Gå till huvudinnehållet

Övrigt|08 mar, 2022

GANT, H&M-gruppen och Gina Tricot: Därför satsar vi på vatten

Water drops

Inför Världsvattendagen den 22 mars frågade vi H&M-gruppens, GANTs och Gina Tricots vattenansvariga varför de valt att satsa på vattenförvaltning (water stewardship), vilka effekter de sett hittills och deras bästa tips till andra som vill komma igång med sitt vattenarbete.  

Världsekonomiskt Forum rankar vattenkrisen som en av de största samhällsriskerna de kommande åren. Företag inom till exempel textil-, mat- och läkemedelsbranschen både behöver och påverkar sötvatten, och riskerar att drabbas vid stora brister och föroreningar.  

Sedan drygt tio år har WWF samarbetat med stora bolag kring vatten, dels för att förbättra vattenhanteringen i deras värdekedjor och branscher och dels för att driva på mot mer hållbar förvaltning i prioriterade geografiska regioner.  

Läs mer om hur tre av WWFs partners jobbar nedan, och vilka effekter de ser från deras arbete hittills.  

Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability & Innovation Director på GANT, som samarbetat med WWF kring vatten sedan 2021: 

 1. Varför valde ni att satsa på vatten? Vatten är en värdefull resurs och inom vårt område kan vi göra skillnad genom att kartlägga var vattnet kommer ifrån och hur vi använder det. Vi har också ett ansvar att välja partners för bästa nyttjande och teknik. Vi jobbar hela vägen från 'dirt to shirt' med fokus på vatten som ett prioriterat område. 
 1. Vilken har varit den största utmaningen hittills? Att kartlägga hela kedjan gällande råmaterial. Det är inte alltid det enklaste att få reda på alla steg i kedjan, men transparens är viktigt och vi tar ett steg i taget och jobbar med det som mål.   
 1. Vilket värde tillför en mer hållbar vattenhantering GANT? En mer hållbar vattenhantering innebär för oss att vi kan mäta och utvärdera för att hela tiden sträva mot bättre hantering av denna värdefulla resurs och därmed säkerställa att vi når de mål vi har satt upp inom hållbarhet. Vattenhantering är centralt och påverkar flera av våra mål.  
 1. Ert bästa tips till andra företag som vill komma igång med arbetet: Lär av andra och ta hjälp av experter! Det här området är fortfarande ganska outforskat, så det finns mycket vi kan dela med oss av för att gemensamt göra stora framsteg. 

Shariful Hoque är Global Water Responsible på H&M-gruppen som varit i partnerskap med WWF sedan 2011: 

 1. Varför valde ni att satsa på vatten? Eftersom vatten är kritiskt för vår verksamhet, vill vi skapa positiv påverkan. Vi är fast beslutna om att minska vår påverkan på vatten i hela värdekedjan, både på global och lokal nivå. 
 1. Vilken är den största utmaningen? Problemen med vatten är så stora och komplexa att ingen enskild aktör kan lösa dem på egen hand. Samarbete är grundläggande för att förändra system, men en stor del av vattenarbetet sker fortfarande i silos. Det gör det svårare att få till en diskussion kring vatten.  
 1. Vilket värde anser du att H&M Gruppen tillför en mer hållbar vattenförvaltning? Vi har skapat en ökad medvetenhet och vidtagit åtgärder för bättre vattenförvaltning, inte bara internt i vår organisation utan även i avrinningsområden där vi har verksamhet. Vi engagerar aktörer i olika sammanhang och plattformar för att framtidssäkra våra ambitioner. Vi har inkluderat KPIer för vattenprestanda i vårt Sustainability Index för att ge incitament till våra affärspartners.  
 1. Ert bästa tips till andra företag som vill komma igång med arbetet: Börja med små steg för att förstå vattenriskerna för ert företag. Därefter sätter ni upp de meningsfulla och ambitiösa mål som krävs för att få till förändring. 

Emma Garrote och Rebecca Watkins är hållbarhetsansvariga på Gina Tricot och inne på det tredje året av det gemensamma vattenarbetet med WWF.  

 1. Varför valde ni att satsa på vatten? På Gina Tricot har vi länge sökt en partner för just vattenfrågan då vi vet om att vi har stor påverkan på området. Vi har sökt en expert för vår industri då vår värdekedja är komplex och olik andra branschers. Vi ville kunna fokusera här och nu på vad vi kan göra bättre i de fabriker vi producerar idag - likväl ha en partner som kan driva förändringsarbete på en högre nivå med lagstiftare inom landet.  
 1. Vilken har varit den största lärdomen hittills? Vi har fått större inblick i var vår största påverkan ligger, och vilka risker som är kopplade till denna. Kopplat till detta ser vi också var vi bör vidta åtgärder framöver. WWF har varit ett stort stöd för oss och hjälper oss att bland annat utforma en vattenstrategi och implementera denna hos våra leverantörer.  
 1. Vilket värde tillför en mer hållbar vattenhantering Gina Tricot? Vi är mer medvetna om våra risker och kan därför också bättre hantera dem. Det finns även många andra vinningar – bättre vatten och kemikalieanvändning ger också ökad ekonomisk vinning för både leverantörer, Gina Tricot och för vår miljö – win win för alla! 
 1. Ert bästa tips till andra företag som vill komma igång med arbetet: Börja med att mappa leverantörerna för att bättre veta vilka geografiska områden som berörs. Sedan är vårt främsta tips att inte tveka att höra av er till WWF för ett första möte – vi är övertygade om att partnerskap är vägen framåt.  

Nyfiken på att veta mer om hur WWF jobbar med företag och vattenförvaltning (water stewardship)? Se här eller hör av er till foretag@wwf.se. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se