Gå till huvudinnehållet
Irrawadidelfin Mekong

HOPP FÖR UTROTNINGSHOTADE DELFINER I MEKONGFLODEN

KRAFTTAG MOT TJUVFISKE HAR GETT RESULTAT

Den lilla populationen Irrawaddydelfiner i Mekongfloden, Kambodja, har under de senaste åren ökat. WWF har arbetat hårt tillsammans med lokala aktörer för att bevara den unika arten. Krafttag mot tjuvfiske och konfiskering av illegala fiskenät har gett resultat.

Irrawaddydelfinerna lever i små och isolerade populationer i kustnära vatten och floder, som Mekongfloden i Sydostasien. Där lever de i ett område i norra Kambodja nära gränsen till Laos. De hotas av fiskenät, där de fastnar som bifångst och drunknar. Miljöförstöring gör att deras livsmiljöer försvinner och de drabbas av gifter och föroreningar.

I Mekongfloden är också vattenkraftsdammar ett av de mer akuta hoten. Sprängningar och seismiska undersökningar kan direkt döda individer och skada känsliga miljöer i floden. De färdiga dammarna skapar sedan barriärer mellan populationer och minskar födotillgången då fiskpopulationer också drabbas hårt.

Under flera år har WWF arbetat hårt tillsammans med myndigheter, turistnäringen och lokalsamhällen vid Mekongfloden för att bevara de unika floddelfinerna från utrotning. Effektiv patrullering av floden och konfiskering av stora mängder illegala fiskenät har gett goda resultat.

Varje år ses delfinerna av tiotusentals besökare som ger värdefulla turistinkomster. En del av vakterna som patrullerar området får även inkomster som guider på turistbåtar.

Resultat

  • WWF:S långvariga samarbete med myndigheter, turistnäringen och lokalsamhällen vid Mekongfloden har gett goda resultat.
  • Regelbundna inventeringar av antalet individer har utförts sedan 1997, då antalet var 200. Efter en stadig nedgång fram till 2015, då antalet var 80, har trenden vänt. Den senaste inventeringen 2017 visar på en uppgång till 92 djur – en ökning på 10 procent. Undersökningarna omfattar 190 km i Mekongfloden, från Kratie i Kambodja till Khone Falls-området i Laos. Ett forskningsteam fotograferar delfinerna och jämför kännetecknen på ryggfenorna mot en databas med kända delfiner. Just nu pågår en ny inventering.
  • Krafttag mot tjuvfiske och patrullering av floden tros ligga bakom denna positiva trend. Under de senaste åren har mer än 358 km olagliga nät beslagtagits.
  • Varje år ses delfinerna av tiotusentals besökare vilket ger värdefulla turistinkomster.

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se