Gå till huvudinnehållet
Portrait of lion,Pakistan

DU ÄR VÄRLDENS CHANS

Vi måste bli fler som tänker stort och agerar. Kontakta oss idag.

Två tredjedelar av våra vilda ryggradsdjur och hälften av jordens regnskogar har försvunnit. Klimatet förändras snabbt, men tillsammans kan vi vända utvecklingen. För att kunna skala upp det viktiga arbetet för att skydda hotade djur, växter och naturområden behöver vi bli fler som tänker stort och agerar.

WWFs arbete sker i fält genom projekt och samarbeten och genom att påverka politiker och beslutsfattare för att få till de stora förändringarna. Varje dag kommer vi ett steg längre, men det behövs mer resurser för att kunna ta de stora och avgörande stegen. En stor gåva kan dessutom bestå av en fastighet, skog eller värdepapper och eftersom WWF är befriade från kapitalvinstskatt överlåts gåvan till WWF utan avdrag för skatt.

Med en stor gåva kan WWF till exempel:

 

 • 100 000 kronor kan investeras i att finansiera en av WWFs årliga räkningar av individer hos populationer av arter som är extra utsatta på grund av klimatförändringarna. Exempelvis jaktfalk, fjällräv och bergsgorilla.

 • 250 000 kronor räcker till att hjälpa till vid akuta miljökatastrofer likt den vid det grundade fartyget i Blekinge, för att omgående stödja de lokala krafter som sliter med att begränsa skadorna på fåglarna.
 • 500 000 kronor kan gå till heltäckande åtgärder under en säsong vid bebodda fjällrävslyor i området mellan Kiruna och Treriksröset, dvs inventering, foderautomater och viltkameror samt skyddsåtgärder.
 • 1 000 0000 kronor möjliggör för WWF att öka tempot och finansiera att befintliga klimatinnovationer –  såsom batterier av trä, virtuella kraftverk och automatisk sopsortering med AI – når sina marknader.

Kontakta oss för att ta reda på mer

Kontakta oss för att prata stor gåva

Funderar du på att stötta WWFs arbete med en stor gåva? Här kan du kontakta vår jurist och ansvariga för stora donationer. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Antonia Danielsson Malca

Ansvarig Stora Gåvor

073-508 05 21

antonia.danielsson.malca@wwf.se

Organisationsnummer: 802005-9823 / Bankgiro: 901-9746 / Plusgiro: 901974-6 / SEB depåkonto: 01-004-545 398*

Vad kan eN STOR GÅVA BIDRA till?

StoraGivare_rapport

Bottentrålning i Östersjön

LÄS MER
Savannelefant (Loxodonta africana)

’’Save Selous Wilderness’’

LÄS RAPPORTEN
Fjällräv

Årliga räkningar av utsatta arter

LÄS MER

Så når vi resultat

Jordsnylthumla (Bombus bohemicus)

Arter

Mångfalden av liv på jorden är helt avgörande för människans existens och välmående. Populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 68 procent sedan 1970 och vi är på väg in i ett sjätte massutdöende. De största hoten är den dramatiska minskningen och utarmningen av livsmiljöer, överexploatering och klimatförändringar. Illegal jakt och ohållbart fiske är andra viktiga orsaker till minskningen.

Genom att skydda arter och deras livsmiljöer så bevarar vi också den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Några exempel på hur vi räddar arterna:

 • Ökar samarbetet med lokalsamhällen och urfolk i land- och havslandskap.
 • Stoppar illegal jakt och handeln med vilda djur.
 • Knyter ihop skyddade livsmiljöer för att arter ska kunna sprida sig.
Nu är arbetet igång att skapa ett biosfärsområde i Nämdö skärgård. Foto: Lotten Hjelm

Hav och Sötvatten

Haven utgör 71 procent av jordens yta, men dess ekosystem är i kris. 90 procent av alla fiskbestånd är överfiskade eller fiskade till sin maxgräns. Bestånden av sötvattenspopulationer bedöms ha minskat med 84 procent sedan 1970. De främsta hoten mot sötvattensarterna är förstörelse av livsmiljöer genom t ex utdikning av våtmarker, uppdämning av vattendrag samt ohållbart fiske.

För att bryta de negativa trenderna och skapa en hållbar framtid krävs en långsiktig förvaltning av våra hav och sötvatten.

Några exempel på hur vi räddar hav och sötvatten:

 • Minskar övergödningen genom att skapa våtmarker och främja hållbart jordbruk.
 • Påverkar fiskförvaltningen för att fisket ska vara hållbart och att kritiska fiskbestånd skyddas.
 • Påskyndar arbetet med att uppnå god vattenstatus i våra vattendrag.
 • Bevarande av arter i haven som t ex valar, hajar, havssköldpaddor och torsk med tillhörande livsmiljöer och ekosystem.

Mat

Maten vi äter står för cirka 1/4 av klimatutsläppen och jordbruket står för cirka 3/4 av förlusten av biologisk mångfald. I Sverige finns ett stort intresse för hållbara matval, men det är mycket kvar att göra.

Eftersom både biologisk mångfald och klimatförändringarna står och faller med ett mer hållbart livsmedelssystem är det av stor vikt att företag och beslutsfattare på alla nivåer agerar för en förändring av livsmedelssystemet, hjälper konsumenter att göra kloka matval och minska matsvinnet och samt ökar medvetenheten hos konsumenter.

Några exempel på hur vi arbetar för förändring av livsmedelssystemet: 

 • Ökar medvetenheten om matens betydelse för biologisk mångfald och klimat så att fler väljer hållbar mat.
 • Arbetar för ett svenskt jordbruk som stärker den lokala biologiska mångfalden och minskar övergödningen av Östersjön.
 • Påverkar livsmedelsföretag i Sverige för en väsentlig omställning mot ett mer hållbart livsmedelssystem.
Finansiella grafer

Finans

Många svenska finansiella aktörer ligger långt fram inom klimat och miljö, vilket ställer höga krav på WWF Sveriges tekniska kompetens och analyskapacitet, för arbetet med den finansiella sektorns omställning.

Några exempel på hur vi arbetar:

 • Initierar och medverkar i nätverk och koalitioner med fokus på kapitalägare och kapitalförvaltare.
 • Utvecklar ramverk, metoder och verktyg för att underlätta och guida den finansiella sektorns omställning.
 • Skapar strategiska partnerskap med svenska finansaktörer som har stor påverkan och är villiga att ställa om och påverka branschen och beslutsfattare.
 • Uppmuntrar finansiella nyckelaktörer att sätta absoluta och vetenskapligt baserade klimatmål, så att deras bidrag (positivt/negativt) kan mätas och utvärderas.

Klimat & Energi

Klimatkrisen har redan stor påverkan på människor och natur och kan bli det dominerande hotet mot biologisk mångfald, där arter försvinner för alltid om vi inte lyckas vända utsläppstrenden. Uppvärmningen måste begränsas till 1,5°C och de globala utsläppen halveras inom 10 år för att undvika konsekvenser som artutrotning, översvämningar och hotad livsmedelsförsörjning.

Exempel på hur vi tar världen mot 1,5°C-målet:

 • Utmanar världens städer, som står för 70 procent av koldioxidutsläppen och 75 procent av förbrukningen av naturresurser, att vända kurvorna.
 • Påverkar EU för antagande av rättvisa mål samt genomförande av åtgärder i linje med 1,5°C-målet.

Skog

Mer än 90 procent av de landlevande arterna återfinns i världens skogar. Hälften av världens skogar har redan försvunnit. Skogarna upprätthåller många viktiga ekosystemtjänster samt skapar nytta som virke och mat med stor betydelse för klimatet. Orsaken till avskogning och annan förstörelse av skog är expansion av jordbruksmark, infrastruktur samt ökad efterfrågan på virke och brännved.

Genom att skydda värdefulla skogsområden och bedriva ett mer ansvarsfullt skogsbruk kan vi bevara skogens värden och skapa en mer hållbar utveckling.

Några exempel på hur vi räddar skogarna:

 • Bidrar till ett mer ansvarsfullt och hållbart skogsbruk med fokus på skydd av biologiskt värdefulla skogar.
 • Återskapar och restaurerar skogslandskap för att vända kurvan för ökad biologisk mångfald.
Kolibri (Selasphorus rufus) i Alberta, Kanada
Ekonomi

Så här används pengarna

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 18/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se