© Florian Schulz/visionsofthewild.com

 

 

Ny Sifo-undersökning - Klimatbarometern 2017
Klimatet viktigaste samhällsfrågan för unga 

2017-03-20

Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag för unga mellan 16-25 år. Sex av tio tänker på klimatförändringen minst en gång i veckan och oroar sig över klimatets påverkan på framtiden. För befolkningen i sin helhet är andelen strax under hälften. Var femte ung kvinna är vegetarian av klimatskäl. Det visar Klimatbarometern 2017 som gjorts av Sifo på uppdrag av WWF.

Medan ”klimatförändringarna” ligger i topp som den samhällsfråga de unga (16-25 år) uppger att de oroar sig mest för, har den gått ned till tredje plats för hela befolkningen. Oro för ”militära konflikter och krig” samt ”terrorism” kommer på första och andra plats. Nästan hälften av alla svenskar (16-79 år) oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka framtiden (47 procent).

 

– Det känns hoppfullt att just de unga är på rätt spår. Om vi ska vi nå klimatmålen globalt måste koldioxidutsläppen plana ut före 2020 för att därefter halveras ungefär vart tionde år. Svenskarna har bland de största fotavtrycken i världen och släpper ut elva ton växthusgaser per år och person. Inför klimatmanifestationen Earth Hour 25 mars uppmanar vi beslutsfattarna att agera kraftfullt i omställningen mot det fossilfria samhället, så att vi kan börja leva inom ramarna för en planet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Just nu pekar flera trender åt fel håll. Både flygresorna och köttkonsumtionen ökar. I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 planeter till vårt förfogande.

 

– Det är inte konstigt att vi unga bryr oss mer om klimatförändringarna. De sker här och nu och vi måste göra något. Det är inte bara ökade koldioxidutsläpp som står på spel utan hela våra liv. I den här förändringen är det viktigare än någonsin att alla ungas röster får höras, säger Fanny Jönsson, kommunikatör på WWF Sweden Youth.

 

– Matsvinnet måste minska kraftigt och köttkonsumtionen i Sverige behöver halveras. Drar vi ner på konsumtionen mår vi också bättre och håller oss friskare, samtidigt som det är bättre för klimatet och miljön, säger Anna Richert, expert på hållbar mat på WWF.

 

En större andel av den yngre generationen är vegetarianer eller veganer – 13 procent jämfört med 7 procent för befolkningen som helhet. Var femte kvinna mellan 16–20 år (21 procent) äter inte kött. I gruppen män 50 - 64 är siffran mindre än 1 procent.

 

Positiva tecken är ett växande intresse för delningsekonomin.  37 procent av 26-35-åringarna tror att de i högre utsträckning kommer att hyra, låna eller dela tjänster och prylar den närmaste 5-årsperioden. 

 

 –Särskilt den yngre halvan av befolkningen har en stor aptit på att pröva nya tjänster som bilpooler, hyrcyklar, kläduthyrnings- och musikdelningstjänster som minskar miljöpåverkan. Förhoppningsvis är det bara början på en positiv utveckling mot en mer hälsosam cirkulär ekonomi med mycket lägre utsläpp, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi och innovation på WWF.

 

Testa dig själv och dina utsläpp i nya Klimatkalkylatorn

 

För mer information, kontakta

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515, hakan.wirten@wwf.se
Stefan Henningsson, Senior Rådgivare klimat, energi och innovation WWF, 070-579 92 91, stefan.henningsson@wwf.se
Anna Richert, expert hållbar mat, 070-637 68 78, anna.richert@wwf.se
Fanny Jönsson, kommunikatör, WWF Sweden Youth, 0730430237, fanny@wwfswedenyouth.se
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se
Pressjournummer: 08-546 575 00

 
 

Senast uppdaterad 2017-12-21

Fakta om undersökningen

Klimatbarometern mars 2017

Undersökningen genomfördes i SIFOs online-panel 23 februari till 6 mars 2017, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Enkäten bestod av slutna frågor och är riksrepresentativ för Sverige med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. 1 646 personer i åldrarna 16-79 år ingår i undersökningen.

 

Ladda ner undersökningen   

Ladda ner undersökningen i tabellform  

Ladda ner undersökningen för unga i tabellform 

Klimatbarometern 2017
(Sifo-undersökning om klimatet)

Klicka för störrebild

 

Klimatfrågan är den viktigaste samhällsfrågan för unga 16-25 år – men kommer på tredje plats för hela befolkningen efter ”militära konflikter och krig” samt ”terrorism”. Varannan svenskt uppger att tänker på klimatet varje vecka eller oftare medan 60 procent av de unga gör det.

 

Sifo-resultat för unga 16-25 år

94 procent uppger att de tycker att det är viktigt att leva klimatsmart
 
72 procent uppger att klimatförändringarna påverkar deras liv idag
 
60 procent säger att de tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare - jämfört med 49 procent för hela befolkningen
 
61 procent uppger att de oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras framtid - siffran för alla svenskar är 47 procent
 
43 procent uppger att de har dragit ner på köttätandet under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan.
 
21 procent av unga kvinnor uppger att de är vegetarianer eller veganer, jämfört med gruppen män 50+, där motsvarande siffra är mindre än 1 procent.
 
33 procent tror att de inom 5 år i högre utsträckning kommer att hyra eller låna till exempel kläder, bil eller sportutrustning istället
 
31 procent vill ta ett eget personligt ansvar för att stoppa klimatförändringarna
 
25 procent av 16-25 åringarna har köpt digitala tjänster istället för produkter under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan – siffran är 19 procent för hela befolkningen och 36 procent för gruppen 26-35-åringar
 
7 procent har deltagit i klädbytardagar eller bytt prylar under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan.
 
8 procent uppger att de har hyrt saker istället för att köpa dem under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan.

 

Testa dig själv och dina utsläpp i nya Klimatkalkylatorn

Pressbilder klimat

Foto: Martin Harvey / WWF

Grönsaker. Foto: Martin Harvey / WWF

Ladda ner högupplöst

 

Trafikstockning.
Foto: Edward Parker / WWF

Ladda ner högupplöst

 

Vindkraftverk.
Foto: Michel Gunther / WWF

Ladda ner högupplöst

 


Ladda ner ytterligare pressbilder på temat Klimat i vårt pressbildsgalleri