Gå till huvudinnehållet
Anguilla anguilla_mer vitt

Ål, Havsål

Anguilla anguilla, Conger conger

Ålen har en fascinerande levnadsbana som vi fortfarande har begränsad kunskap om. Ålen kan bli mycket gammal – den äldsta europeiska ål som påträffats i fångenskap var minst 88 år gammal.

Ålen är en nattaktiv allätare som under dagen ligger gömd i bottensedimentet eller i ett stenröse. När mörkret faller kommer ålen fram för att jaga. Den europeiska ålen Anguilla anguilla leker i Sargassohavet och tillhör ett och samma bestånd. Efter leken följer larverna med Golfströmmen till Europa och vid cirka tre års ålder når de kusten, och kallas då glasål. Honorna går sedan upp i sött vatten medan hanarna ofta stannar kvar vid kusten. Ålhonorna kan bli upp till en dryg meter, medan hannarna bara blir cirka 40 cm långa. Efter 6–12 år börjar så vandringen till lekplatserna i Sargassohavet, ålarna kallas nu silverålar. Alla arter av ål är utrotningshotade.

Europeisk havsål, Conger conger, tillhör familjen havsålar, som omfattande ett 100-tal arter globalt. Havsålen liknar vanlig ål, men är både längre och kraftigare. Den kan även skiljas från vanlig ål genom att den långsträckta ryggfenan börjar där bröstfenan slutar. Conger conger är störst i familjen havsålar, honorna kan bli hela 3 meter långa. Man vet inte exakt var europeisk havsål leker, men det finns starka indikationer på att lekplatsen ligger i Medelhavet strax söder om Sardinien och kanske även utanför Azorerna mitt ute i Atlanten

Förekomst

Europisk ål kan finnas i alla svenska vatten förutom i fjällområdena och ovanför större vattenfall eller andra naturliga eller av människan byggda vandringshinder. Glasål och växande individer förekommer i hela Europa, runt Island och i Medelhavet. Arten har dock försvunnit helt i stora delar av Europa. Dess ålsläktingar i andra delar av världen har samma svåra situation.

Den europeiska havsålen lever i Europa utmed Atlantkusten och i Medelhavet, samt utmed Afrikas västkust och kring intilligande öar. Förekommer sällsynt i danska, svenska och norska vatten.

Fångstmetoder

Ål fiskas huvudsakligen med ryssjor, tinor och krok.

WWFs råd

Låt bli

  • Oavsett fångstområde eller fångstmetod

Dela gärna:

Senast ändrad 05/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se