Foto: U Leone / CreativeCommons / Pixabay

Varför One Planet Plate?

Att äta är livsnödvändigt, men också förhoppningsvis lustfyllt och gott. Men har du tänkt på att du kan påverka klimatet och den biologiska mångfalden genom dina matval? One Planet Plate är en guide och en märkning som hjälper dig göra skillnad – en måltid i taget.  

 

Det finns problem med den mat de flesta av oss i Sverige äter idag. Istället för att bidra till en levande planet, orsakar den ofta minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser.

 

Våra matvanor i stort ger också alltför stora klimatutsläpp.

Men det går att göra skillnad genom att göra medvetna val!  Därför har WWF tagit fram One Planet Plate: för att guida både konsumenter och måltidsleverantörer till mat som är hållbar – på riktigt. 

 

© Ola Jennersten / WWF-Sweden © naturepl.com / Anup Shah / WWF

 

Biologisk mångfald för planetens skull 

Biologisk mångfald är all variation mellan och inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Denna mångfald är en förutsättning för vårt liv här på jorden. Den gör naturmiljöerna mindre sårbara och ökar deras möjlighet att klara av plötsliga förändringar. En rik biologisk mångfald är därför viktigt för att vi på ett bra sätt ska kunna hantera klimatförändringar med bland annat extremare väder.


I dag är den snabba minskningen av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot vår planet. Här kan du göra stor skillnad med dina matvanor! Genom att välja rätt kan du främja den biologiska mångfalden, en måltid i taget.

 

 

Matens klimatpåverkan behöver minska med 75 procent

I Parisavtalet, som nästan alla länder skrivit under, sattes målet att hålla uppvärmningen av jorden till väl under 2 grader, men helst under 1,5 grader. Alla siffror pekar på att vi aldrig kommer att nå det målet om vi fortsätter att leva som vi gör idag.

 

Maten är ett område där vi enkelt kan göra skillnad. Visste du att för oss i Sverige står maten för 30 procent av hushållens klimatpåverkan – mer än vad hushållen släpper ut genom inrikes transporter med bil, buss, flyg och tåg? Vi behöver minska klimatpåverkan från mat med 75 procent för att det ska vara hållbart.


För att nå dit krävs att vi hämtar mycket mer av våra proteiner från växtriket, till exempel i form av baljväxter, och att vi drastiskt minskar på köttet. Inom One Planet Plate ryms en mindre mängd kött, för dig som äter kött, och det ska vara kött som har grönt ljus i WWFs Köttguide.

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-03-07

 

 

Lätt att välja rätt!


Välj kött och fisk med hänsyn till djuromsorg, miljö och hållbarhet. WWFs Köttguide och Fiskguide är framtagna med gedigen kunskap om hållbar köttproduktion och hållbart fiske.  


Köttguiden
Fiskguiden

Vår vision om den
hållbara maten

pixabay/creativeCommons

 

God, hälsosam och säker mat, som producerats på ett hållbart sätt . Så äter vi i framtiden om WWF får bestämma!

 

Läs WWFs vision om den
     hållbara matproduktionen