Gå till huvudinnehållet
geting

Getingar

Getingar är fascinerande insekter som tillhör ordningen Hymenoptera, vilken också omfattar bin och myror. Dessa ofta missförstådda varelser är kända för sina livliga samhällen och deras förmåga att effektivt kontrollera skadedjurspopulationer genom sina predatoriska beteenden. Det finns över 5 000 arter av getingar över hela världen, från de lummiga grönområdena i tempererade zoner till de varma och fuktiga tropikerna.

Getingar spelar en viktig roll i ekosystemet, inte bara som naturliga skadedjursbekämpare, men också som pollinatörer. Genom att besöka blommor för att förtära nektar bidrar de till pollineringen av många växtarter, vilket är avgörande för biologisk mångfald och ekosystemens hälsa. Denna sida är avsedd att belysa getingarnas kritiska funktioner och främja en ökad uppskattning av deras roll i vår naturliga värld.

En viktig pollinatör

Getingar, ofta sedda enbart som störande insekter eller skadedjur, spelar en ovärderlig roll i våra ekosystem, inte bara som predatorer utan även som pollinatörer. Trots att de inte är lika kända som bin när det gäller pollinering, är deras bidrag till denna process viktigt för att upprätthålla hälsan i många ekosystem.

Getingarnas roll i pollineringen

Getingar besöker blommor för att konsumera nektar. Under dessa besök får de ofta pollen på sig som de sedan överför från blomma till blomma. Denna oavsiktliga pollinering är särskilt värdefull i vissa områden där andra pollinatörer är färre eller där specifika växter förlitar sig på getingar för att sprida sitt pollen.

Betydelse för den biologisk mångfalden

Genom att bidra till pollinering hjälper getingar till med fortplantningen av blommande växter, vilket är avgörande för biologisk mångfald. Varje växt som pollineras av getingar stödjer en kedja av andra varelser, från insekter till större djur som är beroende av dessa växter för föda och skydd.

Bevarandeåtgärder

Att bevara getingar och deras naturliga habitat är avgörande för att säkerställa att de fortsätter att utföra sin roll i ekosystemen. Det är också viktigt att undvika onödig bekämpning av getingar och istället fokusera på harmonisk samexistens med dessa nyttiga insekter.

geting
bin_getingar_thumbnail_ingen text
WWF_OPP_Bee_RGB

Fakta om getingar

Lär dig mer om getingar och deras olika egenskaper.

Vad äter getingar?

Getingar är rovdjur och äter oftast andra insekter, inklusive flugor och larver. De är också kända för att äta nektar och andra söta substanser. Vid vissa tillfällen kan de dra till sig till mänsklig mat, särskilt sådant som är sött eller proteinrikt.

Hur länge lever getingar?

Livslängden för en geting varierar beroende på art och roll i kolonin. Arbetargetingar lever vanligtvis bara några veckor, medan drottningar kan leva upp till ett år. Drottningarna övervintrar och startar nya kolonier på våren, medan resten av kolonin (inklusive den gamla drottningen, arbetare och hanar) vanligtvis dör när vintern närmar sig.

Hur bygger getingar sina bon?

Getingar använder träfibrer som de samlar från exponerat trä och blandar med sin saliv för att skapa en pappersmassa. Denna massa används sedan för att bygga boet. Boet börjar med att getingen formar massan till en grundplatta som fästs vid en skyddad plats. Därefter bygger de upp bon med celler som är sexkantiga, liknande ett bivax, där de kan lägga sina ägg och föda upp sina larver.

Vad gör getingar för nytta?

Trots att de ofta anses vara skadedjur, spelar getingar viktiga roller i ekosystemet. De bidrar till biologisk kontroll genom att äta andra skadeinsekter och därmed hjälpa till att balansera populationer av skadliga insekter. Dessutom pollinerar vissa getingarter när de besöker blommor för att förtära nektar.

Hur övervintrar getingar?

Getingdrottningar är de enda som övervintrar från getingkolonin. När temperaturen börjar sjunka på hösten, söker drottningarna efter ett skyddat ställe att övervintra i, ofta under bark, i ihåliga träd, eller i människoskapade strukturer som vindar eller skjul. De går i dvala under de kalla månaderna och vaknar upp på våren för att starta en ny koloni.

Hur många getingar bor i ett getingbo?

Antalet getingar i ett bo kan variera kraftigt beroende på art och miljöfaktorer. Små bon kan ha några dussin getingar, medan större bon kan ha flera tusen individer. Vanligtvis växer kolonin i storlek över sommaren och når sin högsta befolkning mot slutet av säsongen, strax innan getingarna dör ut på hösten med undantag av de nya drottningarna som övervintrar och startar nya kolonier följande vår.

hero-pollinatörer-humla

Bli Naturfadder

Hjälp oss skydda våra pollinatörer och rädda svensk natur genom att:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Läs mer om pollinatörer och engagera dig

Dela gärna:

Senast ändrad 06/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se