Gå till huvudinnehållet
splashing-165192

WWF och Gina tricot

Ett samarbete för hållbar vattenanvändning

Världsnaturfonden WWF och Gina Tricot har i slutet av 2019 inlett ett samarbete för att ta fram en vattenstrategi för Gina Tricots verksamhet – från leverantör till konsument. Tillsammans ska WWF och Gina Tricot analysera företagets risker kopplade till vattenanvändning i värdekedjan och ta fram mål och åtgärdsplan för vattenarbetet. Gina Tricot ska även samarbeta med andra aktörer i företagets främsta riskområden för vatten.

Vad innebär samarbetet?

WWF har utvecklat en best practice-modell för hållbar vattenförvaltning, “Water Stewardship”, som fokuserar på fem områden; öka kännedomen, mäta påverkan, vidta åtgärder, samverka med andra och påverka politiska beslutsfattare. WWF rekommenderar alla företag med vattenrisker i sin värdekedja att arbeta enligt denna modell. Företag som adresserar alla dessa områden i sin verksamhet och leverantörskedja kan idag ses som ledande inom hållbar vattenanvändning.

Under avtalsperioden ska WWF och Gina Tricot tillsammans arbeta för att säkerställa att Gina Tricots vattenstrategi följer WWFs modell för Water Stewardship. Det innebär exempelvis att Gina Tricot genomför en vattenriskanalys med hjälp av WWFs verktyg Water Risk Filter, att en åtgärdsplan och mål tas fram för Gina Tricot utifrån resultaten av analysen och att Gina Tricot deltar i lokala samarbetsprojekt (collective action) i de primära riskområdena som identifierats genom riskanalysen.

Varför samarbetar vi?

Vatten är en central resurs i textilproduktion. För att producera textil krävs stora mängder vatten som ofta får försämrad kvalitet efter användningen. Samtidigt är tillgången till vatten på vår planet begränsad. Denna gemensamma resurs måste därför användas på ett hållbart sätt.

Både WWF och Gina Tricot har stora intressen i att bidra till en hållbar modeindustri. En omställning till hållbar produktion och konsumtion för modeindustrin är inte bara affärskritisk utan också nödvändig för att globala klimat- och miljömål ska nås.

WWF har som mål att stödja nyckelaktörer inom branschen för att ställa om till hållbara modeller och metoder som säkerställer att man verkar inom ramen för en levande planet. Gina Tricot har påbörjat sitt hållbarhetsarbete och en övergripande hållbarhetsstrategi med mål på plats. Gina Tricot har arbetat med vattenfrågan genom STWI (Swedish Textile Water Initiative) men har ingen fullständig vattenstrategi på plats och vill nu utveckla detta tillsammans med WWF.

B96I3301_Wide

Vatten är en central resurs i textilproduktion. Det används till allt från att odla grödor som bomull till att färga textilier och tvätta färdiga plagg. Brist på vatten eller föroreningar kan få ödesdigra konsekvenser för både människor, natur och samhällen, men också för företag. Därför är det av högsta vikt att vi som företag har en proaktiv och ansvarsfull vattenförvaltning.”

Emma Garrote, Global Produktions- och hållbarhetschef på Gina Tricot

Om Gina Tricot

Gina Tricot är ett svenskt modeföretag som säljer kläder samt accessoarer till kvinnor och barn. Gina Tricot grundades 1997 och har sitt huvudkontor och lager i Borås. Försäljning sker via kedjans butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland, via webbhandel samt via B2B partners.

Gina Tricot har ett hållbarhetsteam som är placerat både i Borås samt i Turkiet, Bangladesh och Kina. Hållbarhetsteamet arbetar globalt med alla avdelningar inom bolaget med målet att driva affärsverksamheten mot satta mål och en mer hållbar verksamhet och textilindustri.

WWF_GT press

WWF och Gina Tricot ger ut vintagekollektion

Nu släpper Gina Tricot och WWF den gemensamma kollektionen “Reuse for the planet” bestående av återanvända t-shirts som fått tre nytryckta motiv; av en koala, en späckhuggare och vår moder jord. Syftet är att uppmärksamma ett mer hållbart sätt att konsumera mode och visa att begagnat är lika bra som nyproducerat.
Läs mer om samarbeten

Läs mer

Samarbetsansvarig

Camilla-Välimaa

Camilla Välimaa

Manager Corporate Partnerships

08-54657542

Camilla.Valimaa@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 22/04/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se