Gå till huvudinnehållet

Earth hour 2024

 

Frågor och svar om
earth hour

Behövs Earth Hour fortfarande?

Ja, det behövs i allra högsta grad manifestationer som sätter press på beslutsfattarna att agera i klimatfrågan. Mycket återstår fortfarande att göra om vi ska begränsa klimatförändringarna till väl under två grader, helst 1,5 grader, i linje med Parisavtalet. Dessutom finns det väldigt mycket att göra för att få politiker och andra att uppmärksamma hotet mot djur och natur samt den biologiska mångfalden i stort.

Borde vi oroa oss mer för global uppvärmning eller en ny istid?

Uppvärmningen som kommer från människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är mycket starkare och slår helt ut eventuella kylningseffekter som beror på ändringar i jordens omloppsbana eller solens aktivitet. Så det är bättre att oroa sig för den globala uppvärmningens effekter de närmaste hundra åren än över en eventuell istid om 10 000 år.

Läs mer på:
http://www.skepticalscience.com/heading-into-new-little-ice-age.htm

Finns det kampanjmaterial inför Earth Hour?

Ja det gör det – bland annat affischer, bilder för sociala medier, annonser till hemsidor och vår tidsnedräknare till Earth Hour.

Materialet är fritt att använda för alla som vill sprida budskapet om Earth Hour, till exempel privatpersoner, kommuner, skolor, företag, organisationer och trossamfund. Däremot måste följande datum och tid för Earth Hour och webblänken till WWF Earth Hour (wwf.se/earthhour) alltid anges.
Ladda ner kampanjmaterial.

Har ni tips på hur jag kan laga klimatsmarta måltider?

Vi har tagit fram en receptbank som håller sig inom ramen för en planet. Det är proteinrika måltider med inspiration från Asien, mellanöstern och klassiska måltider – fast snälla mot klimatet.

Vi har även en matkalkylator som hjälper dig att räkna ut om din måltid håller sig inom planetens klimatbudget. Du kan läsa mer om matkalkylatorn eller testa din måltid direkt på matkalkylatorn.se

Dessutom kan du kika på vår matguider köttguiden, fiskguiden och vegoguiden för ännu mer information.

Hur jobbar WWF med minskade utsläpp och för klimatet?

WWF arbetar på flera fronter för att minska växthusgasutsläppen och därmed begränsa världens klimatpåverkan. Några exempel:
Vi arbetar med städer världen över för att få dem att ta större ansvar men även inspirera andra städer att starta nya initiativ. One Planet City Challenge är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Vi vill lyfta det lokala ledarskapet och hjälpa städer att halvera sina utsläpp de närmaste 10 åren. Vi stöttar kommuner och deras invånare i omställningen till en klimatsäker framtid. Vi hjälper också till att nå ut till viktiga intressenter och att engagera invånarna.
Läs mer på: http://www.wwf.se/opcc

  • Vi deltar som observatörer på FN:s klimatmöten där vi driver klimatfrågan mot politiker, företag och allmänhet.
  • Vi arbetar med större företag för att minska deras klimatutsläpp (Climate Savers) och med mindre företag som utvecklar klimatsmarta koncept (Climate Solvers).
  • Vi arbetar med att lyfta matfrågans betydelse för klimatet och vi driver frågor kring en hållbar konsumtion och produktion av mat.
  • Vi arbetar med att förändra marknaden genom att bearbeta hela kedjan, från planering av mark- och vattenanvändning till produktion-/resursanvändning, finansiering, handel och konsumtion.
  • Vi informerar beslutsfattare inom politik och näringsliv om hur ekonomiska beslut påverkar klimatet och våra ekologiska fotavtryck.
  • Vi arbetar med utbildning på flera nivåer.
 • Vi utvecklar och genomför klimatanpassningsåtgärder för att skydda människor och ekosystem som utsätts mest av klimatförändringarnas negativa effekter.

Läs mer om vårt arbete och vår vision här.

Läs mer om vårt energiarbete och vår vision för ett Sverige med 100% förnybar energiförsörjning på naturens villkor: http://www.wwf.se/source.php/1409707/Hållbar%20energi_sep%202011_rapport.pdf

https://www.wwf.se/vart-arbete/

https://www.wwf.se/klimat/

Hur kan jag stötta Earth Hour?

Du kan bjuda in familj, vänner och bekanta, att vara med i Earth Hour. Och varför inte tipsa jobbet om att vara med? Du kan vara med i arrangemang som äger rum i din kommun och kanske ordnas av kommunen. Sätt gärna press på såväl företag som din kommun att vara med!

Genom att sprida ditt engagemang i sociala medier inspirerar du flera att delta. Diskutera och dela bilder under hashtagarna #ÄrDuMed, #EarthHour och #TogetherPossible.

Följ gärna Världsnaturfonden WWF på Facebook och @WWFSverige på Instagram och Twitter för massor av inspiration.

Du kan även stöttas WWFS arbete genom att bli Planetfadder eller ge bort en present som gör gott från vår gåvoshop.

Välkommen att använda WWFs kampanjmaterial för att sprida budskapet och engagera ännu fler.

Borde fossildrivna bilar och drivmedel förbjudas?

Självklart måste framtida lösningar ta hänsyn till skillnader mellan stad och landsbygd. WWF vill ha en levande landsbygd och transportlösningar på landsbygden behöver förstås se annorlunda ut än i städer, där man i större utsträckning kan gå över till andra färdsätt än bilen.

Vi tror på elektrifiering av bilarna som rätt väg att gå och el har vi tillgång till nästan överallt i Sverige (även på landsbygden). En förutsättning för att elektrifieringen ska bli bra är en hållbar produktion och återvinning av batterierna. Bilar som drivs på fossila bränslen kan aldrig bli bra för klimatet, men elfordon där batterier återvinns, produceras med förnybar energi och med bra arbetsförhållanden kan bli bra på flera sätt: energieffektivt, genom minskade utsläpp (av kväveoxider, sot, kolmonoxid), minskat buller och även minskad klimatpåverkan.

Earth Hour och Matkalkylatorn, vad innebär den?

Eftersom maten står för en stor del av våra klimatutsläpp har WWF tagit fram en digital matkalkylator, baserad på forskning från Chalmers. Den ska hjälpa oss att se hur maten påverkar klimatet och hur vi kan äta bättre för att minska utsläppen.
Man kan enkelt knappa in vad man tänkt äta till middag genom att dra i olika reglage i kalkylatorn; ett för kött, ett annat för baljväxter och ett tredje för grönsaker.

Målet är att måltiden inte ska överstiga 0,5 kg koldioxidekvivalenter, CO2e. Det är ett mått på utsläppen av växthusgaser baserat på deras bidrag till växthuseffekten.

Om måltiden man knappar in i Matkalkylatorn innehåller en större biff, ris och gräddsås kommer den definitivt att visa rött. Om man däremot äter en måltid med mycket baljväxter och grönsaker kommer den troligtvis att visa grönt. Då har man klarat målet 0,5 kg koldioxidekvivalenter per måltid.

Du kan läsa mer om matkalkylatorn här eller testa den på matkalkylatorn.se!

Har alla länder samma tema i år?

Hela världen med och släcker under timmen, men det finns inget fast tema varje år för Earth Hour. Syftet är att agera för planeten och klimatet, och det kan man göra på massor av sätt inom ramarna för Earth Hour. WWF i Sverige har fokus på biologisk mångfald och klimatkrisen och uppmuntrar därför till klimatsmarta och naturvänliga vanor. Utsläppen ifrån de svenska hemmen beror till stor del på konsumtion, produktion och svinn av mat, men också på konsumtionen av prylar som kläder, skor och elektronikprodukter. Vi måste även vända kurvan för den minskade biologiska mångfalden. Om arterna minskar blir vi sårbara mot bland annat invasiva arter (arter som tar över och förstör för de naturligt befintliga arterna), sjukdomsspridning och produktion av mat som t.ex. kräver pollinatörer (till exempel bin som sprider växters pollen för att de ska kunna föröka sig). Att kretsloppen hålls intakta är viktigt för människans välmående.

Hur får kampanjmaterialet för Earth Hour användas?

Kampanjmaterialet, som finns för nedladdning, får användas fritt. Desto fler som får höra om Earth Hour budskapet, desto bättre! Dock måste datum och tid och webblänken till WWF Earth Hour (wwf.se/earthhour) alltid anges!

Däremot får WWFs varumärkeslogo (Pandan) helt separat endast användas på godkänt material av WWF och WWFs samarbetspartners.

Hur kan jag delta i Earth Hour?

Det finns många olika sätt att delta i Earth Hour. Givetvis kan du delta genom att släcka under själva timmen, men de viktigaste deltagandet är det långvariga. Se gärna över vad du kan förändra i din livsstil och gör konkreta åtgärder för att leva mer hållbart.

Tidigare Earth Hour har vi tagit fram 5 B:en inom olika områden där du kan göra klimatsmarta förbättringar: Bilen, Börsen, Biffen, Butiken och Bostaden. Under Earth Hour 2024 lägger WWF stort fokus på att lyfta klimatet och den biologiska mångfalden. Det gör vi delvis genom att informera om Biffen, alltså mat. Testa ditt klimatavtryck i den uppdaterade Klimatkalkylatorn och räkna ut dina måltiders påverkan i Matkalkylatorn, där du kan räkna ut din egen påverkan. Vi har också tagit fram tre stycken guider för att du ska kunna göra mer hållbara mat-val. Läs mer i fiskguiden, köttguiden och vegoguiden, eller ladda ned appen Matguiden för att få alla tre guider i din mobil!

WWF  har också tagit fram den digitala plattform Agera, där alla kan logga in och agera för vår planet. Gå med i Agera här! Du deltar också genom att sprida budskapet om Earth Hour. Det kan du till exempel göra i sociala medier med #EarthHour. Här har vi samlat en rad tips!

Hur kan vi påverka beslutsfattare?

Eftersom våra matvanor står för en stor andel av vårt klimatavtryck är det väldigt viktigt att äta mindre men bättre kött. Det innebär en större press på våra beslutsfattare kring hur skolmaten ser ut, hur vi hanterar vårt avfall, samt hur informationen når allmänheten i hur man konkret kan förändra sin livsstil till att bli mer hållbar.

Andra viktiga åtgärder är att sätta ett mål för att minska fotavtrycket av våra transportvanor, ökad export av klimattjänster, att regeringen satsar mer på miljöinnovation samt styr om finansiella investeringar till att bli klimatsmarta.
Genom att delta i manifestationen Earth Hour skickar vi en tydlig signal, till beslutsfattare över hela världen, att de måste fatta tuffa beslut för vår planets skull.

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se