Tjäder

Nya utmaningar
för svensk skog

Vi står idag inför ett antal stora utmaningar i den svenska skogen. Skogens biologiska mångfald utarmas fortfarande och klimatförändringarna ställer skogslandskapet inför en osäker framtid. Detta kombineras med en ökad efterfrågan på virkesråvara samtidigt som behovet av icke-fossila bränslen ökar efterfrågan på biobränslen.

Det svenska skogsbruket och svensk skogspolitik var tidiga med att utveckla hänsyn till naturvärden och att anta ambitiösa mål för bevarandet av biologisk mångfald och andra värden vid sidan av virke. Sverige sågs då som ett globalt föredöme. Dagens svenska skogsdebatt handlar dock i stor utsträckning om att öka produktionen av skogsråvara. Det är naturligtvis önskvärt men får inte ske på bekostnad av miljömålen.

Världsnaturfonden WWF ser en överhängande fara i att den ökade efterfrågan på råvara blir omsatt till en starkare position för produktionsvärden, på bekostnad av natur- och sociala värden.

Fungerande ekosystem är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen. Skogsbruket behöver därför anpassas till ekosystemens ramar. WWF anser att den nuvaranade utformningen av skogspolitiken inte fungerar och vill se en förnyad skogspolitik som utgår från ekosystemens gränser.

Kontakt

linda_dsc1724

Linda Berglund

Biträdande avdelningschef med fokus på svenska frågor

08-546 575 04

073-274 42 88

linda.berglund@wwf.se

Mer om mig
Per Larsson, Expert Skog och handel med träprodukter

Dela gärna:

Senast ändrad 12/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se