Gå till huvudinnehållet

Ett gott liv för alla på EN planet

Summering
Få eleverna att reflektera över mat och livsstil hos människor i olika miljöer, och att synliggöra likheter och skillnader globalt.
ett-gott-liv
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att få eleverna att reflektera över mat och livsstil hos människor i olika miljöer, och att synliggöra likheter och skillnader globalt.

 

 

Det här behövs

 • Bilderna på de två kvinnorna i övningen
 • En tredje bild på en vuxen på skolan som är med i samtalet.

kvinnor

Gör så här

 1. Samtala om bilderna på de två kvinnorna i helklass. Ge personerna ett namn och en identitet. Vad ser ni på bilderna? Från vilka länder kommer personerna? Vem är den vuxna från skolan? Den personen kan vara på plats och berätta själv.
 2. Låt eleverna arbeta i mindre grupper och reflektera kring följande frågor:
  – Vad tror ni att  personerna arbetar med? Om de inte arbetar, vad gör de under en dag?
  – Vad tror ni att de äter till frukost, lunch, middag och eventuella mellanmål?
  – Vad kan det finnas för likheter och olikheter mellan de tre personernas livs- och matsituation?
  – Vad tror ni gör personerna glada? Vad bekymrar dem?
 3. Låt eleverna sammanfatta sina svar på frågorna inför varandra. Skiljer svaren sig åt?
 4. Låt eleverna svara på frågan om hur personerna lever i förhållande till de resurser som vi har på jorden. Vad i deras sätt att leva är hållbart? Vad kan behöva ändras?

Den här uppgiften  kommer från utbildningsmaterialet Mat på hållbar väg.

Maten påverkar mycket

En stor del av avskogning och vattenbrist orsakas av livsmedelsproduktionen. Ungefär 25 procent av det globala ekologiska fotavtrycket kommer från maten. För att minska avtrycket måste vi minska köttkonsumtionen och matsvinnet.

Dela gärna:

Senast ändrad 30/12/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se