Ge en gåva till SVENSK NATUR

(*) Obligatoriska uppgifter
Jag vill ge
100 kr 200 kr 500 kr 1000 kr
Eget belopp
kr

Betalsätt

(Visa, Mastercard, Eurocard, Maestro)
(SwedBank, SEB, Handelsbanken, Nordea)
Ändamål
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post1
Mobiltelefon Mobiltelefon
Telefon Hemtelefon

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF. Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen

 

Hjälp oss skydda svensk natur!

Sveriges natur är fantastisk. Men varken djur eller natur mår speciellt bra. Din gåva bidrar till WWFs arbete för att rädda våra hotade arter och bevara vår biologiska mångfald. Med din hjälp kan vi uppnå våra mål om ökat skydd av Sveriges vackra natur! Här nedan är några exemel på goda resultat av vårt arbete i Sverige.

 

Fjällräven

FjällrävFjällräven är en av Sveriges mest hotade djurarter  och finns i Sverige bara på kalfjället i norr. De lever av gnagare och är beroende av bra lämmelår. För drygt hundra år sedan fanns det många tusen fjällrävar i Sverige. Från 1800-talet och fram till början av 1900-talet bedrevs en omfattande jakt på fjällräven. Sen dess har arten haft svårt att återhämta sig. Under tjugo år i slutet av 1900-talet år uteblev också lämmelåren. När det var som sämst fanns bara ett 30-tal djur kvar. Idag finns fjällräven bara kvar i de områden där de får hjälp. WWF har sedan närmare 40 år tillbaka stött projekt för att bevara fjällräven, framför allt genom stödutfodring under dåliga lämmelår. Det har lett till att antalet fjällrävar nu ökat till drygt 150.

Naturbete

KorÖppna landskap gynnar en mängd olika arter och det bästa sättet att hålla landskapet öppet är genom att låta nötboskap beta. Projektet Naturbeteskött, som bedrivs i samarbete med ICA, har gjort att lantbrukare i bland annat våra nordligaste landskap har fått nya möjligheter att försörja sig. Det gäller inte minst ”Vindelälvens naturbeten” längs den 40 mil långa Vindelälven. Andra framgångsrika regionala projekt är Naturbeten i Närke, Roslagshagar, Svartådalens naturbeten, Naturbeten på Öland och Naturbeten på Gotland. Sammanlagt har mellan 15 och 20 procent av Sveriges alla naturbetesmarker påverkats av detta naturbetesprojekt.

Skog

SkogWWF vill påverka den skogspolitiska agendan i Sverige. Följande temata är centrala i detta arbete: skogspolitik baserad på ekosystemens gränser, krav på intensifieringsmoratorium, skydd av skog, invasiva främmande arter, hyggesfritt skogsbruk, behov av landskapsperspektiv, behov av naturliga störningar, generell hänsyn, vattenfrågor och ekosystemtjänster.

Stöd till svenska naturvårdsprojekt

SolnedgångFör att hejda förlusten av den biologiska mångfalden delade WWF förra hösten ut 1,8 miljoner kronor till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Bidragen gick till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

 

Det här kan din gåva räcka till

Din gåva kan hjälpa oss att rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald. Här är några exempel på vad din gåva kan räcka till, läs gärna mer om vårt arbete för svensk natur på www.wwf.se/svenskaparlor

3000 kr

Provtagning i svensk älv under en heldag.

3 500 kr

Märkning av havsörn under en heldag.

5 000 kr

Märkning av fjällräv under en heldag.

Är gåvan en present?

Skriv ut ett fint gåvobevis!

 

Gåvodiplom Svensk Natur


 

Fråga oss! 

Du är varmt välkommen att ringa till vår Givarservice på telefon: 08-624 74 14,
vardagar mellan kl 08.00-18.00.

Vi finns här för att besvara dina frågor om exempelvis fadderskap, medlemskap eller gåvor. Du kan också skicka e-mail till:

givarservice@wwf.se  

Insamlingskonton

Bankgiro: 901-9746

Plusgiro: 901974-6

Viktig information

Riktlinjer för insamlingsverksamheten

Integritetspolicy - riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR

 

 

 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se