Gå till huvudinnehållet

Minska kväveutsläppen

Summering
Ring till kommunkontoret och ta reda på vad som görs för att minska kväveutsläppen.
minska-kvaveutslappen
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att ta reda på vad som görs i er kommun för att minska utsläppen av kväve.

Det här behövs

 • Internet
 • Utrustning för att ta vattenprover

 

Förslag på åtgärder att fråga om

 • Införa urinseparerande toaletter/torrtoaletter

 • Förbättra kväverening i reningsverket
 • Minska kväveläckage från jord- och skogsbruk
 • Minska trafikens kväveutsläpp
 • Minska industrins utsläpp av kväve

 • Elevernas egna förslag

Gör så här

 1. Ta med klassen ut till ett eller flera vattendrag nära skolan och ta vattenprover. Analysera proverna och diskutera vart föroreningarna kommer ifrån. Alternativt, besök det lokala reningsverket och ta reda på mer om vattenrening och vart föroreningarna kommer ifrån.
 2. Dela in eleverna i grupper och låt dem ta reda på mer om vad som händer när det kommer ut för mycket kväve i sjöar och hav.
 3. Be dem också att ringa eller maila till kommunkontoret och fråga vilka åtgärder kommunen planerar att genomföra för att minska kväveutsläppen under de närmaste tre åren? Varje grupp kan fråga olika tjänstepersoner på kommunen, exempelvis personal på reningsverket. kommunekolog, trafikplanerare, miljöinspektör, näringslivsutvecklare, med flera.
 4. Låt grupperna skriva ihop förslag på vad kommunen kan göra åt utsläppen och återkom till de intervjuade tjänstepersonerna med förslagen. Följ gärna upp efterföljande termin för att se om något av elevernas förslag blivit verklighet. Kan eleverna komma på något de själva kan göra för att minska kväveutsläppen?

 

Övergödning

Hela Östersjön har idag problem med övergödning. Den uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet. De 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet påverkar Östersjön genom utsläpp från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier. Utsläppen från land har minskat på senare år, men måste sjunka ytterligare för att stoppa algblomningar, syrebrist och bottendöd.

Växtnäringen som rinner ut i Östersjön bidrar med nästan en miljon ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det är mer än dubbelt så mycket utsläpp som för 100 år sedan. Trots att växtnäringsläckaget nu är nere på samma nivå som den var på 1950-talet, är de fortfarande alldeles för höga för vad vårt vackra hav klarar av. Ett fåtal anpassningsbara arter tar då över och får extra skjuts av de näringsämnen som tillförs. Resultatet är att den biologiska produktionen skenar. Ett exempel på detta är den onaturligt kraftiga algblomningen. (WWFs hemsida oktober 2019)

 

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se