Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|29 maj, 2024|Pressmaterial

WWF: Stoppa avverkningen av intakta naturskogar

Angående Ekots granskning “Fjällskog som skulle skyddas huggs ner i rekordfart”: Ekot, Sveriges Radio avslöjade den 21 maj att de oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan i norr huggs ner i allt högre takt. Ekots granskning visar att mer än 6300 hektar har avverkats under de senaste fyra åren i det unika fjällnära skogsbältet, vilket pekats ut som skyddsvärt av en tidigare skogsutredning.

Jielkká-Rijmagåbbå som är fjällnära skyddad skog. Fotograf: Ola Jennersten
Jielkká-Rijmagåbbå som är fjällnära skyddad skog. Fotograf: Ola Jennersten

— Denna skog är mycket skyddsvärd då den utgör det sista större ekologiskt intakta skogslandskapet inom EU. Det är mycket viktigt att stoppa avverkningen av dessa naturskogar, något WWF arbetar hårt med. Det är otroligt upprörande att detta har fått ske, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF. 

Granskningen rör fjällskogsbältet från norra Dalarna till Norrbotten, som utgör ett av de fåtal intakta skogslandskapen som fortfarande finns kvar i Europa. Genom sin storlek därför och att skogarna är sammanhängande innehåller de en unik mångfald av ekosystem. Just för att det här området är så viktigt föreslog en statlig skogsutredning 2020 att mer än 500 000 hektar av den här skogen skulle skyddas, ett förslag som varken dåvarande eller nuvarande regering gick vidare med fullt ut. I stället har bara en femtedel av den här skogen fått ett utlovat formellt skydd.  

I Ekots granskning antyder klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari att avverkning i den fjällnära skogen främst beror på att det idag inte finns möjligheter för skogsindustrin att importera virke från Ryssland. Detta är endast en möjlig delförklaring till att denna skog avverkas. År 2020 beslutade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att kalhyggesbruk kan klassas som pågående markanvändning i den fjällnära regionen med rätt till markersättning vid behov av skydd. Därefter ökade avverkningsanmälningarna dramatiskt. Sedan dess har statens budget minskat för skydd av skog samtidigt som möjligheterna för avverkning i andra delar av landet minskat på grund av brist på avverkningsbar skog.   

Romina Pourmokhtari framhåller att vi måste skydda skyddsvärd skog men då behöver vi utifrån en vetenskaplig grund definiera, inventera och synliggöra vilka skogar detta är samt tillsätta finansiella resurser för att skydda dessa.  Det har Sverige förbundit sig till inom EU. Det frivilliga sektorsansvaret i dagens skogspolitik räcker uppenbarligen inte för att skydda skogar med höga naturvärden och den statliga finansieringen för   tillsyn och skydd är idag otillräcklig.  

— Dessa unika naturskogar ska skyddas strikt enligt EU:s biodiversitetsstrategi och regeringen måste nu tillskjuta medel för det praktiska genomförandet. Myndigheterna måste ha tillräckliga resurser för att kunna stoppa akuta avverkningshot samt kompensera markägare som anmäler intresse för att skydda sina värdefulla fjällskogar, säger Peter Roberntz.  

WWF arbetar både för att öka det statliga ansvaret att skydda dessa skogar inom skogspolitiken men även på ett ökat egenansvar i skogssektorn inom ramen för FSC certifiering.   

Politiskt finns ett åtagande att EUs medlemsländer strikt ska skydda de sista ur- och naturskogarna i enlighet med EUs biodiversitetsstrategi. I Sverige pågår ett arbete inom bland annat Miljömålsberedningen där WWF verkar för att man ska landa i frågan på ett trovärdigt sätt.  

FSC-certifieringen innehåller krav som begränsar skogsbruk ovanför den så kallade naturvårdsgränsen, som löper längs med den svenska fjällkedjan. Dessa krav gäller även för aktörer som vill föra in virke i FSC-systemet från ej FSC-certifierad skogsmark. Ovanför naturvårdsgränsen skyddar FSC-kraven skogar med höga bevarandevärden från kalavverkning.  

Efterlevnaden av FSC-kraven har dock varit mycket bristfällig och WWFs aktiva klagomålsarbete har under det senaste året resulterat i ett flertal stora avvikelser. I våra klagomål har vi bland annat uppmärksammat att Norra skogsägarna, Mellanskog och Fria skog har avverkat naturskogar utpekade som skyddsvärda i tidigare skogsutredning.  

På denna sida hittar du en sammanfattning av ett urval av WWFs avslutade klagomålsärenden. 

WWFs krav:  

  • De unika naturskogarna i skogsutredningen ska få formellt strikt skydd. Regeringen måste tillföra medel för detta.  

  • Avverkning ska inte tillåtas i dessa skogar och väntansavtal ska utformas mellan stat och enskilda privata markägare med möjlighet till ersättning tills dess att dessa skogar formellt har skyddats.  

  • Den av skogsutredningen utpekade fjällnära skog som ägs av statliga skogsbolag ska skyddas formellt utan ersättning. Privata enskilda markägare ska erbjudas marknadsbaserad ersättning vid formellt skydd. Större skogsbolag ska i första hand erbjudas markersättning. 

  • Certifieringssystemet inom FSC behöver stärkas så att fjällnära skog enligt skogsutredningens förslag inte avverkas, och virke från denna skog ska inte inkluderas i FSC-certifierade virkesflöden. 

För mer information, kontakta:

Anna Almberg WWF press, anna.almberg@wwf.se, 0709816782

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 29/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se