Gå till huvudinnehållet

WWF i Almedalen 2019

 

Världsnaturfonden WWF deltar under Almedalsveckan för att tala om och debattera klimat, hav, skog, hållbar mat och innovationer. Vår vision är en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Det arbetet präglar även vårt arbete i Almedalen.

Håkan_DSC1505_1024x655

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

– Jag är i Almedalen för att berätta om hur vi kan ställa om vårt samhälle och näringsliv till mer hållbar produktion och konsumtion. Det är nu vi måste agera för såväl vårt klimat som vår biologiska mångfald. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningens tidevarv och ekosystem på land, såväl som i sjöar och hav, är hårt pressade. Detta gäller även vårt närområde med våra svenska skogar, vattendrag och Östersjön. WWF satsar mer än någonsin på att vända den negativa trenden.
– För att klara det behöver vi företagens och politikernas hjälp för att förändra. Jag hoppas få diskutera dessa frågor i Almedalen med beslutsfattare som vill och kan påverka.

Ola_H_talespersoner_1024x655

Ola Hansén

Senior rådgivare klimat & hållbar energi

– Jag ska till Almedalen för att tala om klimathandlingsplanen som regeringen ska lägga fram i höst. Transporterna är en viktig del av planen och vi kommer att diskutera förslag på åtgärder för att transportsektorn i Sverige ska nå klimatmålet till 2030, säger Ola Hansén.
Ett annat angeläget ämne är vad EU måste göra inom klimat- och energiområdet under resten av detta år och superklimatåret 2020. Fler och fler företag tar nu initiativ till att vässa sina klimatambitioner, vilket också blir intressant att diskutera i Almedalen.

Mats-Landen

Mats Landén

Chef företagssamarbeten

– WWFs partnerskap med företag med exempelvis IKEA och H&M, kan skapa stora förändringar. Men för att det ska kunna ske är vi beroende av samverkan mellan olika aktörer i värdekedjan. Jag ska framför allt berätta om hur vetenskapliga mål inom klimatområdet kan drivas av företagssektorn.
Mats Landén menar att de utmaningar som finns inom klimat och biologisk mångfald måste lösas för att vi ska få förutsättningar för hållbara affärer framåt.
– Utan fungerande ekosystem och de ekosystemtjänster de förser oss med försvinner grunden för lönsamma affärer i företagen.

margareta-wwf_1024x655

Margareta Renström

Expert marknadspåverkan

– Jag är projektledare för Hållbar Livsmedelskedja – ett initiativ tillsammans med 15 företag i livsmedelsbranschen med mål att bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige.
Det finns ett mycket stort intresse för hållbar mat just nu och det ska Margerata Renström debattera i Almedalen.
Hållbar Livsmedelskedja tar ett holistiskt grepp – allt från primärproduktionen till och med kassan i butiken.

metta-wiese_1024x655

Metta Wiese

Sakkunnig havsförvaltning

– Hur skapar vi en hållbar blå ekonomi som är i synergi med en ekosystembaserad havsförvaltning? Ett av de större hoten i haven är plasten. Flera av hoten går det att göra någonting åt. Sveriges första nationella havsplan  och  den centrala havsplanerings- processen kan skapa det systemskifte som krävs för att rädda haven. WWF deltar aktivt i detta viktiga samråds- och tvärsektoriella arbete tillsammans med politiker och näringsliv.
– Vi måste hushålla med havens resurser åt framtida generationer.

anders_alm_talespersoner_1024x655_2

Anders Alm

Östersjöexpert

– Jag kommer att berätta om hur Östersjön mår, algblomning och bottendöd, om WWF:s nya satsning på Vatten i Landskapet, hur viktigt våra sötvattenresurser är  och hur illa det är ställt med Östersjötorsken.

Fr.v. Mona Monasar WWF Sweden Youth, Leo Gerdén Sveriges Elevkår, Malin Sannel WSY, Nina Dilek Adolfsson Sveriges Ungdomsråd lämnar över inbjudningar till politiker från alla partier inför #UngNogs workshop i Almedalen. En av dom som fått en inbjudan är Jonas Sjöstedt (V).

WWF Sweden Youth

I år är WWF Sweden Youth i Almedalen för att fortsätta med vår kampanj #UngNog. Vi menar att ungas röster saknas alltför ofta i de stora diskussionerna om framtiden. Därför har vi på WWF Sweden Youth samlat åtta ungdomsorganisationer bakom hashtaggen UngNog. Vi menar att vi är unga nog att delta i debatten såväl som beslutsfattandet, vi vill överbrygga klyftan mellan dagens och framtidens makthavare. Vi kommer att ha en workshop där syftet är att i mindre grupper med både unga och makthavare komma fram till konkreta åtgärder på hur unga kan inkluderas. Workshopen följs av ett generationsmingel – mingel över generationsgränserna!

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56313

Dela gärna:

Senast ändrad 26/06/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se