Gå till huvudinnehållet

Den hemlighetsfulla ön

Summering
En övning där eleverna får undersöka hur ett hållbart samhälle kan skapas genom kloka och medvetna beslut.
den-hemlighetsfulla-on
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att undersöka hur ett hållbart samhälle kan skapas från grunden, genom kloka och medvetna beslut.

Det här behövs

 • I materialet Naturens tjänster (sid. 77-85) finns faktaunderlag och lärarhandledning som hör till uppgiften
 • Stora papper, (blädderblocksstorlek), 1-2 per grupp
 • Fyra A4-papper per grupp
 • Pennor, färger, kritor, penslar
 • E-kort (finns längst bak i Naturens tjänster)

 

Förutsättningar

 • Ön ligger mitt i en stor ocean, utan kontakt med andra öar eller fastlandet.
 • Du själv och dina medmänniskor ska bo på ön i minst tio år.
 • När ni åker därifrån ska andra kunna fortsätta leva på ön.
 • Ni ska försöka leva så att naturen inte skadas.
 • Klimatet på ön är ungefär detsamma som där du själv bor, med årstidsväxlingar: vår, sommar, höst och vinter.
 • Ni får ta med er de människor ni vill. Förutom er i gruppen kan det vara vänner, syskon, släkt, föräldrar, bekanta eller främlingar.
 • Ni får använda känd teknik, men har inga möjligheter att få hjälp utifrån till exempel med mat, reparationer och så vidare under tiden ni är på ön.

Redovisning av arbetet

 • Berätta om ön och om hur ni löst de olika frågorna ni hade i inledningen av övningen.
 • Berätta om de tre ekosystemtjänster ni tyckte var viktigast att se till att de fanns på ön. Hur gjorde ni och hur utnyttjade ni dem?
 • Hur skulle er hemlighetsfulla ö fungera om det inte fanns natur i och omkring den?
 • Vad kan du som invånare på ön göra för att se till att naturens gratistjänster fortsätter att fungera så bra som möjligt?

Gör så här

Övningen är medvetet öppet utformad, för att läraren ska kunna anpassa dess komplexitet till elevernas förkunskaper och tillgänglig tid. Avsätt minst en heldag till denna övning eller fördela motsvarande tid på flera tillfällen.

 1. Dela in eleverna i grupper om 4-6 elever. Dela ut stora papper, A4-papper, pennor och kritor till varje grupp.
 2. Presentera därefter förutsättningarna i listan till vänster för eleverna.
  Fyra deluppgifter måste lösas:
  Befolkning: Hur många ska bo på ön? Vilka ska bo på ön? Hur och var ska ni bo? Hur ska ni ta hand om ert avfall?
  Försörjning: Vad ska ni leva av på ön? Vad ska ni göra? Vad måste ni kunna? Hur får ni vatten, mat, kläder, möbler med mera?
  Transporter: Hur ska ni transportera er själva och saker ni vill transportera
  Energi: Hur ska husen värmas? Vad behöver ni el till och hur ska ni få el?
 3. Be eleverna utgå från förutsättningarna till vänster när de fortsätter sina diskussioner. Låt eleverna fundera tillsammans i gruppen på de fyra deluppgifterna i övningen. Brainstorma och skriv gruppvis ner alla frågor som behöver lösas kring de olika deluppgifterna, svaren på frågorna behöver inte finnas ännu. Frågorna kan exempelvis handla om vad som behöver tas med till ön och hur den behöver se ut för att de ska ha goda möjligheter att leva där? Be eleverna skriva ned frågorna på A4-papper, ett för varje område (befolkning, försörjning, transporter, energi).
 4. Sätt upp alla gruppernas frågor på väggen. Låt grupperna gå runt och läsa varandras frågor och hjälpa varandra att hitta svaren.
 5. Be därefter grupperna att skissa upp sin ö på ett stort papper, (ett till två blädderblocksark). Finns det sjöar, berg, skogar, kärr, stränder, åkrar, ängar, vägar, stigar, hus?
 6. Ta fram E-korten som berättar för eleverna om olika tjänster som naturen ger. Läs ett kort i taget. Be grupperna att fundera på var på ön varje ekosystemtjänst finns? Behövs den? På vilket sätt?
 7. Dela därefter ut E-korten i grupperna och låt dem arbeta vidare med ön. De flesta ekosystemtjänsterna måste finnas med på varje ö.
 8. Låt eleverna presentera sin ö för en av de andra grupperna. Redovisningen av arbetet sker utifrån frågorna till vänster.
 9. Utvärdera arbetet tillsammans utifrån följande frågor:
  – Hur gick arbetet? Var det svårt? Var det kul? Varför?
  – Fick du någon ny insikt? Vilken?
  – Har du lärt dig något viktigt?

Denna övning är hämtad från materialet Naturens tjänster.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se