Ikon tema Bostaden i klimatpåverkanTema: BOSTADEN

Halvera energianvändningen från din bostad, välj miljömärkt el och fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el. Börja gärna med att se över belysningen!

Det här kan du göra för miljön hemma

Med enkla medel kan du minska ditt ekologiska fotavtryck från bostaden. Vi kan alla hjälpas åt att spara energi och hejda klimatförändringarna!

LED-lampor

Byt alla lampor till effektiva och bra LED-lampor

Spara elen

Spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stänga av apparater istället för att ha dem i standby-läge.

Spar på värmen

Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Använd gärna tjocka gardiner att dra för på natten. Se till att inte möbler blockerar elementen.

Sänk värmen

Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder istället.

Eko-tvätta

Tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader, så ofta som möjligt. Detta nästan halverar energianvändningen vid varje tvätt. Se också till att maskinen verkligen är fylld.

Spar på varmvattnet

Spara på varmvattnet, till exempel med hjälp av snålspolande kranmunstycken. Att diska i full diskmaskin sparar faktiskt energi jämfört med att diska för hand. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.

Isolera gamla hus

Kolla upp möjligheten att tilläggsisolera om du bor i ett gammalt hus. Alla hus kan idag byggas eller renoveras till en standard där de genererar mer energi än de använder på ett år. Läs gärna mer om renovering av gamla hus hos Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Vilken el och värme använder du

Byt fossil värme och el mot förnybar från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme. Bor du på landet kan du med fördel elda med ved eller pellets. På Elpriskollen.se – en oberoende jämförelsesajt för el och elavtal – kan du jämföra elavtal och under ”filter” välja elavtal för olika typer av förnybar el och bra miljöval.

Välj vitvaror med bästa energiklass

Kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. Har du vitvaror som är över tio år gamla, byt till nya med bästa energiklass (A+++) så kan du mer än halvera energiförbrukningen. Nya kylar och frysar har effektivare kompressorer och tjockare isolering. Läs mer om hur du tyder energimärkningen för olika produkter.

Köpa saker och kläder

När du behöver köpa något nytt till hemmet, kolla först begagnatmarknaden. Försök välja saker av hög kvalitet som håller länge. Ta hjälp av miljö- och energimärkningen. Läs mer om hur du konsumerar planetvänligt på tema Butiken.

Börja producera egen förnybar el

Att sätta upp egna solceller har inte bara blivit mer lönsamt, det har också blivit enklare. Det kräver inte längre bygglov, och det gäller även för småskalig vindkraft. Du kan också köpa en tjänst som ser till att strömförbrukning motsvarande din mobil eller dator blir solproducerad under 15 år. Dessutom kan du bli andelsägare i sol- och vindkraftverk. Bor du exempelvis i Umeå kan du hyra solpaneler som sätts upp på din bostad och ger billigare elräkning. WWF vill att sådana tjänster ska erbjudas över hela Sverige. Läs mer om att installera solceller på den oberoende vägledningssajten Solelportalen.

Engagera dig i miljöfrågor

Engagera dig i miljöfrågor och ställ krav på kommunpolitiker att vidta lokala åtgärder för att energieffektivisera, stödja förnybar energi och minska klimatpåverkan på andra sätt.

Minska resor till jobbet

Jobba hemma någon dag i veckan om det är möjligt för dig, så undviker du onödiga transporter och ökar din produktivitet.

Släng inte mat

Minska matsvinnet genom att planera inköpen, förvara maten rätt och ta vara på resterna. Läs mer om hur du äter planetvänligt på tema Biffen.

Välj klimatsmart transport

Cykla och åk kollektivt, gå gärna med i en bilpool eller använd lokala delningstjänster om det finns där du bor. Ska hushållet ha egen bil, välj el- eller biogasbil. Läs mer på tema Bilen.

Trädgårdshumla (Bombus hortorum)

Liva upp balkong och trädgård

 • Gör om en del av gräsmattan till en artrik äng – till stor nytta för pollinerande insekter.
 • Bygg ett bihotell – många vilda biarter har svårt att hitta håligheter att bo i.
 • Plantera perenner som gillas av blombesökande insekter och låt maskrosorna blomma färdigt.
 • Sätt ut fågelholkar, gärna av olika storlek (holk och ingångshål) så att olika fågelarter kan använda dem.
 • Bygg en damm eller ett fågelbad.
 • Undvik att använda kemikalier i trädgården.

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader

Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det går att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, men ändå ligger vi i princip kvar på samma nivå som på 1970-talet. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar, vilket även är bra för den privata ekonomin.

El- och värmeenergin i Sverige har en liten andel från fossila bränslen, men att spara energi är ändå bra för miljön. När vi går över till allt mer el i transport- och industrisektorn och behovet därmed ökar gör energieffektivisering att den el vi har räcker längre. Att göra husen mer energisnåla gör också att effekttopparna vid köldknäppar minskar, vilket gör att vi inte behöver bygga onödigt mycket ny produktion av el och värme. All energiproduktion har miljöpåverkan, även den förnybara. Till exempel påverkar vattenkraft växt- och djurlivet kring vattendrag och vindkraft som placeras fel kan döda fåglar och fladdermöss. Dessutom: sedan 2012 har Sverige haft en nettoexport av el på i genomsnitt över 10 procent av den totala svenska elproduktionen. Så sparar vi el i Sverige används överskottet till att ersätta fossilbaserad elproduktion i EU vilket minskar de klimatpåverkande utsläppen! Så att vara sparsam med energin är alltid bra.

Carl-Johan Löfgren och Jennie Löfgren med barnen Filippa, Ludwig och Meja

”Måste vara enkelt att ändra vanor”

Vi besökte en nästan helt vanlig familj som strävar efter att minska sin klimatpåverkan – utan att tumma på livskvaliteten.

Joel och Lotta Sandström
Reportage

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.

Tjej rensar ut hemma
Reportage

Så rensar du ut hemma

Trångt och rörigt hemma? Frigör plats genom att rensa ut! Men var snäll mot dig själv och låt det ta tid. Gärna ett helt år, menar Eva Maria Karlander som driver bloggen Rensa ut.

Fakta: Sveriges el

Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft (drygt 40 procent 2015-2019) och kärnkraft (knappt 40 procent 2015-2019). Vindkraft har stått för i genomsnitt ca 11 procent av elen under 2015-2019, men växer nu snabbt och väntas stå för 25 till 30 procent av elproduktionen efter 2023. Resten av elen kommer från kraftvärme baserad på biobränslen och avfall. Vattenkraften är förnybar, men måste miljöanpassas för att leva upp till moderna miljökrav så att livet i våra vattendrag inte utarmas ytterligare. Befintliga vattenkraftverk kan uppdateras tekniskt för att ge större elproduktion men WWF tycker inte att några nya vattenkraftverk bör byggas. Under 2019 uppgick nettoexporten av el till nästan 16 procent vilket är den största nettoexporten som uppmätts hittills. Ökningen berodde på att elproduktionen ökade samtidigt som elanvändningen sjönk. I media lyfts samtidigt ibland risken för elbrist. Detta handlar om lokala områden, framförallt i storstäderna, där det är brist på ledningar (så kallad överföringskapacitet).

Kärnkraften kommer med både höga kostnader för nya verk och problem såsom avfallshantering och risk för olyckor. Därför tycker vi inte att några nya verk ska byggas när de nuvarande successivt avvecklas. Ny vindkraft är dessutom betydligt billigare att bygga än ny kärnkraft.

Förutom förbättrad vattenkraft föreslår WWF ytterligare satsningar på sol- och vindkraft, där investeringar kan ske snabbt, i kombination med utbredd småskalig energiproduktion och ett mer flexibelt elnät med goda lagringsmöjligheter. Även bergvärme, solvärme, biopellets från hållbart skogsbruk och miljömärkt fjärrvärme är bra energialternativ för våra bostäder. Men bäst av alla är en minskad användning av energi.

Energiöverenskommelsen 2016

Sverige fick 2016 en energiöverenskommelse som innebär att 100 procent av vår elproduktion ska vara förnybar till år 2040 och att vi ska energieffektivisera med 50 procent till 2030 (relaterat till BNP).

Även om målen i överenskommelsen är tydliga steg i rätt riktning vill WWF också se ett mål för ett helt förnybart energisystem (inte bara el) helst redan 2030 och ett tuffare effektiviseringsmål som styr mot en absolut minskning av energianvändning till 2030, det vill säga inte ett mål relaterat till BNP.

Från problem till del av lösningen – om politikerna vågar ställa krav

Ansvariga politiker – ställ högre energikrav på nybyggen, gör byggnaderna till energiproducenter och se till att befintliga byggnader energieffektiviseras när de renoveras så att energin inte slösas bort.

Redan för 40 år sedan utvecklades tekniker för att bygga energisnåla hus, så kallade passivhus. Idag finns teknik som gör att vi även i Sverige kan bygga så kallade plushus – hus som faktiskt genererar mer energi än de använder! Den tekniken bör användas vid alla nybyggen, och befintliga hus bör i största möjliga mån renoveras och uppgraderas åtminstone till så kallade nära-noll-energihus med sikte på att bli plushus.

Eftersom allt fler människor bosätter sig i städer är det där de största energibesparingarna kan göras. Fastighetsägare och byggbolag kan både spara pengar och bidra till hållbar energiförsörjning genom att bygga välisolerade, energisnåla plushus med solceller på tak och väggar. Detta är beprövade och säkra tekniker som testats i flera decennier. Även banker, försäkrings- och fondbolag måste underlätta genom nya affärsmodeller där de tillför kapital, så att nödvändiga investeringar blir av och samtidigt ger tillbaka en säker och miljömässigt hållbar avkastning.

Påverka dina förtroendevalda!

Det största ansvaret för energifrågan vilar hos politikerna, i synnerhet nu när flera av partierna har kommit överens om mål för energieffektivisering och helt förnybar elproduktion.

 • Regeringen behöver ställa mycket högre krav på nybyggen och renoveringar, skapa drivkrafter för energibesparande investeringar och förenkla för alla att sluta slösa energi och ställa om till hållbar och förnybar energi i hemmen. Energikraven i byggreglerna behöver skärpas och tydliggöras så att de styr mot välisolerade hus.
 • Det behövs ett nationellt program som gör befintliga byggnader mer energieffektiva.
 • Regeringen måste låta kommunerna gå före i att ställa ännu högre miljökrav. Då kan de minska sina utsläpp och samtidigt få marknaden att ta fram innovationer som sparar energi.
 • Det behövs en ordentlig uppföljnings- och kontrollprocess. Idag riskerar många nybyggda hus att inte klara energikraven.
 • Det måste bli lätt och lönsamt för privatpersoner att tilläggsisolera sina hem och att producera egen el genom antingen solceller på sina tak eller andelar i vind- och solkraftverk. Till exempel genom förenklade regler för investeringar i mikroproducerad el, tillskott från en grön investeringsfond och att stimulera gröna obligationer.

Avkastningen från investeringar i effektivisering och mikroproducerad el är idag mycket bättre än avkastningen på ett sparkonto, men för att bli populärt behöver det bli enkelt!

Goda exempel från andra länder

Vindkraftverk i Danmark

Danmark har världsrekord i andel av el som kommer från vindkraft. Av all el som användes i landet 2019 kom nästan hälften (47 procent) från vindkraften.

Solpaneler i Frankrike

I Frankrike krävs grönt eller solpaneler på varje nytt tak. 2015 infördes en lagstiftning i Frankrike som kräver solpaneler eller gröna tak för alla nybyggda kommersiella fastigheter. Argumenten är att vi inte längre får slösa bort redan bebyggd yta till att inte göra någon nytta för miljön och samhället. Trycket på naturen utanför våra bebyggda ytor är redan stort.

Förnybar energi i Dubai

Till och med Dubai satsar på förnybart. Trots regionens oljeberoende ska Dubai fram till 2050 öka andelen förnyelsebar energi till 75 procent. Staden har investerat 125 miljarder kronor i en stor solpark – världens största sett till den energi som genereras från samma plats. Strategin innebär också att 80 procent av Dubais avfall ska återvinnas till energi senast 2030.

Storbritannien tar hjälp av Kina

Samtidigt tvingas Storbritannien ta in kinesiska investerare och införa ett garantipris på ca 110 öre per kWh (0,0925 Pund per kWh) under 35 års tid för att eventuellt kunna bygga ett nytt, modernt kärnkraftverk. Garantipriset är nästan dubbelt så högt som elpriset i Storbritannien. Detta samtidigt som Skottland har en plan om att 100 procent av elanvändningen år 2020 ska komma från förnybar el (2018 var siffran 74%).

Ikon teman i klimatpåverkan

Fem B:n minskar din klimatpåverkan

Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar stora koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 18/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se