Foto: Sergey Gorshkov / WWF

 

 

Världsnaturfonden WWF kommenterar Högsta förvaltningsdomstolens dom om vargjakten i Värmland 2016

Världsnaturfonden WWF har tagit del av domen från Högsta förvaltningsdomstolen om beslutet om licensjakten i Värmland 2016. Domstolen har analyserat grunderna för besluten och fastlagt hur tolkningar ska göras utifrån den rådande lagstiftningen. Domen kommer att utgöra rättesnöre för kommande beslut om licensjakt på varg. 
 

Högsta förvaltningsdomstolen har också avslagit begäran om inhibition av 2017 års vargjakt och kommer senare att ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas. WWF anser att det är bra att det nu finns en genomarbetad dom men tyvärr löser den inte problematiken kring förvaltningslagstiftningen.

WWF har under många år kritiserat den svenska lagstiftningen för att inte vara långsiktigt förutsägbar och tydlig. Den har lett till långdragna konflikter mellan människor med olika syn på vargen. Det har inte gagnat någon och det är olyckligt att samhället har låtit det pågå så länge. Det gäller dessvärre fortfarande och vi befarar att det kommer att fortgå efter domstolens beslut.  Högsta förvaltningsdomstolens avgörande behandlar naturligtvis inte lagstiftningens utformning som bestäms av riksdag och regering och uttolkas av domstolarna.

När den första uppståndelsen kring Högsta förvaltningsdomstolens dom lagt sig kommer vardagen tillbaka igen och diskussionen om vargförvaltningen kommer att fortsätta. Lagstiftningen är fortfarande inte anpassad till de förhållanden som råder i dag. Riksdagen har fastslagit att förvaltningsplanerna ska vara grunden för förvaltningen av de stora rovdjuren men detta är inte infört i jaktförordningen och nämns inte heller av Högsta förvaltningsdomstolen som en grund för förvaltningen och besluten om denna. 

WWF kommer att göra en djupare analys av domstolens beslut och vad det innebär för förvaltningen och återkommer senare med en sådan. Tillsammans med såväl andra intresseorganisationer som myndigheter kommer vi att följa utvecklingen för vargen för att bidra till att vi får ett samförstånd kring vargen och dess roll i den svenska faunan. 
 

 

Senast uppdaterad 2016-12-30

WWFs målsättning

Livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg i Skandinavien i samexistens med människor.

Saklig information om stammarnas storlek, beteende och utbredning är nödvändig för att öka allmänhetens förståelse och acceptans för våra rovdjur.

WWF har både i Sverige och internationellt en lång tradition av att arbeta med de stora rovdjuren
 Mer om Sveriges stora rovdjur