VI HAR ALLTID BEHÖVT DJUREN 
- NU BEHÖVER DJUREN OSS 

 

Vi står vid ett vägskäl i planetens och mänsklighetens historia. Våra handlingar förändrar planeten på sätt vi aldrig tidigare sett.

 

© Ola Jennersten / WWF-Sweden   © Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF © Julia Thiemann / WWF-Germany

 

Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet i planetens historia. Det är då första gången ett massutdöende orsakas av en enskild art – människan – och inte av naturliga processer. Det förra utdöendet drabbade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. 


 
Om vi fortsätter i samma takt riskerar vi att mängden vilda ryggradsdjur minskar med två tredjedelar redan till 2020*, jämfört med 1970. Redan nu har populationerna i snitt minskat med mer än hälften. Vi har inte varit med om det här tidigare och ingen vet exakt hur ekosystemen påverkas – bara att de gör det. Vi vet också att vi människor är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad.


* Visar undersökningar av 16 704 populationer av 4 005 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2014. Källa: Living Planet Report 2018.

  © pixabay/creativecommons

 

Hjälp oss i arbetet för friska ekosystem.

 

 BLI FADDER 


 

Så här vänder vi kurvan  

Planeten behöver vår hjälp. Tillsammans kan vi vända den negativa trenden och stoppa utrotningen.

 

WWF driver konkreta åtgärder som gör att planeten kan påbörja sitt läkande och återgå till att vara den levande planet vi är helt beroende av.  Vi arbetar dygnet runt i över 100 länder för att:

• Öka skyddet av land och hav
• Stoppa avskogningen
• Stoppa tjuvjakten
• Minska växthusgasutsläppen
• Minska matens påverkan
• Öka det hållbara fisket
• Hålla floder och älvar fritt strömmande

 

Mer om vårt arbete arbete för att vända kurvan

 

Framgångar:

© Paul Robinson

Stöd från svenska djungelfaddrar har bidragit till att bergsgorillorna i Virungabergen ökat i antal. Totalt finns nu över 1 000 bergsgorillor i världen.

Tigrarna ökar i antal tack vare samarbetet mellan regeringar, lokalsamhällen och naturvårdare.

© Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF

Jakt och miljögifter höll på att utrota havsörnen men genom framgångsrikt arbete har den ökat från 70 till 700 häckande par på 40 år.

© Brad Josephs

Nu ökar pandorna. Framgången beror framför allt på satsningar på pandareservat.

 

Hjälp oss att vända kurvan.

 

 BLI FADDER 


 

Djuren behöver din hjälp 

Livet på planeten hotas. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

 

Läs om några av de många arter som WWF arbetar med att rädda.

 

 

Alla kan hjälpa till

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Det finns mycket du kan göra själv i din vardag  för att bidra till en levande planet.

 

  DET HÄR KAN DU GÖRA 

 

© pixabay/creativecommons

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA