Gå till huvudinnehållet
Foto-Ljungan

Miljöanpassning av vattenkraft i Ljungan

Samhällsekonomiska vinster om vi miljöanpassar vattenkraften

I älven Ljungan, som går genom Härjedalen, Jämtland och Medelpad, finns den åttonde största producenten av vattenkraft av Sveriges älvar. Ljungan är även först ut av landets större reglerade älvar där vattendomarna ska omprövas enligt EU:s vattendirektiv. Direktivet lägger stort fokus vid hållbar vattenanvändning och om att skydda och återställa ekosystem eftersom reglering av vatten innebär stora förändringar i vattenflöde och vattenstånd vilket är skadligt för älvarnas ekosystem. För att göra produktionen av vattenkraftsel mer hållbar, i Ljungan så väl som i övriga reglerade vattendrag i Sverige, behöver de negativa miljöeffekterna lindras.

Syftet med detta projekt är att ta fram och sammanställa underlag för att kunna bedöma miljönyttan av olika åtgärder samt undersöka hur de samhällsekonomiska kostnaderna för att införa åtgärderna ser ut. Detta är även viktigt för att undvika det nu allt för ensidiga fokus på fisk och strömlevande organismer och i stället bredda förståelsen om att miljöinsatser omfattar hela vattendragets ekologiska hälsa, biologiska mångfald samt klimatbuffrande egenskaper. Det är även viktigt för att lyfta förståelsen om att miljöhänsyn och elproduktion då det inte behöver vara antingen eller, utan att kan vara både och. Projektet delfinansieras av WWF och genomförs av Länsstyrelsen Jämtland, SLU och Umeå Universitet.

Elproduktion, klimatförändringar och biologisk mångfald

Klimatförändringar kommer att förändra nederbörd och temperatur eftersom medeltemperaturen stiger och både torka och nederbörd ökar i intensitet och frekvens. Detta påverkar såklart de arter som lever i och nära vattendragen. Det är därför viktigt att se till åtgärder som både motverkar klimatförändringar och utarmningen av arter. Detta kan göras genom att återskapa våtmarker, svämskog och strandvegetation – åtgärder som ofta kan göras i samband med miljöåtgärder i reglerade vattendrag

Resultat:


Projektet är fortfarande igång och ska utvärderas till sommaren för att se om restaureringsåtgärderna fungerar eller måste justeras.

Syftet med detta projekt är att ta fram och sammanställa underlag för att kunna bedöma miljönyttan av olika åtgärder samt undersöka hur de samhällsekonomiska kostnaderna för att införa åtgärderna ser ut.​

Hittills har en ”verktygslåda” gjorts som publicerats hos SLU: Restaurering av vattendrag inför klimatförändringar – en verktygslåda.​

I denna rapport tas det upp potentiella åtgärder i vattendrag påverkade av dammar och vattenkraft i ett klimatperspektiv.​

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjligheter för ekoturism.

Läs mer om restaureringslagen

Senast ändrad 21/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se