Gå till huvudinnehållet
Hippoglossus hippoglossus_mer vitt

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

Hälleflundran är ett glupskt rovdjur som tar torsk, kolja och andra fiskar.

Hälleflundran är ett glupskt rovdjur som tar torsk, kolja och andra fiskar. Hälleflundran kan bli 3–4 meter lång och väga över 300 kg. Den är en bottenlevande fisk som lever ända ner på 2000 meters djup. Dess föda består främst av fisk, men den tar även bläckfiskar och andra bottenlevande ryggradslösa djur. Leken sker ute till havs på djupt vatten under december-april. Hälleflundran karakteriserats av långsam tillväxt och förökningstakt.

Förekomst

Hälleflundran simmar i Atlantens kalla nordliga hav utanför Grönland, Nordamerika, Irland, Skottland, Norge och i Barents hav. Den finns även som odlad från Norge.

Fångstmetoder

Hälleflundran fiskas med långrev, trål och speciella hälleflundregarn.

WWFs råd

Var försiktig

  • Fiskad med garn i Nordostatlanten (Norskt fiske, norr om 62:a breddgraden)
  • Odlad i Norge i marina kassar

Låt bli

  • Oavsett fångstmetod eller fångstområde (se undantag på gult ljus)
  • Oavsett produktionssystem och produktionsland (vattenbruk) (se undantag på gult ljus)

Dela gärna:

Senast ändrad 05/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se