© WWF-Canon / Cat Holloway

 

 

Svenska västkusträkor blir MSC-certifierade – får grönt ljus i Fiskguiden

2015-10-15
Idag blev den så kallade ”västkusträkan” MSC-certifierad. Sedan tidigare har andra MSC-certifierade nordhavsräkor (Pandalus borealis) grönt ljus i WWFs konsumentguide Fiskguiden, vilket nu även svenska MSC-märkta räkor får.


Nordhavsräka. Illustration: ©  Scandinavian Fishing Yearbook / WWF

WWF välkomnar och är positiva till MSC-certifieringen och tycker att den är ett steg i rätt riktning mot ett mer långsiktigt hållbart fiske av nordhavsräka i Västerhavet.

WWF har bidragit med förslag på förändringar vi vill se inom räkfisket, och genom årliga kontroller ska fisket nu visa att villkoren för MSC-certifieringen följs. Problemet med småräkor som kastas tillbaka i vattnet, ofta döda eller skadade, är en av de saker som måste åtgärdas. MSC-certifiering innebär även full spårbarhet, vilket gör det möjligt att följa alla steg i kedjan från hav till tallrik.

Man ska komma ihåg att situationen för nordhavsräkan fortfarande är allvarlig. Den är rödlistad av ArtDatabanken och ligger på rött ljus i WWFs fiskguide om den inte är MSC-certifierad. Framför allt är det bristande förvaltning och kontroll som gör att den har rött ljus. Vi arbetar hela tiden för att de ansvariga myndigheterna ska öka sina insatser. Havs- och Vattenmyndigheten samt Kustbevakningen har i en rapport visat att kontrollen är bristfällig och att dumpning av småräkor fortfarande pågår.

Senast uppdaterad 2015-11-24

Miljömärkningen MSC

MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur, och märkningen visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön.
Läs mer om miljömärkning av fiske

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!