Om köttguiden - varför behövs en köttguide?

Det livsmedel som i allra störst utsträckning påverkar miljön är köttet. Att äta mer vegetariskt, och välja bra kött när du väl äter det, är alltså något av det viktigaste du kan göra för planeten. Köttguiden från WWF gör det lätt att välja rätt!

Kött kräver mycket mark, vatten och energi. Enligt Jordbruksverket står kött, mjölk och ost för cirka en femtedel av de globala växthusgasutsläppen. Stora mängder mark i Sydamerika omvandlas till sojaodling för foder till kor, grisar och kycklingar. En studie som jämför produktionen av en vanlig hamburgare med en vegetarisk sådan visar att den vegetariska använder 45 gånger mindre mark, 20 gånger mindre vatten och genererar 10 gånger lägre klimatutsläpp. Utsläppen av klimatgaser från mat som vi svenskar äter är cirka 1,8 ton per person och år. Kött och mejeriprodukter står för 75 procent av dessa utsläpp, det vill säga 1,35 ton. Det är nästan lika mycket som utsläppen från den privata bilkörningen.

 

Därför är det viktigt att begränsa mängden kött i kosten – vi i Sverige skulle behöva halvera köttkonsumtion jämfört med 2014 års nivå. Och när vi väl äter kött bör vi välja bättre kött. Det valet kan vara svårt eftersom olika typer av kött påverkar miljön på olika sätt. Köttguiden syftar till att  underlätta hållbara val av kött. Målet är att ge konsumenter och dem som arbetar med livsmedel vägledning mellan olika typer av kött och alternativ till kött. Ett annat viktigt syfte med Köttguiden är att stimulera till en ökad diskussion och en ökad medvetenhet kring köttets miljöpåverkan.

 

Forskningsprojektet bakom Köttguiden

Köttguiden har utvecklats inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Klimatmärkt livsmedelsbutik som fram till 2014 drivits av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har finansierats av FORMAS och Handelns utvecklingsråd. Skapare av projektet Köttguiden är fil Dr Elin Röös, Institutionen för energi och teknik på Sveriges Lantbruksuniversitet. Metoden beskrivs i den vetenskapliga artikeln "Communicating LCA results to the interested consumer – the development of a criteria-based meat guide”.

 

Röös E, Ekelund L, Tjärnemo, H (2013) Communicating the Environmental Impact of Meat Production: Challenges in the Development of a Swedish Meat Guide. Journal of Cleaner Production. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613007191

 

Köttguiden behöver engagemang

Det är viktigt att engagera de som berörs av Köttguiden i utvecklingsarbetet. Vi vill att Köttguiden ska användas av konsumenter, livsmedelsbutiker, kockar, kostchefer, besöksnäringen och många fler. Kunskapen behöver höjas hos alla dessa om hur kött påverkar miljö och djurvälfärd. Fler behöver välja bort kött som får rött ljus, och styra mot gröna alternativ och mindre men bättre kött i maten.

 

Vi har etablerat ett användarforum där vi bjudit in representanter för konsumenter, handeln, kockar och personal som arbetar med kost och måltid. Användarforum är ett rådgivande organ till arbetet med Köttguiden, dock inte beslutande. Vi lanserar också ett branschforum, där representanter för producenter av kött samlas för återkoppling och dialog om Köttguiden. Vi på Världsnaturfonden WWF fattar alla avgörande beslut om Köttguiden men vi vill hålla en dialog om Köttguiden med viktiga aktörer genom dessa två kanaler.

 

Har du synpunkter på Köttguiden? Välkommen att skriva till oss på kottguiden@wwf.se.


Köttguidens kriterier

 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING

BIOLOGISK MÅNGFALD Bete av naturbetes­marker eller produkter som kan produceras
på mindre än fem kvadrat­meter jordbruks­mark per kilo
Använder certifierad soja eller ekologisk produktion Använder soja som saknar certifiering

KEMISKA BEKÄMPNINGS-MEDEL

Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel Liten användning av kemiska bekämpningsmedel i foderodlingen, mindre än 1,5 g aktiv substans per kilo produkt

Hög användning av kemiska bekämpningsmedel i foderodlingen, mer än 1,5 g aktiv substans per kilo produkt 

DJURENS VÄLFÄRD Frihet från smärta.
God stall­miljö
och skötsel samt
bete/utevistelse.

Frihet från smärta.
God stall­miljö
och skötsel eller
bete/utevistelse. 

 Alla övriga
 KLIMAT Klimatavtryck mindre än 4 kilo klimatgaser
per kilo produkt
Klimatavtryck mellan
4 och 14 kilo klimat­gaser per kilo produkt

Klimatavtryck större än 14 kilo klimatgaser per kilo produkt

 

 ANTIBIOTIKA

 • Antibiotika får inte användas i tillväxt­befrämjande syfte

• Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär

• Utförlig dokumen­tation ska finnas

• När antibiotika återkommande används ska utredning genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram tillämpas

• Antibiotika får inte användas i tillväxt-
befrämjande syfte

• Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär

• Utförlig dokumen­tation ska finnas

 Alla övriga

 

Senast uppdaterad 2016-09-15

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Frågor & svar om Köttguiden

 

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Frågor och svar om Köttguiden 2016

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se