Gå till huvudinnehållet

Sveriges energikällor

Summering
Gör en värderingsövning - fyra hörn - om Sveriges användning av olika energikällor. Vilken energikälla tycker eleverna är den bästa ur miljösynpunkt?
sveriges-energikallor
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att bli medveten om vilka energikällor Sverige använder och att själv fundera över vilken man tycker är bäst ur miljösynpunkt.

Det här behövs

 • Internet

 

Fyra hörn 

Den här övningen bygger på att man använder rummets fyra hörn som fyra olika alternativ att ta ställning till. Den kräver att man tar ställning genom att gå och ställa sig i det hörn man har valt och på det sättet visar hur man tycker och tänker.

Gör så här 

 1. Börja med att låta klassen ta reda på vilka energikällor vi använder i Sverige. Ta reda på fördelningen mellan dem i stora drag. De fyra största energikällorna var enligt Energimyndigheten 2018:
  – Kärnkraft, 194 TWh
  – Biobränsle, 141 TWh
  – Fossil olja, 103 TWh
  – Vattenkraft, 62 TWh
  – Sol och vind är ännu inte så stora energikällor i Sverige men båda ökar. Låt därför eleverna ta reda på mer även om dessa energikällor.
 2. Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem fundera över vilket energislag som de tycker är ”bäst” ur miljösynpunkt, alltså vilken energikälla som påverkar miljön minst.
 3. Gör en värderingsövning med hjälp av en fysisk linje genom rummet som är numrerad från ett till sex, där siffran ett står för minst påverkan på klimat och miljö och siffran sex står för mest påverkan. Låt eleverna välja (alternativt dela ut) en energikälla att representera på linjen och be dem som valt samma energikälla att diskutera var på linjen den ska placeras utifrån påverkan på klimat och miljö. Be dem att lyfta fram både fördelar och nackdelar. Eleverna behöver inte vara överens om var de olika energikällorna ska placeras men behöver kunna motivera sin åsikt.
 4. En representant för varje energikälla berättar sedan för de övriga om hur gruppen har diskuterat. Först när alla grupper fört fram sina ståndpunkter är det tillåtet att ställa frågor och argumentera mellan grupperna.
 5. Efter en stunds argumentation är det kanske någon som vill byta plats, det är så klart helt okej.
 6. Ta reda på mer och reflektera även över:
  – Hur skiljer sig Sveriges energiförsörjning från andra länder?
  – Vilka energikällor är förnybara respektive icke förnybara?
  – Vilka av energikällorna påverkar växthuseffekten mest?
  – Kan vi klara oss med bara en energikälla?
  – Hur kan energiförsörjningen se ut om 50 år?
  – Vilka frågor kom upp i diskussionerna som vi behöver försöka hitta svar på?

Dela gärna:

Senast ändrad 15/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se