Fladdermus

Fladdermöss i Sverige

I Sverige har totalt 19 arter fladdermöss påträffats. Nordisk fladdermus finns i hela landet och är troligen vår vanligaste art. Andra vanliga arter i Götaland och Svealand är Brandts fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus och långörad fladdermus. Nästan en fjärdedel av alla sex tusen däggdjursarter på jorden är faktiskt fladdermöss. De största är fruktätande flygande hundar som kan nå en vingbredd på mer än 1,5 meter.

WWFs projekt för att skydda fladdermöss i Sverige

Fladdermössen är en stor däggdjursgrupp i Sverige, som nästan glömts bort. Världsnaturfonden WWFs projekt fladdermus vill ändra på det och visa upp våra arter och se till att de skyddas på bästa sätt.

WWF har tillsammans med fortifikationsverket tagit fram ett arbetssätt för att säkerställa övervintringslokaler för fladdermössen, s.k. BATFORTS. En annan viktig del är att uppmuntra de initiativ som finns för att sprida kunskap om dessa flygande däggdjur, till exempel inventering av fladdermöss i Värmdö kommun, fladdermusvandringar för allmänheten och produktion av en ny broschyr om fladdermöss riktad till barn. WWF kommer även uppvakta olika myndigheter som är ansvariga och/eller har verksamhet som berör fladdermöss för att öka skyddet för och kunskapen om fladdermöss. Ett led är att fler kommuner har tagit efter Värmdös modell för att ta reda på förekomsten av fladdermöss.

Skydd av fladdermöss

Sverige har skrivit under det europeiska fladdermusavtalet (EUROBATS) som innebär att Sverige har förbundit sig att bland annat förbjuda fångst av fladdermöss, peka ut platser som är viktiga för fladdermössens skyddsstatus samt främja allmänhetens medvetande om betydelsen av att fladdermöss skyddas. Det är förbjudet att flytta fladdermöss i hus utan länsstyrelsens tillstånd. Vill du hjälpa fladdermössen kan du bygga en fladdermusholk. Se ritning här!

Majestic lion

Planetfadder

Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. På mindre än 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 68 procent i genomsnitt*. Ofattbara 1 miljon arter är hotade**. Det enda vi inte får göra, är inget. BLI PLANETFADDER!

* Visar undersökningar av 20.811 populationer av 4.392 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2016. Källa: Living Planet Report 2020. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 01/10/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se