Gå till huvudinnehållet
Harbour porpoise (Phocoena Phocoena).

Bli Östersjöfadder

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Idag finns bara några hundra Östersjötumlare kvar och de lever farligt bland havens fiskenät

Det främsta hotet anses vara fiske, där tumlare riskerar att fastna som bifångst i nät och drunkna. Andra allvarliga hot är undervattensbuller från till exempel sjöfart, giftiga ämnen samt minskad tillgång till mat.

Du kan vara med och hjälpa Östersjötumlaren genom att bli Östersjöfadder. ÄR DU MED?
WWF_Tumlare_Still_01

WWF hjälper Östersjötumlarna på flera sätt

Vi stödjer forskning för att hindra dem från att fastna i fiskenät som bifångst, samt hur undervattensbuller från sjöfart påverkar dem. Vi arbetar även för att områden som är särskilt viktiga för Östersjötumlarnas överlevnad ska få ett riktigt skydd, med åtgärder som minskar hoten mot dem. Vi vill se att beslutsfattare, särskilt i Sverige, snarast fattar kloka beslut för att eliminera bifångst av Östersjötumlare, snart kan det vara för sent!

BLI FADDER

Anneli Pompe

”Att vara fadder till något man älskar känns meningsfullt och viktigt. Det är ett fint sätt att bidra med fadderskap om man inte kan göra något praktiskt för att rädda det man är rädd om. Det är också ett fint sätt att inspirera andra till att vara med och rädda världen litegrann.”

Annelie Pompe,
Stolt fadder, fridykare och äventyrare

Bli fadder

Hoten

Fiskebåt trålare

Överfiske

Idag uppskattar man att hälften av fiskbestånden i Östersjön är överfiskade. Särskilt drabbade är de arter som förökar sig långsamt och har långsam tillväxt. Fångstkvoterna bestäms av EU med råd från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Grönslick (Cladophora glomerata) i svenska skärgården

Övergödning

Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, industri och trafik som ger ifrån sig näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet.

Lastfartyg med containrar

Sjöfart och kryssningsturism

Buller från fartygen stör de vattenlevande arterna, avfallsvatten töms ut i havet, och invasiva arter sprids via barlastvatten och båtbottnar.

Svensk skärgård

Det är inte försent

Det finns goda förutsättningar för att rädda Östersjön. Under den senaste tiden har vi sett en del positiva trender.

  • Nya skyddade områden har skapats
  • Borttappade fiskenät av nylon plockas upp
  • Kryssningsfartyg får inte längre släppa ut sitt avloppsvatten

Men mer behöver göras. Som fadder stödjer du vårt arbete.

Vad gör WWF

Inventering i Björns skärgård
Skyddar marina områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att båttrafik begränsas och att fiskekvoterna är rimliga – områden som på olika sätt har en viktig roll i Östersjöns ekosystem.

Inventering i Björns skärgård
Bevarar utsatta arter

Östersjöns bräckta vatten gör att den hyser många unika arter. Tyvärr får dessa arter problem när havets syrefattiga döda bottnar breder ut sig, algblomningarna blir giftiga och havet utfiskas och övergöds.

Grönslick (Cladophora glomerata) i den svenska skärgården
Arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar för att minska övergödningen och för att stoppa övergödningens negativa effekter, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige samt att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk.

Sälar
Politisk påverkan och integrerad havsförvaltning

WWF är närvarande i Östersjöländerna och bidrar med sina kunskaper, sin påverkan på politiker, sitt nytänkande och sitt bevarandearbete, till att skapa ett långsiktigt hållbart innanhav med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning.

stersjtumlaren-k.jpg

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Som Östersjöfadder får du

WWF-Magasin-tidningar-2-2020

WWF Magasin

Tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackra naturfoton.

instagram-wwfstoltfadder

WWFs Instagramkonto

Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

Så används din gåva

85%

Naturvård

15%

Insamling & administration

Den största andelen av pengarna går direkt till projekt för att skydda Östersjön. WWF använder också en del av medlen för att skydda arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

Vanliga frågor

Hur blir jag månadsgivare / fadder?

Tack för att du vill stödja vårt arbete! Du kan välja mellan nio olika fadderskap. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse. Den bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Här hittar du all info om hur du anmäler dig.

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för tigern och skydda andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Läs mer om våra olika fadderskap.

Kolibri (Selasphorus rufus) i Alberta, Kanada

WWFs givarservice

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se