Irrawaddydelfiner i Mekongfloden, Kambodja. Foto: Richard Vincent / WWF

 

 

Nytt hopp för utrotningshotade delfiner i Mekongfloden

2018-04-23

För första gången på 20 år ökar den lilla populationen av Irrawaddydelfiner i Mekongfloden i Kambodja. Beståndet har ökat från 80 till 92 individer på två år, enligt den senaste inventeringen som släpptes idag av Kambodjas regering och WWF. Krafttag mot tjuvfiske och konfiskering av illegala fiskenät har gett resultat.

Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-Walsh–  Efter år av hårt arbete finns nu en strimma hopp om att kunna rädda de här ikoniska floddelfinerna från utrotning. Ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheter, WWF, turistnäringen och lokalsamhällen vid Mekongfloden har bidragit, säger Håkan Wirtén generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

 

Irrawaddydelfinerna lever i små och isolerade populationer i kustnära vatten och floder, som Mekongfloden i Sydostasien. Där lever de i ett område i norra Kambodja nära gränsen till Laos. De hotas av fiskenät, där de fastnar som bifångst och drunknar, deras livsmiljöer försvinner och de drabbas av gifter och föroreningar. Under de senaste två åren har 358 km olagliga nät beslagtagits.

Irrawaddydelfin i Mekongfloden Foto: Gerry Ryan, WWF GreaterMekongÅr 1997 uppskattade WWF antalet delfiner i floden till 200, men populationen rasade till cirka 80 år 2015. Den senaste inventeringen visar nu på en liten uppgång från 80 till 92 djur på två år – en ökning på 10 procent. Dödligheten har också gått ned – två delfiner dog 2017 jämfört med nio 2015, och fler ungar har överlevt.

Undersökningen omfattade 190 km i Mekongfloden, från Kratie i Kambodja till Khone Falls-området Laos. Ett forskningsteam har fotograferat delfinerna och jämfört kännetecknen på ryggfenorna mot en databas med kända delfiner.

Kustbevakaren Sor Chamraon visar ett beslagtaget fiskenät, Kratie, Kambodja

–Effektiv patrullering av floden och konfiskering av stora mängder illegala fiskenät, ligger bakom de nya positiva siffrorna, säger Teak Seng, generalsekreterare på WWF i Kambodja.

Varje år ses delfinerna av tiotusentals besökare som ger värdefulla turistinkomster.  En del av kustvakterna som patrullerar området får också inkomster som turistguider på turistbåtarna.

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-23

 

Fakta

Irrawaddydelfinerna lever i kustnära, grunda vatten och i tre floder i Sydostasien, (Mahakamfloden i Indonesien, Irrawaddyfloden i Myanmar och Mekongfloden i Kambodja). Trenden för Irrawaddydelfinerna är generellt nedåtgående och de klassas som hotade på IUCN:s rödlista 2017. Fem 5 underpopulationer, bland annat den i Mekong, är kritiskt hotade. Utbredningen är väldigt fragmenterad och mindre populationer lever geografiskt isolerade från varandra. Livsmiljöerna överlappar ofta med områden med stor mänsklig exploatering. Omfattande bifångst i fiskenät anses vara det största hotet mot artens överlevnad. 

I Mekongfloden är också vattenkraftsdammar ett av de mer akuta hoten. Sprängningar och seismiska undersökningar kan direkt döda individer och känsliga miljöer i floden. De färdiga dammarna skapar sedan barriärer mellan populationer och minskar födotillgången då fiskpopulationer också drabbas hårt. 

 

Irrawaddydelfiner i Kambodja, beståndets utveckling.

Irrawaddydelfiner i Kambodja, beståndets utveckling.

Större version