser för rovdjurens bevarandestatus i Europa och vår nuvarande regering har sammantaget väldigt låga ambitioner när det gäller naturvårdsfrågor.

Lodjursstammen i Sverige är fridlyst och klassas som sårbar, även om trenden varit positiv under några decennier nu. Myndigheterna har de senaste åren haft som mål att omfördela populationen i landet så att den får en större utbredning i södra Sverige. 

Anledningen till myndigheternas beslut att reglera antalet lodjur med licensjakt är att minska risken för allvarlig skada på tamdjur. Lodjur kan orsaka skador på tamdjur och då framförallt i norra Sverige, där det tar många renar. Jägare kan se det stora kattdjuret som en konkurrent när det gäller jaktbyten som rådjur, hare och skogsfågel. Dock innebär lodjur mycket sällan en risk för jakthundar. 

– Från att lodjuret nästan var utrotat för 100 år sedan, har vi idag drygt 1400 individer av det här fantastiska kattdjuret. Det är bra och jag hoppas att fler ska få se lodjur i det vilda. Det skygga lodjuret håller sig helst borta från oss människor och skulle man få se ett är det en fantastisk upplevelse, säger Benny Gäfvert, senior rovdjursexpert på WWF Sverige, som själv sett lodjur hemma i Järvsö.

WWF:s mål för att säkra lodjurets förekomst i Sverige:

  • Säkra nuvarande skyddsstatus för lodjur i Bernkonventionen.

  • Genom stöd till forskning tydliggöra lodjurets roll i ekosystemen.

  • Bidra till ökade bidragsnivåer till förebyggande åtgärder.

  • Öka kunskapen om lodjur hos allmänheten.

  • Främja lodjur och andra stora rovdjur genom utlysning av projektbidrag.

WWF vill att:

  • Regeringen avsätter de medel som krävs för att fullt ut stödja förebyggande åtgärder och ersätta de skador som orsakas av stora rovdjur, samt bidra till mer forskning inom området.

  • Inblandade aktörer verkar för en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning där alla parter ska vara sedda och respekterade.

  • Myndigheterna fortsätter arbeta långsiktigt nära människor och djur för att öka förtroendet för förvaltningen.

  • Förvaltningsplanerna för stora rovdjur blir tydligare och mer långsiktiga, med en flexibilitet baserat på om rovdjurens förutsättningar ändras.

  • Myndigheterna tillämpar kraftfulla åtgärder för att stoppa den illegala jakten.

Vad gör WWF? 

För att främja förebyggande åtgärder stödjer WWF bland annat utvecklingen av smarta viltkameror som kan känna igen stora rovdjur. De kan användas vid tamdjurshållning där djuren betar fritt över ett större område utan stängsel, såsom fäbodbruk, skogsbete eller rennäring. Det är svårt att skydda sådana verksamheter gentemot rovdjursangrepp, vilket får ekonomiska påföljder för dess ägare. Smarta kameror kan varna djurägare när stora rovdjur närmar sig tamdjursbesättningar. Dessa AI-system kan dessutom utlösa ljud eller ljus som kan skrämma bort rovdjur. Kameran kan också urskilja olika arter och spara bilder. Systemet har en stor utvecklingspotential för bland annat inventeringsarbetet inom viltförvaltning och forskning.

Om WWFs Rovdjurskonferens: 

WWF och Naturskyddsföreningen bjuder in till konferens för alla som arbetar med rovdjursfrågor den 11–12 april 2024 på Vildriket i Järvsö. Inbjudan samt mer information här

Vid frågor, kontakta: 
Benny Gäfvert, rovdjursexpert, benny.gafvert@wwf.se, tel 070-518 11 71 
Anna Almberg, press, anna.almberg@wwf.se, tel 0709-81 67 82

FAKTA: Efter beslut från Naturvårdsverket har Länsstyrelserna beslutat om jakt på 143 individer under licensjakten på lodjur 2024. Lodjursjakten pågår från den 1 mars till den 31 mars i södra och mellersta Sverige och till den 15 april i norr.

Tilldelning licensjakt lodjur 2024, per län: 

Norrbotten – Ingen licensjakt alls 

Västerbotten - 10 stycken lodjur

Jämtland - 15 stycken lodjur

Västernorrland - 8 lodjur

Dalarna – 17 stycken lodjur

Gävleborg - 30 stycken lodjur

Värmland - 6 stycken lodjur

Västmanland - 7 stycken lodjur

Västra Götaland - 6 stycken lodjur

Uppsala – 10 stycken lodjur

Örebro - 7 stycken lodjur

Jönköping - 9 stycken lodjur

Kronoberg – 8 stycken lodjur

Kalmar – 6 stycken lodjur

Östergötland - 4 stycken lodjur

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 22/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se