Gå till huvudinnehållet
Noshörning

Noshörning

Varje dag dödas 1-2 noshörningar av tjuvjägare

Tillstånd i världen

 • CR

Akut hotad (Critically Endangered)

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Källa: IUCN

🖤

Vill du stödja?

Bli Planetfadder nu!

Bli planetfadder

 • Vetenskapligt namn

  Noshörningar (Rhinocerotidae)

 • Underarter

  Fem kvarvarande av tidigare cirka 30 (se artikel här intill)

 • Storlek och livslängd

  Storlek: Varierar mellan de olika arterna där trubbnoshörningen är störst och Sumatranoshörningen är minst (cirka 800 kg). Honorna är mindre än hanarna. En trubbnoshörning blir upp till 1,85 m hög och kan väga över 3500 kg.

  Livslängd: omkring 40-50 år

  Könsmognad: honorna reproducerar sig vid 6-7 års ålder; hanarna vid 10-12 års ålder

  Dräktighetstid: 15-18månader

 • Utbredning

  Noshörningar finns i delar av Asien och Afrika, se artikel här intill. Status enligt IUCN: akut hotad (Sumatra- och Javanoshörning), sårbar (indisk noshörning), akut hotad (spetsnoshörning), nära hotad (trubbnoshörning)

Noshörningar har vandrat på vår jord i 60 miljoner år, och ett tag fanns det 30 noshörningsarter. I dag återstår fem arter och det är en kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem.

Hot mot noshörningen

Befolkningsökning i Asien

Ett annat hot är befolkningsökningen främst i Sydostasien och i Indien som gör att noshörningens områden minskar.

Tjuvjakt

Tjuvjakten pågår för fullt på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är den också lätt att komma åt.

Det är noshörningarnas horn tjuvskyttarna vill åt. Pulvriserat horn har länge varit eftertraktat som medicin och i dag används 60 procent av hornen till detta. I fjärran östern ingår hornpulver i traditionell kinesisk medicin som sägs bota förkylningar, feber, huvudvärk, malaria och många andra krämpor. Det är inget ”magiskt” med hornet och det är ingen medicin! Det består av kompakta fibrer av keratin, liknande människans naglar.

I Vietnam har efterfrågan på noshörningshorn ökat kraftigt, efter ett falskt påstående om att hornet har egenskaper som botar cancer och även ger styrka. Hornen betingar nu ett högre pris än guld på marknaden i Hanoi, enligt TRAFFIC.

Knivskaft av noshörningshorn

Under 1970-talet ökade efterfrågan på noshörningshorn kraftigt. I Yemen bär många män en traditionell dolk som kallas ”jambiyya” Förr i tiden hade bara de rikaste råd med snidade knivskaft av noshörningshorn till sina dolkar. Men nu blev det möjligt att tjäna mycket pengar i Saudiarabien och andra rika oljestater och då steg efterfrågan på noshörningshorn. Priset på noshörningshorn sköt i höjden och en ohämmad jakt följde. Cirka 90 procent av Kenyas, Ugandas och norra Tanzanias noshörningar dödades under den här perioden.

Under miocentiden (för cirka 20 miljoner år sedan) fanns hela 30 noshörningsarter. I dag finns fem arter kvar, som alla är hotade.  Två av dem lever i Afrika (trubbnoshörning och spetsnoshörning) och tre i Asien (indisk noshörning, javanoshörning och sumatranoshörning).

Trubbnoshörning (Ceratotherium simum)

Trubbnoshörningen är den största av dagens noshörningsarter. Den kallas också ”vit noshörning”, trots att den inte alls är vit. Vit kommer från holländska ”widje” vilket betyder vid och syftar på den breda överläppen som är anpassad för att beta gräs.

På 1880-talet trodde man att trubbnoshörningen var utrotad, men sedan upptäckte man 20 individer i vildmarkerna i Natalprovinsen. Det finns idag ungefär 20 000 trubbnoshörningar, merparten i Sydafrika. Det visar att man genom skydd och bra förvaltning kan rädda arter från utrotning.

Färre noshörningar tjuvskjuts i Sydafrika

Tjuvjakten förvärrades i början av 2000-talet och nådde en kulmen 2014, då 1 215 noshörningar dödades. Mellan 2018-2019 minskade tjuvjakten från 769 till 594 djur, vilket är glädjande. På fem år har tjuvjakten i princip halverats. Många års anti-tjuvjaktsarbete med bättre skydd, effektivare kontroll och ökat samarbete mellan myndigheter, naturvårdsorganisationer och lokalbefolkningen har bidragit. Men fortfarande dödas drygt 11 noshörningar varje vecka för sina horns skull.

Den nordliga underarten anses nu vara utdöd i det vilda. Det finns idag bara två honor kvar på bevarandecentret Ol Pejeta i Kenya. Den sista hanen, kallad Sudan, avled i mars 2018. Två honor återstår och med dem ett minimalt hopp om konstgjord befruktning. Tanken är att några befruktade embryon ska sättas in i surragotmammor, två sydliga trubbnoshörningar, för att rädda underarten.

Spetsnoshörning (Diceros bicornis)

De första européer som utforskade Afrika berättade om slätter som myllrade av spetsnoshörningar. För drygt 150 år sedan vandrade uppemot 100 000 noshörningar över större delen av Afrika söder om Saharaöknen. I dag återstår ungefär 5 000 individer och arten är akut hotad.

Spetsnoshörningen kallas ibland svart noshörning och drabbades hårt av tjuvjakt redan på 1970-talet, då efterfrågan ökade på knivskaft av noshörningshorn (se faktaruta).

Det finns flest spetsnoshörningar i Sydafrika (cirka 1900) och ungefär lika många i Namibia. I Kenya finns cirka 770 djur och tjuvjakten har här minskat kraftigt – 2019 dödades fyra spetsnoshörningar, vilket är  rekordlågt jämfört med tidigare år.  I  Zimbabwe finns omkring 500 noshörningar. Botswana, Tanzania, Swaziland, Zambia, Mocambique, Malawi och Uganda har ett mindre antal.

Javanoshörning (Rhinoceros sondaicus)

Javanoshörningen är i dag den mest sällsynta arten bland noshörningarna, och de lever i den indonesiska nationalparken Ujung Kulon. De är få, men utvecklingen går faktiskt år rätt håll. Tack vare långsiktigt naturvårdsarbete och skydd har populationen ökat från 12-18 stycken till cirka 70 stycken, men siffrorna är osäkra. Tidigare fanns runt tio javanoshörningar i Vietnam, men 2011 förklarades arten utdöd där. Då dog den sista individen i tjuvjakt.

Sumatranoshörning (Dicerorhinus sumatrensis)

Sumatranoshörningen är den minsta av alla noshörningsarter. I dag räknar man med att det finns färre än 80 sumatranoshörningar kvar i världen uppdelade på flera isolerade populationer.

Tjuvjakten är ett ständigt hot men också att skogarna där den ”lilla” noshörningen lever krymper snabbt. Stora arealer huggs ned för att ge plats åt oljepalms- och akaciaträdsplantager.

Indisk noshörning (Rhinoceros unicornis)

Den indiska noshörningen går det bra för. Tack vare strikta skyddsåtgärder ökade populationen från 600 individer under 1900-talet till 3 500 år 2015.

Mellan 2011 och 2015 ökade arten med 600 individer. De flesta finns i indiska Assam med cirka 2600 i Kaziringa tigerreservat. I Nepal lever omring 650. Arten klassas som sårbar.

De skyddade områden söder om Himalaya i Indien och Nepal som är hem för den indiska noshörningen, omgärdas av byar. Det är helt avgörande för noshörningens överlevnad att se till att lokalbefolkningen som lever intill kan få fördelar av att ha noshörningar i närområdet. WWF jobbar med detta och med utbildning och information.

I Nepal arbetar WWF tillsammans med lokala organisationer med att omplacera noshörningar från nationalparken Royal Chitwan National Park till andra reservat. Naturvårdsarbetet som WWF gör i Nepal är mycket framgångsrikt. De senaste åren har bara en noshörning dödats där.

planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Trubbnoshörning

Trubbnoshörningen är den största av dagens noshörningsarter. Den kallas också ”vit noshörning”, trots att den inte alls är vit.

Spetsnoshörning

Spetsnoshörningen kallas ibland svart noshörning.

Javanoshörning

Javanoshörningen är i dag den mest sällsynta arten bland noshörningarna.

Sumatranoshörning

Sumatranoshörningen är den minsta av alla noshörningsarter.

Indisk noshörning

Den indiska noshörningen går det bra för! Tack vare strikta skyddsåtgärder har populationen ökat från 600 individer under 1900-talet till 3.500 2015.

Vad gör WWF

Ända sedan starten 1961 har WWF arbetat aktivt för noshörningens överlevnad. Arbetet går ut på att skydda noshörningen där den lever, samt att informera på de marknader där efterfrågan på noshörningshornen är stor.

 Vi jobbar även med:

 • Att bevaka reservat där noshörningar kan leva säkrare
 • Forskning för att öka kunskapen om noshörningen
 • Omflyttning av noshörningar till skyddade områden
 • Utbildning och löner till parkvakter
 • Utbildning och samarbete med lokalbefolkningen
 • Inköp av nattkikare, tält och kommunikationsutrustning för bevakning

Dela gärna:

Senast ändrad 15/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se