Gå till huvudinnehållet
Brunbjörn (Ursus arctos)

WWF UTLYSER MEDEL ATT STÖDJA ROVDJURSPROJEKT

Stora rovdjur är en viktig del av vår biologiska mångfald och fungerande ekosystem. WWFs mål är att vi ska ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar och en förutsägbar förvaltning av varg, björn, lodjur och järv som tar hänsyn till de som berörs och som utgår ifrån en ekosystembaserad grundsyn.

Som en del i vårt svenska rovdjursprogram satsar WWF på att utlysa medel som intresseorganisationer, föreningar, forskare och myndigheter kan söka för projekt som främjar samexistensen mellan människor och stora rovdjur. Med utlysningen vill WWF stödja projekt som främjar bland annat innovation och nya idéer, samverkan mellan aktörer, samt forskning och kunskapsuppbyggnad kring svenska stora rovdjur etc. Sista ansökningsdag är söndag den 19 mars 2023. Ansökan är där med stängd och berörda kommer kontaktas.

lodjurliggande

Sammanfattning

 • Projekt ska syfta till att värna specifikt om varg, björn, lodjur och järv i Sverige och/eller Norden.
 • Projekt ska syfta till att främja samexistens och minska konflikter mellan människor och stora rovdjur, exempelvis genom innovationer, samverkan eller forskning/kunskapsuppbyggnad.
 • Medel kan sökas till projekt på 1 – 3 år (upp till 1 miljon SEK per år).

Kriterier

Urvalskriterier

Ansökan om projektmedel kommer att bedömas utifrån:

  • Relevans gentemot uppsatta mål.
  • Kvalitet på ansökan.
  • Gruppsammansättning och samlade erfarenheter.
  • Förutsättningar att genomföra projektet enligt mål och inom ramen för budget och tidsplan.
  • Hållbarhet av uppnådda resultat och möjligheter att skala upp/fortsätta arbetet framöver.
  • Samverkan mellan aktörer.

Förutsättningar för att projektmedel ska beviljas

   • Projekt ska syfta till att värna specifikt om varg, björn, lodjur och järv i Sverige och/eller Norden.
   • Projekt ska syfta till att främja samexistens och minska konflikter mellan människor och stora rovdjur, exempelvis genom innovationer, samverkan eller forskning/kunskapsuppbyggnad.
   • Medel kan sökas till projekt på 1 – 3 år (upp till 1 milj SEK per år).
   • Målgrupper: Intresseorganisationer med organisationsnummer, föreningar, forskare, myndigheter, företag med F-skattsedel.
   • Bidrag kan inte lämnas till aktör som har skatteskulder, avgifter hos Kronofogden, som är i likvidation eller försatt i konkurs.
   • Beviljade medel kommer att ha rapporteringskrav, inkl revision.
   • Arbetet ska vara i linje med WWFs övergripande riktlinjer:
   • WWF Network Terms and Conditions, for External Fund Recipients
    WWF Commitment to Integrity and Good Conduct
    WWF Fraud and Corruption Prevention and Investigation Policy
    WWF Code of Ethics

WWF OM ROVDJUR

WWFs mål med rovdjur (ekologi)

Rovdjur är en del av den svenska naturens biologiska mångfald. WWFs mål är att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar och en förvaltning av vilda djur som utgår ifrån en ekosystembaserad grundsyn, där både människor och djur respekteras. En gynnsam bevarandestatus för varje rovdjur är ett minimikrav.

Om rovdjur och tamdjur

WWF tycker att det är viktigt med förebyggande åtgärder som exempelvis rovdjursavvisande stängsel för tamdjur, bidrag till skyddsväst för jakthundar i etablerade vargrevir samt ersättning vid skada – både för förlust av djur och för merarbete. Förebyggande åtgärder minskar risken för rovdjursangrepp och lidande hos tamdjur och kan leda till minskad oro för djurägaren – och i förlängningen ökad acceptans för rovdjuren.

Om illegal jakt

WWF tar starkt avstånd från alla former av illegal jakt. Den illegala jakten på rovdjuren i Sverige är omfattande och det enskilt största hotet mot rovdjuren idag. WWF vill se omedelbara krafttag mot den illegala jakten i Sverige. En nyckel är jaktlagstiftningen, som behöver moderniseras. En logisk viltförvaltning som alla kan förstå och följa är viktig för ett framgångsrikt arbete i alla viltfrågor och en absolut förutsättning för att skapa trygghet i rovdjursfrågan.

Om licensjakt på stora rovdjur

WWF kan acceptera en strikt reglerad licensjakt under förutsättning att kriterier för gynnsam bevarandestatus är uppfyllda (som minimum) och populationen är tillräckligt stor, livskraftig och långsiktigt tryggad, samt att jakten är långsiktigt hållbar. Jakt ska ske under bästa möjliga etiska former, både för de vilda djuren som jagas och för eventuella jakthundar.

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se