Megastäder hotas av vattenbrist och föroreningar 

2011-08-22

Brist på dricksvatten, föroreningar och avloppsproblem ökar vattenkrisen och gör situationen ohållbar i många jättestäder. Det visar WWF-rapporten Big cities, big water, big challenges. Water in an urbanizing world som granskat Mexiko City, Buenos Aires, Calcutta, Karachi, Nairobi och Shanghai. Studien lanseras under den internationella vattenveckan – World Water Week 2011 – som pågår 21-27 augusti på Älvsjömässan i Stockholm.

Den snabba tillväxten av städernas befolkning är en av framtidens stora utmaningar. År 2050 beräknas cirka 70 procent av jordens invånare bo i städer. Problemen är synliga redan idag. Trycket på grundvattenreservoarerna i Mexiko City har lett till staden varje år sjunkit med 5 till 40 centimeter. Nu måste jättemetropolen pumpa in vatten från områden 150 kilometer bort. Om en översvämning eller jordskred inträffar kan effekterna bli ödesdigra.


Dumpade miljögifter har gjort den argentinska floden Riachuelo till en av världens mest förorenade vattendrag. Tiotusentals människor utsätts dagligen för giftiga ämnen som arsenik, DDT och PCB. Fem miljoner människor bor i floddalen i La Matanza. Över en tredjedel av dem saknar dricksvatten och mer än hälften har inget avloppssystem.
I hamnstaden Karachi i södra Pakistan dör varje år omkring 30 000 människor av effekterna av förorenat dricksvatten. I Calcutta i Indien finns både spår av fekalier och en hög koncentration av arsenik i grundvattnet. Den kinesiska storstaden Shanghai har länge haft goda vattentillgångar, men kämpar nu med vattenbrist.


– Den snabba okontrollerade urbaniseringen är definitivt ett hot mot ekosystemen som vi alla är beroende av, säger Anna Forslund, sötvattensexpert på Världsnaturfonden WWF.
WWF uppmanar nu världens regeringar att satsa på en hållbar vattenförvaltning.
 
– Invånarna behöver tillgång till rent dricksvatten, bra sanitära förhållanden och reningsverk.  Det kräver en bättre stadsplanering, effektivare vattenanvändning, att vi sparar vatten och att invånarna får ökat inflytande, säger Martin Geiger, sötvattenschef på WWF i Tyskland.


 


 

Fakta:

Den snabba tillväxten av städernas befolkning och tätorter fortsätter att vara en av de stora demografiska trenderna i världen. År 2050 beräknas cirka 70 procent av världens befolkning att leva i städer. Eftersom infrastrukturen i städerna inte kan hålla jämna steg med den massiva befolkningstillväxten saknar många invånare tillgång till dricksvatten och sanitet.

 

 


 

Fakta om vattenkrisen:

  • 1,1 miljarder människor lider av akut vattenbrist och 2,6 miljarder människor saknar tillgång till vatten och sanitet
  • Mer än 50 % av världens våtmarker har försvunnit det senaste seklet
  • Ett flertal av jordens största floder har förlorat eller håller på att förlora sin kontakt med haven (t ex Rio Grande och Ganges) 
  • Endast en tredjedel av världens 177 stora floder är fritt flödande (opåverkade av dammar eller andra barriärer) 
  • Populationen av sötvattenslevande djur och växter har minskat med 50 % under de senaste 30 åren (det är snabbare än i någon annan livsmiljö) 1,1 miljarder människor lider av akut vattenbrist och 2,6 miljarder människor saknar tillgång till vatten och sanitet

 

 


 

WWF-seminarier under Världsvattenveckan: 

Här hittar du vilka seminarier och workshops som WWF anordnar eller medverkar i under Världsvattenveckan 2011

 

 


 

För frågor, kontakta:

Anna Forslund, sötvattenhandläggare, WWF

E-post: anna.forslund@wwf.se

Tfn: +46 70 780 9964


Martin Geiger, sötvattenschef, WWF Tyskland

E-post: martin.geiger@wwf.de

Tfn: +49 151 1885 4910


Marie von Zeipel, pressekreterare, WWF

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Tfn: 070-629 10 77

 

  

  

Senast uppdaterad 2011-08-22

Rapport för nedladdning:

Bilder för nedladdning

Mexico City är världens största och kanske mest luftförorenade stad.

© Paul Forster / WWF-Canon

Ladda ner bilden

 

 

Gigantiskt sopberg av plastflaskor, Mexico City. 

© Edward Parker / WWF-Canon

Ladda ner bilden

 

 

© WWF-Canon / Yoshi SHIMIZU

Barn hämtar dricksvatten från en vattenpump i Karikkattukuppam, Indien.

© Yoshi Shimizu / WWF-Canon

Ladda ner bilden

 

 

Foto: Chris Martin Bahr / WWF-Canon

Foto: Chris Bahr / WWF-Canon

Ladda ner bilden