Gå till huvudinnehållet
Barn i, Kamerun, Afrika

Projekt i Kamerun

Stöd av lokala samhällen i Kamerun

Kongobäckenet i Centralafrika är en av de platser på jorden där den biologiska mångfalden är rikast. I det här projektet arbetar WWF med att stärka lokala samhällen i Kamerun, eftersom det är avgörande för om naturresurserna ska bevaras på lång sikt.

I Centralafrika ligger Kongobäckenet, som WWF också kallar Afrikas gröna hjärta. Här finner man ungefär en sjättedel av all världens regnskog. Det är en av de platser på jorden som har rikast biologisk mångfald och därför är det ett av WWFs prioriterade områden. Regionen omfattar sex länder, med runt 75 miljoner invånare inklusive 250 olika ursprungsbefolkningar. Kameruns skogar och bergsområden är särskilt viktiga i det här stora, värdefulla ekosystemet.

WWF arbetar här för att säkra elefanternas och andra vilda djurs överlevnad genom att bevara deras livsmiljöer. En förutsättning för att det ska lyckas är att samtidigt arbeta för att främja en hållbar ekonomisk utveckling i landet. Trots att Kamerun är rikt på naturresurser och att det råder goda förutsättningar för jordbruk i många områden, så är fattigdomen utbredd i landet. Utmaningar som snabb markförstöring och avskogning leder till en utarmning av den biologiska mångfalden och till att lokalbefolkningen får allt svårare att använda naturresurserna runt omkring sig på ett hållbart sätt.

Det lokala samhällenas inflytande och deltagande är avgörande för om naturresurserna ska bevaras på lång sikt. Det här projektet fokuserar därför på att stärka lokala organisationer för att befolkningen ska få ett större inflytande över beslut som rör deras levnadsförhållanden. Det kan handla om allt från framtagning och förbättring av lagar och regleringar, till diskussioner med den privata sektorn för att stärka miljömässigt och socialt ansvarstagande inom stora industrier som skogsbruk, gruvdrift och produktion av palmolja.

WWF arbetar också särskilt med ursprungsbefolkningar som Bakafolket. Syftet är att öka deras möjligheter att få ett arbete och hitta alternativa inkomstkällor som minskar beroendet av att använda skogens resurser. Här är två viktiga verktyg utbildning och kapacitetsutveckling, det vill säga att utveckla förmågan att hitta egna lösningar.

Vi stödjer grönt småföretagande och handel med legalt virke, produkter från skogen som inte är virke, så kallade non-timber forest products, trädjordbruk, ekologiskt jordbruk, biodling, djurhållning för att nämna några saker. Genom utbildning för hållbar utveckling stärks miljömedvetenheten och förmågan att förvalta naturresurser mer hållbart. Målgrupp är studenter och unga som just slutat skolan och behöver hitta ett sätt att försörja sig.

Man säljer plantor i Kamerun

Resultat

  • 6 000 människor i Bakossi har fått stärkta försörjningsmöjligheter, direkt eller indirekt, genom WWFs satsning på hållbar inkomstgenerering, bland annat ekologiskt jordbruk och djurhållning. Det motsvarar 10 procent av Bakossis befolkning.
  • 60 organisationer har fått tekniskt och finansiellt stöd att arbeta för stärkta försörjningsmöjligheter. Tre av dessa har nu kapacitet att utbilda och stärka andra organisationer i arbetet.
  • Kvinnors deltagande i projekten ökade från under 50 procent till 61 procent under den senaste projektperioden.
  • I Bakossi är det nu 50 lärare i nio skolor som har med hållbar utveckling i sin undervisning. Elever har startat flera ekoprojekt för att använda sin kunskap praktiskt och utbildning för hållbar utveckling har också skapat ringar på vattnet utanför skolorna.
  • Det pågående arbetet med att bekämpa och förebygga tjuvjakt har uppmärksammats i medier världen över, genom gripna tjuvjägare och beslagtagna illegala produkter och vapen. Det har påverkat beslutsfattare i de centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap (ECCAS) och frågan har nu lyfts på FN-nivå.
  • En övergripande strategi för att uppmuntra ungdomar att aktivt engagera sig för en hållbar utveckling, driva förändring och processer mot en grönare ekonomi har lanserats i Kamerun.

Projektet samfinansieras av Sida.

Läs mer

Så jobbar WWF i Demokratiska Republiken Kongo, i Kongobäckenet
Panda.org om Afrikas gröna hjärta

WWFs övergripande vision för Afrikas gröna hjärta

Den unika skogen, vattenresurserna och mångfalden av arter i Afrikas gröna hjärta förvaltas på ett hållbart sätt som bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, minskar den globala klimatförändringen, samt möjliggör en hållbar utveckling med en ekonomisk tillväxt som säkrar försörjningen för invånarna i centrala Afrika.

Senast ändrad 18/09/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se