Skog, Tanzania. Foto: Edward Parker / WWF

 

 

Alpro och WWF i gemensam kampanj för skogen

2017-09-18

I höst går dryckesföretaget Alpro och WWF samman i en gemensam kampanj för att skydda våra värdefulla skogar. Under september och oktober släpper Alpro en WWF-märkt upplaga av sina sojadrycker*. För varje såld liter donerar Alpro 1 krona till WWF för att stötta WWFs skogsprojekt i Östafrika och Demokratiska Republiken Kongo.

 

Daniel Robertsson. Foto: WWF- Kampanjen knyter an till WWFs och Alpros större samarbete inom klimat, energi och hållbar mat.  Syftet med kampanjen är att samla in pengar till WWFs skogsarbete och öka kännedomen om avskogning och den negativa påverkan det har på vår miljö, säger Daniel Robertsson, chef för WWFs företagssamarbeten.


Skogen är inte bara hemvist för många växter och djur, utan spelar också en betydande roll för klimatet och lokalbefolkningens försörjning. Trots detta avverkas hela 7,3 miljoner hektar skog varje år.

Kampanj AlproGenom kampanjen kan konsumenten aktivt bidra till att förhindra avskogning genom att stödja WWFs skogsprojekt i Afrika. För varje WWF-märkt Alpro produkt som säljs under kampanjperioden går en krona till WWFs arbete för att bevara viktiga skogsekosystem. Kampanjen ger även konsumenterna möjlighet att engagera sig och sprida budskapet om att en växtbaserad diet kan bidra till att minska deras påverkan på miljön.

- Hållbarhetsfrågor är ett högt prioriterat område inom Alpro . Tillsammans med våra kunder hoppas vi kunna göra skillnad och bidra till att sprida kunskap om skogens betydelse för oss människor och vår planet, säger Greet Vanderheyden, hållbarhetsutvecklare på Alpro.

*Produkter som ingår i kampanjen är WWF-märkta Soya Original, Soya Unsweetened, Soya Organic  och Soya Original fresh drink. Sojabönorna i Alpros produkter kommer från Europa och Kanada och är ProTerra-certifierade, vilket säkerställer att sojabönorna är ansvarsfullt producerade och utan genmodifierade organismer (icke-GMO).

Läs mer om WWFs skogsprojekt

Läs mer om WWFs arbete med soja

Senast uppdaterad 2017-09-18

  

Om Alpros och WWFs samarbete

WWF och Alpro har haft ett partnerskap sedan 2009 för att ta itu med utmaningarna vid en övergång till ett mer hållbart livsmedelssystem. Partnerskapet har flera program i Belgien och Storbritannien inom två huvudsakliga teman: klimat och energi, och hållbara dieter. Tillsammans har de gjort ett flertal informationsinsatser för att inspirera ungdomar att engagera sig i hållbarhetsfrågor och öka kunskapen hos kockar om växtbaserade dieter. Alpro är också medlem i WWFs globala klimatprogram Climate Savers.