Gå till huvudinnehållet
splashing-165192

WWF och Gina tricot

Ett samarbete för hållbar vattenanvändning

Världsnaturfonden WWF och Gina Tricot inledde i slutet av 2019 ett samarbete för att ta fram en vattenstrategi för Gina Tricots verksamhet – från leverantör till konsument. Tillsammans analyserar WWF och Gina Tricot företagets risker kopplade till vattenanvändning i värdekedjan och tar fram mål och åtgärdsplan för vattenarbetet.

Samarbetet omfattar även biologisk mångfald där första steget handlar om att identifiera risker i Gina Tricots värdekedja. Gina Tricot deltar även i ett samarbetsprojekt i Turkiet som samlar flera mode-och textilföretag kring frågor som rör både vatten och biologisk mångfald.

Varför samarbetar vi?

Vatten är en central resurs i textilproduktion. För att producera textil krävs stora mängder vatten som ofta får försämrad kvalitet efter användningen. Samtidigt är tillgången till vatten på vår planet begränsad. Denna gemensamma resurs måste därför användas på ett hållbart sätt. Mode-och textilindustrin har också stor påverkan på, och beroende av, naturen och dess ekosystemtjänster.

Både WWF och Gina Tricot har stora intressen i att bidra till en hållbar modeindustri. En omställning till hållbar produktion och konsumtion för modeindustrin är inte bara affärskritisk utan också nödvändig för att globala klimat- och miljömål ska nås.

Vad innebär samarbetet?

WWF har utvecklat en best practice-modell för hållbar vattenförvaltning, “Water Stewardship”, som fokuserar på fem områden; öka kännedomen, mäta påverkan, vidta åtgärder, samverka med andra och påverka politiska beslutsfattare. WWF rekommenderar alla företag med vattenrisker i sin värdekedja att arbeta enligt denna modell. Företag som adresserar alla dessa områden i sin verksamhet och leverantörskedja kan idag ses som ledande inom hållbar vattenanvändning.

Under avtalsperioden arbetar WWF och Gina Tricot tillsammans för att säkerställa att Gina Tricots vattenstrategi följer WWFs modell för Water Stewardship. Det innebär exempelvis att Gina Tricot genomför en vattenriskanalys med hjälp av WWFs verktyg Water Risk Filter, att en åtgärdsplan och mål tas fram för Gina Tricot utifrån resultaten av analysen och att Gina Tricot deltar i lokala samarbetsprojekt (collective action).

WWF och Gina Tricot har också påbörjat ett arbete med att analysera företagets risker kopplade till biologisk mångfald med hjälp av WWFs verktyg Biodiversity Risk Filter.

Rebecca Watkins, Gina Tricot

Vatten är en central resurs i textilproduktion. Det används till allt från att odla grödor som bomull till att färga textilier och tvätta färdiga plagg. Brist på vatten eller föroreningar kan få ödesdigra konsekvenser för både människor, natur och samhällen, men också för företag. Därför är det av högsta vikt att vi som företag har en proaktiv och ansvarsfull vattenförvaltning.

Rebecca Watkins, Global Produktions- och hållbarhetschef på Gina Tricot

Tillsammans med andra företag

Sedan 2020 engagerar sig Gina Tricot i WWFs vattenprogram i Buyuk Menderes delta i Turkiet. Floddeltat är ett viktigt område för biologisk mångfald, bland annat för övervintrande fåglar. Men området står inför flera utmaningar som vattenbrist, föroreningar och klimatförändringar.

WWFs program i Buyuk Menderes samlar flera företag som tillsammans jobbar för en hållbar vattenanvändning, minskade vattenföroreningar, ökad biologisk mångfald och en mer hållbar bomullsodling. Syftet är att fungera som förebild för andra regioner i Turkiet och världen över. Inom programmet kan Gina Tricot  även påverka den egna leverantörskedjan i området, exempelvis bomullsodlingar och fabriker med textil- och läderproduktion, att anta mer hållbara metoder.

 

Büyük Menderes coast.

Gina Tricot om samverkansprojektet i Turkiet

Samverkan är en viktig del i vår vattenstrategi. Genom samarbetet med WWF och andra företag i Turkiet kan vi ta ett mer heltäckande grepp för att skydda sötvattensekosystemet. Dels är det positivt för naturen och den lokala befolkningen, dels ser vi att det även stärker våra leverantörsrelationer och minskar våra affärsrisker kopplat till användning och påverkan på vatten.

Rebecca Watkins, hållbarhetschef på Gina Tricot som deltar i projektet sedan 2021.

 

Om Gina Tricot

Gina Tricot är ett svenskt modeföretag som säljer kläder samt accessoarer till kvinnor och barn. Gina Tricot grundades 1997 och har sitt huvudkontor och lager i Borås. Försäljning sker via kedjans butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland, via webbhandel samt via B2B partners.

Gina Tricot har ett hållbarhetsteam som är placerat både i Borås samt i Turkiet, Bangladesh och Kina. Hållbarhetsteamet arbetar globalt med alla avdelningar inom bolaget med målet att driva affärsverksamheten mot satta mål och en mer hållbar verksamhet och textilindustri.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 23/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se