STOPPA UTROTNINGEN
- BEVARA VÅR LEVANDE PLANET

Planeten behöver vår hjälp. Antalet djur minskar, den biologiska mångfalden och hela vår existens är hotad.  

 

 

Läs om den tysta tjuvjakten som pågår i Myanmar.

 

Läget är akut. Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent sedan 1970. Fortsätter vi i den här takten så riskerar vi en minskning med två tredjedelar redan till 2020*. Vårt sätt att leva är orsaken – men vi människor är också lösningen! Delta i WWFs räddningsaktion för en levande planet. Nu vänder vi utvecklingen, innan det är för sent.

* Visar undersökningar av 16 704 populationer av 4 005 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2014. Källa: Living Planet Report 2018.

 


Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

 

 BLI FADDER 


© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Vi behöver växter och djur 
för vår överlevnad 

 

Att förlora den biologiska mångfalden
innebär slutet för människan.

 

Det är myllret av djur- och växtarter som skapar friska ekosystem. Och det är från ekosystemen i hav, skogar och floder som vi får luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Nu behöver planeten vår hjälp. Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

 

 

Budskapet alla borde lyssna på 

WWFs internationella generalsekreterare Marco Lambertini är tydlig: Vi har inte rätten att leva på ett sätt som dödar andra arter på vår planet. Ändå är det precis det vi gör.

WWF samarbetar med FN-konventionen om biologisk mångfald med målet att alla människor senast år 2020 ska förstå varför biologisk mångfald är så viktigt – och hur vi kan rädda den. 

 

Det är dags att ta itu med hoten mot vår levande planet.  

 Djuren behöver din hjälp  

Livet på planeten hotas. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

 

Läs om några av de hotade arter WWF arbetar för att rädda.

 

UPPROP! Skriv på för att rädda Europas sötvatten.

Flera länder vill försvaga lagarna som skyddar Europas viktiga sötvattenkällor. Det vore katastrofalt.  EU-komissionen ska nu utvärdera EUs vattenpolitik och allmänheten har ombetts att tycka till. WWF har tillsammans med Sportfiskarna och Älvräddarna skrivit ett färdigt svar. Skriv på uppropet ocoh hjälp oss att rädda våra sötvatten!  


  AGERA FÖR VÅRA SÖTVATTEN 

 

 

Alla kan hjälpa till

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Det finns mycket du kan göra själv i din vardag  för att bidra till en levande planet.

 

  DET HÄR KAN DU GÖRA 

 

 

© pixabay/creativecommons

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA