Nationalparken Pirin med Balkans äldsta träd hotas av skogsavverkning

2016-11-15

 

Trots att Pirin Nationalpark är ett UNESCO världsarv och Natura 2000, hotas nära 60 procent av parken nu av industriell skogsavverkning.


Kostadin Valchev

Exploateringsplanerna går under namnet Bansko Ski Zon. Stoppas inte hotet kan Europa förlora en viktig nationalpark och många sällsynta skogslevande arter i området hotas.

 

En ny plan för nationalparken ska snart godkännas av Bulgariens regering. I dagsläget får ingenting röras i parken, men om planen godkänns kan alltså nära 60 procent exploateras. Det vore förödande eftersom parken har en sällsynt och unik biologisk mångfald.

Parken hyser 159 fågelarter, bland annat den i Bulgarinen sällsynta tretåiga hackspetten. Här finns totalt 216 endemiska arter (unika arter som bara kan hittas i området), 176 så kallade reliktarter och 15 arter som listas som hotade på global och europeisk nivå.

 

1300 år gammal tall

I området växer också den 1300 år gamla Baykucheva mura-tallen som tros vara det äldsta trädet på Balkanhalvön.

  Baykusheva mura - Alexander Ivanov

 

Många av parkens blommor finns bara i Pirin, till exempel den vackra vallmoväxten yellow Pirin poppy, medicinalväxten pirinsktimjan och Pririns landmärke – edelweiss. Den rika mångfalden av växter skapar ett rikt ekosystem med många arter som hotas i Europa som bland annat brunbjörn, varg och gems ( underarten Balkansk gems) samt kungsörn.

Andra djur som finns här är lövgrodan och den Grekiska landsköldpaddan, båda är hotade.

Området är cirka 40 000 hektar till ytan och har hänförande platser med glaciärsjöar och glaciärområden med vattenfall och grottor.

WWF uppmanar Bulgariens premiärminister att rädda världsarvet Pirin genom att stoppa alla planer på bebyggelse och avverkning och genom att inte godkänna den katastrofala nya planen för området.

Skriv på här för att hjälpa till att stopa projektet som hotar nationalparken och Världsarvet Pirin.

Totalt är det tre av Bulgariens viktigaste naturskatter som nu hotas av avverkning, bebyggelse och jakt: Pirin, Rila och Vitosha.

 

 Pirin-c-maya-eye-photohgraph

Senast uppdaterad 2016-11-15