Gå till huvudinnehållet

Skogshistoria

Summering
Leta spår av hur människan använde skogen förr i tiden. Intervjua äldre om hur skogen användes förr.
skogshistoria
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att lära sig känna igen spår av hur människan använde skogen förr i tiden.

Förr fanns många torp i skogarna. Torparna var mångsysslare och skogen gav både mat, bostad och bränsle. Träkol tillverkades i kolmilor där träet hettades upp utan att brinna. På många håll i landet finns också fäbodar. Dit flyttade människor över somrarna för att förse sina djur med gott bete. Stenhögar i skogen kan vittna om att marken en gång varit en åker eller en äng. Bönderna rensade marken från stora stenar och samlade dessa i högar, så kallade odlingsrösen. Sjöar och rinnande vatten har också varit viktiga källor till mat och energi.

Det här behövs

 • Papper och penna

 

Gör så här

 1. Berätta för eleverna hur skogen brukades och användes förr i tiden. Visa gärna bilder på handsågar och andra verktyg, kolmilor och kartor över skogen. Jämför med hur dagens skogsbruk bedrivs med skördare, långtradare och pappersbruk.
 2.  Ge eleverna i uppgift att söka upp äldre personer eller en hembygdsförening och intervjua dem om hur skogen såg ut förr och hur den användes. Exempel på frågor som eleverna kan ställa:
  – Hur används skogen?
  – Hur såg skogsbruket ut?
  – Vilken roll hade skogen i samhället?
  – Hur användes vattnet i sjön/ån/älven?
  – Hade alla familjer tillgång till skogen och vattnet?
  – Var din familj beroende av skogen/vattnet eller något som kom därifrån?
  – Känner du till sagor om skogen eller väsen som människorna  trodde fanns i  skogarna?
 3. Be eleverna skriva ner en sammanfattning av de intervjuade personernas berättelser.
 4. Gå igenom de svar eleverna fått tillsammans i klassrummet. Låt eleverna reflektera över svaren. Var det något svar som var oväntat? Lärde de sig något nytt?
 5. Gå därefter till en skog med klassen. Dela in eleverna i grupper och ge dem i uppdrag att undersöka om det finns spår av de aktiviteter som de intervjuade beskrivit längs en stig eller väg genom skogen. Här är några exempel på stödord: Husgrund, ödehus, fäbod, odlingsröse, gärdesgård, tjärdal, stenmur och gamla ensamma fruktträd.
 6. Återsamlas och diskutera vad eleverna hittat.
 7. Avsluta med att göra en aktivitet som var vanlig i skogen för, exempelvis att plocka svamp eller bär. Tillaga det ätbara ni hittar över öppen eld eller hemma i skolan.

Dela gärna:

Senast ändrad 05/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se