Gå till huvudinnehållet

Luftföroreningar

Summering
Undersök vilka utsläppskällor som finns i ert närområde och ta reda på olika sätt att minska mängden föroreningar.
luftfororeningar
Elevblad intervjuprotokoll
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att undersöka vilka utsläppskällor som finns i ert närområde och ta reda på olika sätt att minska mängden föroreningar.

Föroreningar från industri och transporter skadar växt- och djurlivet på marken och i vattnet. Undersök därför vilka utsläppskällor som finns i ert närområde.

Det här behövs

 • Karta över närområdet
 • Kompass
 • Papper och penna
 • Intervjuprotokoll

Ren luft

Luften delas av alla. Det är lika viktigt för skogens växter och djur att luften är ren som det är för oss människor.

Gör så här

 1. Försök att tillsammans med eleverna ta reda på vilken vindriktning som är vanligast hos er. Ta hjälp av en kompass och mät ett antal dagar i följd.
 2.  Kopiera och titta på en karta över det område ni befinner er i. Markera med kryss de utsläppskällor som finns närmare än fem kilometer från er:
  – Flygplats
  – Starkt trafikerad väg
  – Industri med förorenande utsläpp till luften
  – Andra utsläppskällor, vilka?
 3. Låt eleverna diskutera i mindre grupper:
  – Hur tror ni utsläppskällorna påverkar skogen och människorna?
  – Transporter med bil, lastbil och flyg släpper ut avgaser som bidrar till luftföroreningarna. I Sverige sker mycket transporter längs vägarna. Hur ska vi göra för att minska transporterna?
 4. Låt grupperna redovisa sina idéer och svara på eventuella frågor. Ge sedan grupperna i uppgift att ta reda på hur femton vuxna personer tycker att luftföroreningarna ska minskas. Intervjuprotokoll finns här.
 5. Låt grupperna skriva en sammanfattning av intervjuerna genom att rita ett diagram över resultatet.
 6. Be grupperna att jämföra sina resultat. Vilket förslag tyckte flest intervjupersoner var viktigast?
 7. Meddela trafikkontoret eller samhällsbyggnadsnämnden era resultat.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se