Spetsnoshörning Foto: Deborah Gainer / WWF US

 

 

Tjuvjakten på noshörning minskar i Sydafrika

2017-02-28

Tjuvjakten på noshörningar minskade förra året från 1 175 djur (2015) till 1054 djur (2016), enligt nya siffror från Sydafrikas miljödepartement. WWF ser positivt på trendbrottet, men antalet tjuvskjutna djur är fortfarande alarmerande högt. – Varje dag förloras tre noshörningar till tjuvjägarna, säger Allan Carlson, Afrikaexpert på WWF.

 

Spetsnoshörning Foto: Martin Harvey / WWFEtt decennium av anti-tjuvjaktsarbete i Afrikas största naturreservat, Krugerparken i Sydafrika, har bidragit till att vända trenden. Här lever en majoritet av Sydafrikas noshörningar. Det handlar bland annat hårdare kontroller av smuggelvägar och fler åtal mot tjuvjägare.

– Men fortfarande minskar de vilda populationerna eftersom det föds färre ungar än de som dör naturligt eller av tjuvjakt. Vi ser också att tjuvjakten förflyttas till grannländerna Namibia och Zimbabwe, dit kriminella nätverk flyttat sin verksamhet. I Kenya har vi sedan 2015 ett trendbrott och fler  noshörningar föds än de som dör. Arbetet med bättre skydd, fler parkvakter och ny teknologi för tjuvjaktsbekämpning har gett resultat. Sedan 2 år  har Kenya en växande bestånd av den mest hotade underarten av svart noshörning, Michaeli, säger Allan Carlson.

Spetsnoshörning Foto: Martin Harvey / WWFPulver från noshörningshorn anses som mirakelmedicin i Asien mot allt från cancer till baksmälla. Organiserad brottslighet ligger bakom smugglingen av noshörningshorn där Vietnam och Kina pekas ut som de främsta mottagarländerna.

– Polis och andra instanser måste samarbeta bättre för att stoppa de kriminella brottssyndikaten. Viktiga transit- och mottagarländer som Mozambique och Vietnam måste göra mer för att stoppa handeln med noshörningshorn och minska efterfrågan på illegala djurdelar, säger Jo Shaw, programansvarig för WWF i Sydafrika.

I Sydafrika finns cirka 20 000 vita noshörningar (trubbnoshörning) och färre än 5000 svarta noshörningar (spetsnoshörning).

WWF driver sedan 2012 en global kampanj mot den illegala djurhandeln – från tjuvjakten, smugglingen och transportvägarna till marknaden och konsumenterna.

Fakta: Ända sedan starten 1961 har WWF arbetat aktivt för noshörningens överlevnad. Arbetet går ut på att skydda noshörningen där den lever och att minska efterfrågan på  noshörningshorn. WWF bidrar bland annat med  fler parkvakter för att skydda artens livsmiljöer, omflyttning av noshörningar till skyddade områden, utbildning och löner till parkvakter, användning av smarta plan i tjuvjakten och utbildning och samarbete med lokalbefolkningen.

 

 

Klicka för större version. Statistik skjutna nohörningar 2006-2016. © WWF South Africa

Senast uppdaterad 2017-02-28

Stoppa tjuvjakten!

Kampen forstätter. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten.
Bli Noshörningsfadder.

 Trubbnoshörning med unge. Foto Martin Harvey WWF.