Vild tiger i Rantambhore, Indien. Foto: Diane Walkington / WWF

 

 

WWF: Glädjande ökning av världens tigrar

Tigrarna i flera länder är på uppgång. Mest ökar de i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Totalt uppskattas antalet tigrar i världen nu till ungefär 3 900 djur – en ökning från cirka 3 200 år 2010.

 

Sumatratiger. Foto: Alex Walsh / WWF– För första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna. Det är glädjande och ett kvitto på att vi kan rädda arter och livsmiljöer när regeringar, lokalsamhällen och naturvårdare arbetar tillsammans, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Statistiken har tagits fram av WWF inför ett asiatiskt tigertoppmöte i Delhi 12-14 april, där de flesta av tigerländerna finns på plats liksom WWF och andra aktörer. Seminariet öppnas av Indiens premiärminister Narendra Modi. De nya rönen bygger på de senaste nationella tigerinventeringarna och uppdaterad information från Internationella naturvårdsunionens rödlista.


Vild tiger nära gränsen Ryssland-Kina. Foto: Vasily Solkin / WWF– Ökningen beror på att tigrarna blivit fler i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Det är ett resultat av skärpt övervakning, bättre skydd och nya inventeringstekniker, säger Ola Jennersten, tigerexpert på Världsnaturfonden WWF.

 

I Indien har stammen ökat från 1 706 till 2 226 tigrar, i Nepal från 121 till 198, i Bhutan från 75 till 103, och i Ryssland från 360 till 433 djur.


För hundra år sedan strövade ungefär 100 000 tigrar omkring på den asiatiska kontinenten. Troféjakt, förlust av livsmiljöer och senare illegal jakt – samt en ökad efterfrågan på tigerdelar i framförallt Kina de senaste decennierna – har lett till en kraftig minskning av tigerstammen.

När krisen var som mest akut 2010 uppskattade forskarna att det fanns cirka 3 200 djur kvar. Världens tigerländer samlades till ett globalt toppmöte i Ryssland och enades om målet att fördubbla antalet tigrar till år 2022.

Indien har nu runt 70 procent av världens vilda tigrar. Mycket av tigerns framtid beror på vad som händer i Indien och Ryssland, enligt WWF.

Vild tigerunge, Indien. Foto: Joseph Vattakaven / WWFI år är det halvtidsuppföljning – sex år har gått sedan tigertoppmötet i Ryssland.

– Det är hoppfullt att nedgången har stoppats, men det finns fortfarande ingen helt säker platsför dessa magnifika djur. Sydostasien har en överhängande risk att förlora sina sista tigrar om regeringarna inte vidtar omedelbara åtgärder. En stark handlingsplan krävs därför fram till 2022 för att klara målet att fördubbla antalet vilda tigrar, avslutar Ola Jennersten.

Målet ”Tx2 to 2022” stöds av de 13 tigerländerna med målet att fördubbla antalet vilda tigrar till minst 6000 fram till år 2022. Beslutet togs under tigertoppmötet i S: t Petersburg 2010 när stammen uppskattades till rekordlåga 3 200 djur. WWF är aktiv i arbetet att nå målet.

Läs mer på våra tiger sidor

 

Global tiger status - klicka för större version

Global tigerstatus, april 2016

Klicka för större version

Senast uppdaterad 2016-04-12

 

Antal tigrar i olika länder

Global tiger status - klicka för större version

Global tigerstatus, april 2016

Klicka för större version

 

Nationella tigerinventeringar saknas fortfarande för Malaysia, Indonesien, Laos, Vietnam, Kambodja, Kina, Burma och Thailand.
 
Antal tigrar i olika länder:
Bangladesh: 106  (2015)
Bhutan 103 (2015)
Kambodja ????( IUCN 2015)
Kina: Mer än 7  (IUCN 2015)
Indien: 2226  (inventering 2014)
Indonesien: 371  (IUCN 2015 )
Laos:  2 (IUCN 2015)
Malaysia:  250 (IUCN 2015 )
Burma:  (Data saknas, IUCN 2015)
Nepal: 198 ( nationell inventering 2013)
Ryssland 433 (nationell inventering 2015)
Thailand: 189  (IUCN 2015 )
Vietnam : Mindre än 5  (IUCN 2015)
Global siffra:  Totalt 3890

* Enligt Myanmars regering finns en uppskattning på 85 tigrar (från 2010) men eftersom nya siffror saknas har den inte tagits med.

• Malaysia: Den första rikstäckande tigerinventeringen pågår.

• Kina: Bevis på tigrar finns bara i nordöstra Kina (Jilin och Heilongjiang). En fältundersökning av Heilongjaing -provinsen pågår

• Indonesien: En ö-kartläggning gjordes 2011. Omfattande inventering pågår på Sumatra.