Gå till huvudinnehållet
Mr Banswe vid naturreservat Itombwe

Projekt i Kongo

Stöd av lokala samhällen i Demokratiska Republiken Kongo

Kongobäckenet i Centralafrika är en av de platser på jorden där den biologiska mångfalden är rikast. I det här projektet arbetar WWF med att stärka civilbefolkningen i Demokratiska Republiken Kongo, eftersom det är avgörande för om naturresurserna ska bevaras på lång sikt.

I Centralafrika ligger Kongobäckenet, som WWF också kallar Afrikas gröna hjärta. Här finner man ungefär en sjättedel av all världens regnskog. Det är en av de platser på jorden som har rikast biologisk mångfald och därför ett av WWFs prioriterade områden. Regionen omfattar sex länder, med runt 75 miljoner invånare inklusive 250 olika ursprungsbefolkningar.

Itombwemassivet i östra Demokratiska Republiken Kongo har ett skogsområde som sträcker sig över 16 000 kvadratkilometer. Massivet karaktäriseras av en mosaik av bergsregnskog blandad med savannskog och höjden över havet varierar mellan 900 och 3 475 meter. I massivet lever över 600 fågelarter, 100 däggdjursarter, 35 reptiler och 32 arter groddjur.

Av alla arter inom de grupper som nämns ovan är 57 endemiska, det vill säga att de inte finns någon annanstans i världen. Området är även av stor betydelse för bergsgorillor.

Att minska avskogning och markförstörelse är viktiga utmaningar för att skydda områdets arter.

WWFs långsiktiga mål i regionen är att bevara områdets biologiska mångfald. I det arbetet är det viktigt att parallellt med naturvård också arbeta för att lokalbefolkningen ska få en hållbar och tryggad försörjning. För trots rikedomen på naturresurser i området är fattigdomen utbredd. Runt 70 procent av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen. Att lokala samhällen får en god ekonomisk utveckling och deltar i vården och förvaltningen av naturskyddsområden är en förutsättning för långsiktiga resultat.

Världsnaturfonden WWF startade i april 2014 ett nytt projekt i området för att stärka arbetet med lokala samhällen i naturvården. Projektet jobbar för att etablera Itombwe Nature Reserve i massivet, ett naturreservat där lokalbefolkningen inkluderas i naturvården. Lokalbefolkningen har genom planerat resursanvändande fått ett ökat förtroende och kan därmed garanteras tillgång till resurser i reservatet samtidigt som de deltar i naturvårdsarbetet. Projektet fokuserar nu främst på att tillsammans med olika organisationer i samhället kartlägga och klassificera hur marken används i området. Med hjälp av detta verktyg ska lokalbefolkningen kunna förbättra sina inkomstmöjligheter och samordna användningen av gemensamma resurser.

bergsgorilla-foto-de.jpg

Mål

  • Att arbeta med och utveckla organisationer i det lokala samhället så att befolkningen får möjlighet att försörja sig på ett hållbart sätt.
  • Att arbeta för att det ska startas nätverk av organisationer, som kan ta fram riktlinjer för hållbar naturvård i området. Riktlinjerna ska inkludera markrättigheter, inkomstmöjligheter och deltagande landskapsplanering, det vill säga att lokalbefolkningen är med och planerar landskapet.
  • Att få med lokalbefolkningen i att samla in data för landskapsplanering.
  • Att förhandla fram avtal för lokalbefolkningens deltagande i naturvård och naturresursförvaltning samt utveckla inkomstmöjligheter baserade på naturvård och hållbart användande av naturresurser.
  • Att göra en riskanalys för konflikter i områdena och att utveckla mekanismer för att hantera konflikter.

Projektet samfinansieras av Sida.

Läs mer

Vårt civilsamhällesprojekt i Kamerun
Panda.org om Afrikas gröna hjärta

WWFs övergripande vision för Afrikas gröna hjärta

Den unika skogen, vattenresurserna och mångfalden av arter i Afrikas gröna hjärta förvaltas på ett hållbart sätt som bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, minskar den globala klimatförändringen, samt möjliggör en hållbar utveckling med en ekonomisk tillväxt som säkrar försörjningen för invånarna i centrala Afrika.

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se